Betegszabadság és táppénz

A javadalmazás összege

A keresőképtelenség oka

80%

 • betegség,
 • magánzárkában fertőző betegség kapcsán.

100%

 • betegség terhesség alatt,
 • baleset a munkába menet vagy a munkahelyről,
 • a sejtek, szövetek és szervek donorának jelöltjével kapcsolatos orvosi vizsgálat és ezen szervek adományozásának eljárása (itt a munkavállaló az ellátás 100% -ára is jogosult, ha a munkavállaló ebben az időszakban kórházban tartózkodott).

Táppénz a betegszabadságban meghatározott teljes időtartamra esedékes, azaz a nem munkanapokat is ideértve. A javadalmazás összegének kiszámításakor a javadalmazási kalkulátor hasznos lesz. Kiszámítja a fizetés bruttó és nettó összegét.

Betegszabadság és táppénz

A táppénzt a munkavállaló a betegszabadságon lévő 34. naptól (vagy 15 naptól 50 év feletti személyeknél) kapja. Az ilyen ellátásokat a Társadalombiztosítási Intézet vagy a munkáltató fizeti, ha a betegségbiztosítás miatt bejelentett személyek státusza tavaly november 30-án legalább 20.

A juttatás típusa

A juttatás számítási alapja

táppénz

 • 70% kórházi tartózkodás esetén
 • 80% betegség miatt
 • 100% terhesség alatti betegség, munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedés, a sejtek, szövetek és szervek adományozójának jelöltjéhez kapcsolódó orvosi vizsgálat vagy e szervek adományozásának eljárása esetén (itt a munkavállaló a juttatás 100% -ára is jogosult, ha a munkavállaló kórházban tartózkodott) ez alatt az időszak alatt)

ápolási támogatás

 • 80% olyan gyermek vagy más családtag gondozásáért, akivel a biztosított személyesen gondoskodik

anyasági támogatás

 • 60, 80 vagy 100% a gyermek születése, valamint örökbefogadás vagy nevelőszülőként történő örökbefogadás esetén a szülési szabadság ideje alatt

A táppénzeket a ZUS finanszírozza, de az, hogy ki fizeti őket, függ az adott munkáltató foglalkoztatási státuszától. Amikor a munkáltató kevesebb, mint 20 embert alkalmaz, az ellátásokat a ZUS fizeti.

Betegszabadság és a várakozási idő

A munkavállaló csak 30 nap folyamatos betegbiztosítás után válik jogosulttá az ellátásra. Másrészt az a személy, aki önként fizet járulékot e biztosításért, 90 nap elteltével megkapja a juttatást - ez például a megbízási szerződés szerinti munkaviszony esetén. Az ellátásokra vonatkozó várakozási idő meghatározásakor figyelembe kell venni a korábbi társadalombiztosítási időszakokat is, ha a köztük lévő szünet nem volt 30 napnál hosszabb, vagy fizetés nélküli szabadság, szülői szabadság vagy laikus katona aktív katonai szolgálata miatt következett be..

A táppénz megállapításának alapja

A javadalmazás / táppénz kiszámításának alapja a munkaképtelenség felmerülésének hónapját megelőző 12 hónapban fizetett átlagos havi javadalmazás. Az alap meghatározása során a betegszabadságot megelőző konkrét hónapokat veszik figyelembe, függetlenül attól, hogy mikor fizették ki a fizetést. Abban a helyzetben, amikor a biztosított beteg betegszabadságot kapott, és kevesebb, mint 12 hónapig dolgozott, a javadalmazás / ellátás alapja a teljes naptári hónapok havi átlagilletménye a betegségbiztosítás hatálya alatt..

Az alapilletmény / táppénz nemcsak az alapilletményt tartalmazza, hanem egyéb elemeket is:

 • jutalmak és jutalékok (ha csökkentik a munkaképtelenség időtartamára),
 • üdülési fizetés,
 • az éjszakai munka és a túlórák díjazása,
 • kötelességei teljesítésétől függő egyéb extrák és jutalmak

- ha tőlük számították fel a prémiumot táppénz.

Hogyan lehet kiszámítani a táppénzt?

 1. A nyugdíj-, rokkantsági és betegbiztosítási járulékokat le kell vonni a táppénz alapjából, vagyis a számított alapból le kell vonni a munkavállaló által fedezett társadalombiztosítási járulék százalékának összegét, azaz 13,71% -ot..
 2. A munkaképtelenség egy napjára a biztosított jogosult a táppénz számítási alapjának 1/30-át kitevő díjazásra - az alapot a járulékok csökkentése után 30 napra osztják (függetlenül az adott hónap naptári napjainak tényleges számától).
 3. Az elért eredményt megszorozzuk a betegszabadság időtartamának javadalmazásának százalékával, amely megadja a betegség egy napjának díjazását, amelyet ezt követően meg kell szorozni a munkaképtelenség napjainak számával..

A ledolgozott hónap részének javadalmazásának meghatározásához elosztjuk az alapfizetést 30-mal. A kapott értéket meg kell szorozni a táppénz naptári napjainak számával. Az így kapott eredmény levonásra kerül az alapilletményből, és a fizetést azokért a napokért folyósítják, amelyeken a munkát elvégezték.

1. példa.

Anna Malinowska 1/1 teljes munkaidős munkaszerződéssel dolgozik. A fix havi fizetés bruttó 3200 HUF. Ezenkívül a munkavállalók funkcionális juttatásra jogosultak bruttó 550 HUF összegben. 2021 májusától havi bruttó 280 HUF ösztönző bónuszt is kap. Bérpótlékot nem fizetnek táppénz esetén. A fizetést a következő hónap 10. napjáig kell fizetni.

A 2021. október 30. és 2021. november 6. közötti időszakban betegség miatt betegszabadságon volt.

A táppénz kiszámításának alapja a 2019 októbere és 2021 szeptembere közötti időszak átlagfizetése. Annak ellenére, hogy a szeptemberi díjazást októberben, azaz a betegség hónapjában fizették ki, az alap megállapításakor beleszámítanak, mert nem a kifizetés hónapja a lényeg, hanem a hónap melyik fizetés esedékes.

1. A bázist a következőképpen számoljuk ki:

(3200 HUF + 550 HUF) x 7 hónap + (3200 HUF + 550 HUF + 280 HUF) x 5 hónap = 26 250 HUF + 20 150 HUF = 46 400 HUF

46 400/12 hónap HUF = 3866,67 HUF

2. Kivonjuk a társadalombiztosítási járulékok százalékát az alapból

3866,67 HUF - 13,71% = 3 336,55 HUF

3. Kiszámoljuk a munkaképtelenség egy napjának díjazását:

3336,55 HUF / 30 nap x 80% = 88,98 HUF

4. 8 napos betegség díjazása (október 30. - november 6.)

88,98 HUF x 8 nap = 711,84 HUF

5. A hónap ledolgozott részének díjazása:

Október: 4030/30 nap x 2 nap = 268,67 HUF

4030 HUF - 268,67 HUF = 3761,33 HUF

November: 4030/30 nap x 6 nap = 806 HUF

4030 HUF - 806 HUF = 3224 HUF 

Táppénz nem nehéz meghatározni, hogy a munkavállalónak mikor van fix fizetése. Ha vannak változó összetevők, akkor kétségek merülhetnek fel a helyes adatok elfogadásával kapcsolatban. Jó azonban tudni, milyen intézkedésekre számíthat munkaképtelenség esetén. Javasoljuk: A munkából való hiányzás igazolása