A koronavírus járvány miatti elbocsátások

A Pajzs rendelkezései nem változtattak a munkaszerződés és a polgári jogi szerződések felmondásának lehetőségén. A legvédettebb csoport a munkaszerződés alapján alkalmazott emberek. Ennek oka, hogy esetükben felmondási időt kell tartani, amely a munkavállaló szolgálati idejétől függ:

 • 2 hetes felmondási idő, ha a foglalkoztatási idő kevesebb, mint 6 hónap;
 • 1 hónapos felmondási idő - munkaviszony 6 hónaptól 3 évig;
 • 3 hónapos felmondási idő - 3 évnél hosszabb munkaviszony.

Ezen túlmenően, határozatlan időre szóló szerződéssel rendelkező személyek esetében az indokolást a közleményben kell megadni. Lásd még

 • Munkaadói nyilvántartás - megengedett-e?

A munkahely felszámolása

A munkáltató mindig bezárhatja a munkahelyét, a vállalatát érintő járvány negatív hatásaira hivatkozva. Érdemes emlékezni arra, hogy ha egy pozíciót felszámoltak, bizonyos esetekben végkielégítésre jogosult. Ha a munkahelyen 20-nál több ember dolgozik, a munkahely felszámolását a munkavállalókkal fennálló munkaviszony megszüntetésének különös szabályairól szóló törvény szabályozza a munkavállalókkal nem összefüggő okokból. A munkáltató köteles kifizetni a munkavállalónak a végkielégítést.

Csoportos elbocsátások

A csoportos elbocsátásokról a következő feltételeknek kell megfelelni:

 • a munkáltatónak legalább 20 alkalmazottja van;
 • a mentességeknek tartalmazniuk kell legalább:
  • 10 alkalmazott, ahol a munkáltatónak kevesebb mint 100 alkalmazottja van,
  • Az alkalmazottak 10% -a, ha a munkáltató legalább 100, de legfeljebb 300 alkalmazottat foglalkoztat,
  • 30 alkalmazott, ha a munkáltató legalább 300 vagy annál több alkalmazottat foglalkoztat;
 • a munkavállalókat legfeljebb 30 napon belül el kell bocsátani;
 • a munkaszerződéseket nem a munkavállalókkal kapcsolatos okokból kell felmondani:
  • a munkáltató értesítésével vagy
  • a felek megállapodása alapján, a munkáltató kezdeményezésére (ahhoz, hogy az ilyen elbocsátott munkavállalókat a csoportos felmondás alá eső személyek közé lehessen számítani, legalább ötnek kell lenniük).

A kollektív elbocsátások által érintett munkavállalók végkielégítésre jogosultak. Ha a munkáltatónak kevesebb, mint 20 alkalmazottja van, akkor még az összes elbocsátása sem lesz kollektív felmondás.

A szabad mozgás mennyisége

A végkielégítés függ az adott munkáltatónál töltött szolgálati időtől és a javadalmazásának összegétől, valamint attól, hogy a munkavállalót egy adott munkáltató alkalmazta-e:

 • 2 évnél rövidebb - egy havi fizetést jelent,
 • 2 és 8 év között - kéthavi fizetés, 
 • 8 év felett - három havi fizetés.

Kiszámítása az éves szabadság pénzbeli egyenértékének kiszámítására vonatkozó szabályok szerint történik, de az üdülési tényezőt itt nem alkalmazzák. Ezenkívül a végkielégítés összege nem haladhatja meg a munkaviszony megszűnésének napján hatályos minimális munkabér 15-szeresét. Ki kell fizetni azonban legkésőbb az utolsó munkanapig, legkésőbb az utolsó fizetés kifizetéséig.

Az alkalmazottak elbocsátása polgári jogi szerződések alapján

Általános szabály, hogy egy adott feladattal kapcsolatos szerződést nem lehet felmondani. Egyoldalú akaratnyilatkozattal azonban bármikor elállhat ettől. Az elállási jog az Art. 644. -a, amely szerint az ajánlatkérő a jelen szerződésben meghatározott díjazást is köteles fizetni. A megrendelő azonban a szerződésben feltüntetett díjazásból levonhatja azt, amit a megrendelő a munka elmulasztása miatt megtakarított. A megrendelő fél bármikor elállhat a konkrét munkára vonatkozó szerződéstől.

Megbízási szerződés esetén a Polgári Törvénykönyv lehetővé teszi mindkét fél, mind a kivitelező, mind a megbízó számára a szerződés felmondását, annak időtartamától függetlenül. Bármikor meg tudják oldani, akár azonnali hatállyal is. A szerződés aláírásakor azonban a felek kizárhatják a megrendelés bármikor történő felmondásának lehetőségét - ugyanakkor nem zárhatják ki a szerződés fontos okokból történő felmondásának lehetőségét. Ezért a megbízási szerződések tartalmazhatnak felmondási időt. A szerződés felmondási ideje szabadon meghatározható, napokban, hetekben, hónapokban és években megadható. A megrendelési szerződés azonnali hatállyal felmondható.

Maga a megbízási szerződés felmondásának olyan formában kell történnie, hogy a másik fél könnyen olvashassa annak tartalmát, és ugyanabban a formában, ahogyan azt megkötötték. Ha a felek írásban írták alá a szerződést, a felmondásnak is ezt a formát kell követnie.

Ezenkívül, ha a biztos felmondja a szerződést, anyagi felelősséggel tartozhat. Köteles megtéríteni a másik félnek a feladat végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségeket. Ezenkívül az eddigi munkáért fizetendő javadalmazás egy részét ki kell fizetnie.

A gazdasági válság okozta negatív hatások jelentős hatással lesznek a munkavállalókra. A munkáltatók kénytelenek lesznek nehéz döntéseket hozni a vállalatok megmentése érdekében az alkalmazottak elbocsátása ez a mindennapjaink. Ezért az alkalmazottaknak ismerniük kell jogaikat. Javasoljuk: Ha munkanélküli státusszal rendelkezik, akkor külön munkaszerződés alapján kereshet extra pénzt??