ZUS vagy IKE - mit válasszunk?

A Szejm 2021. február 13-án elfogadta a nyílt nyugdíjalapokból az egyéni nyugdíjszámlákra történő átutalással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényt. Ha a törvényt az elnök írja alá, a nyitott nyugdíjalapokat felszámolják, és az ott felhalmozott pénzeszközöket - az érintett választása alapján - a ZUS-ba vagy az egyéni nyugdíjszámlára utalják. Tehát itt a kérdés - ZUS vagy IKE?

ZUS vagy IKE - három hónap a döntés meghozatalára

A kormány döntött a nyílt végű nyugdíjalapok felszámolásáról. Az OFE-k 1999 óta, a nyugdíjreform idejétől kezdve léteznek a lengyel rendszerben, amely szerint a nyugdíjjuttatások feltételezése a biztosított által a nyugdíjrendszerbe utalt pénzeszközök összegétől függ. Az akkori feltételezések szerint az átutalt járulékot két részre osztották - az alapok egy részét átutalták a Társadalombiztosítási Intézetbe, és a nyugdíjak kifizetésére, egy részét pedig a kiválasztott nyílt nyugdíjalapra osztották fel. Minden biztosítottnak joga volt OFE-t választani, és az elmúlt években az alap keretében történő lemondás lehetősége is felmerült.. 

Az OFE-től az IKE-hez történő pénzátutalással összefüggésben egyes törvényeket módosító törvénytervezetnek megfelelően 2021-ban az OFE felszámolásra kerül, míg az ott felhalmozott pénzeszközök - az érintett választása alapján - a ZUS-ba vagy egyéni nyugdíjszámlára utalhatók át. Csak ami jövedelmezőbb, ZUS vagy IKE? 39. cikk Az OFE-től az IKE-hez történő pénzátutalással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezet 1. pontja
"A 2021. június 1-jétől2021. Augusztus 1-ig terjedő időszakban egy nyílt végű nyugdíjalap tagja, kivéve az Art. 46 mp Cikkében említett, a Nyílt Nyugdíjpénztári Tagok Központi Nyilvántartásába bejegyzett 33. bekezdés. Cikkében módosított törvény 1. pontjának 5. pontja. A 13. cikk jelenlegi formájában megfogalmazott nyilatkozatot nyújthat be a nyitott nyugdíjalapban a számláján felhalmozott pénzeszközök átutalásáról a Társadalombiztosítási Alap nevében és javára eljáró Társadalombiztosítási Intézet részére. A nyilatkozat benyújtásának határideje akkor tekinthető betartottnak, ha annak lejárta előtt a nyilatkozatot a kijelölt üzemeltető lengyel postáján kifüggesztették a 2012. november 23-i törvény - postatörvény értelmében ”. A törvény választási lehetőséget hagy az érdekelt feleknek a korábban megtakarított pénzeszközök további felhasználása tekintetében. Ideje eldönteni, hogy megy-e ZUS vagy IKE nagyon korlátozott - a feltételezések szerint 2021 június és augusztus között csak két hónap lesz. A nyilatkozatot írásban kell benyújtani. A törvénytervezet szerint 2021. június 1. és augusztus 1. között döntést kell hozni a pénzeszközök ZUS részére történő átutalásáról. Ha az érintett nem nyújt be kérelmet pénzalapok átutalására a nyugdíjszámlára, akkor az arra jogosult pénzeszközök automatikusan átkerülnek az IKE-be. A törvény rendelkezik olyan rendelkezésekről is, amelyek hasznosak olyan helyzetben, amikor a nyilatkozat benyújtásában érdekelt személy nem tudja, melyik nyitott alapba tartozik - például amikor az OFE-tagságot a törvény automatikusan megalapította. Ebben az esetben forduljon a ZUS-hoz - a Társadalombiztosítási Intézet köteles haladéktalanul tájékoztatni a biztosítottat annak a nyílt nyugdíjpénztárnak a nevéről és címéről, amelynek tagja, hogy a nyilatkozatot benyújthassa.. Ha a pénzeszközök átutalását választja a ZUS-nak, az elszámolási egységek beváltására 2021. október 2-án kerül sor (2021. október 1-jei értékük szerint). Lásd még

  • Az, hogy az IKE-től származó pénz visszatérítését szja-ban kell-e rendezni??

Ha az érintett személy nem nyújt be kérelmet pénzátutaláshoz a ZUS részére, a nyitott nyugdíjalap tagjának számláján felhalmozott pénzeszközök 2021. november 27-én az egyéni nyugdíjszámlán felhalmozott pénzeszközökké válnak..

A bevezetett változások után a nyugdíjrendszer a következőkből áll:

  • A társadalombiztosítási intézmény,
  • Egyéni nyugdíjszámlák,
  • Munkavállalói tőke tervek,
  • Munkavállalói nyugdíjrendszerek,
  • Egyedi nyugdíjbiztosítási számlák.

Az OFE SFIO -vá válik

A törvény rendelkezéseinek megfelelően 2021. november 27-én a nyílt végű nyugdíjalapokat speciális nyílt végű befektetési alapokká alakítják át. A befektetési alapoknak külön részalapjaik lesznek, és az a feladatuk lesz, hogy kezeljék azon emberek pénzeszközeit, akik a ZUS helyett az IKE-t választották, vagy akik nem nyújtottak be időben nyilatkozatot (akkor az alapok automatikusan átkerülnek az IKE-be).

A törvénytervezet előírja az SFIO számára, hogy 2021. augusztus 23-ig írásbeli információkat küldjön az IKE megtakarítójának a következőkről:

  1. egyéni nyugdíjszámla létrehozása; 
  2. az alapok összege 2021. november 23-án; 
  3. az egyedi nyugdíjszámláról történő pénzeszközök visszavonásának, átutalásának, részleges visszatérítésének és visszatérítésének lehetősége; 
  4. az egyéni nyugdíjszámlára 2021-ben hatályos járulékkorlát, és ha bejelentették az egyéni nyugdíjszámlára 2022-ben hatályos járulékkorlátot, akkor ezzel kapcsolatos információk is.

Kockázat a számla esetében, valorizáció a ZUS-nál

Az alapok megtakarításának módját nem könnyű kiválasztani, mivel nehéz egyértelműen megjósolni, hogy melyik módszer - ZUS vagy IKE - előnyösebbnek bizonyul a megtakarító számára. A társadalombiztosítási intézmény állami egység, míg a befektetési alapok magánszemélyek lesznek. A ZUS és az SFIO különböző módon kezeli a nekik átutalt pénzeszközöket.

A ZUS esetében az alapok a valorizáció miatt nőnek. A korábbi években az éves indexálás 2018-ban 9,2%, 2017-ben 8,68%, 2016-ban pedig 6,37% volt. Az indexálás soha nem lesz negatív, ezért a ZUS-ra bízott forrásoknak fokozatosan növekedniük kell. Eddig a törvény nem határozza meg, hogy a ZUS-nak átutalt pénzösszegek az alapszámlára vagy a biztosítottak számára fenntartott alszámlára kerülnek-e.. 

Összehasonlításképpen: az SFIO feladata a megbízott pénzeszközök kereskedése tőzsdén történő elhelyezéssel. Következésképpen az IKE számára elkülönített források sokkal gyorsabban megsokszorozódhatnak, mint a ZUS indexálás esetén, de értékük is csökkenhet. A pénz elvesztésének kockázata némileg benne rejlik ennek a módszernek a természetében. 

A törvénytervezet azt feltételezi, hogy a nyugdíjalap alap eszközeinek befektetéseinek összértéke a lengyelországi szabályozott piacon jegyzett társaságok részvényeibe és e társaságok részvényekké átalakítható kötvényekbe, valamint jegyzési és részvényjogok, valamint részvények, jegyzési jogok és ezen a piacon jegyzett részvényekhez való jogok a nyilvános ajánlattétel tárgyát képező részvények esetében nem lehet alacsonyabb, mint a törvényi rendelkezésekben feltüntetett érték. Például 2021 közepén az eszközök értékének 75% -a lesz; Ezen eszközök értékének 85% -a 2021 decemberében; 2021-ben az érték 90% -át, 2022-ben pedig az érték 88% -át.

Összefoglalva, az alapok által végrehajtott befektetések hatékonysága nyilvánvalóan a pénzügyi helyzettől függ. A ZUS-ban felhalmozott alapok növekedni fognak a valorizáció eredményeként. Az IKE-n felhalmozódott pénzek értéke növekedhet vagy csökkenhet a befektetési alap befektetéseitől függően. Arra is érdemes emlékezni, hogy pénzeszközök átutalása a nyugdíjszámlára költségekkel jár. Ha a pénzt átutalják az IKE-nek, akkor a nyugdíjalapnak átalakítási díjat kell fizetnie. A törvény rendelkezései szerint az OFE felelős az ún átváltási díj. A díj összege a törvénytervezet szerint az alap nettó eszközállományának 15% -a lesz (vagyis a nyílt végű nyugdíjalap nyilatkozatait nem benyújtó tagjai számláin nyilvántartott könyvelési egységek 15% -ának megfelelő érték). Az átalakítási díjat két egyenlő részletben kell kifizetni 2021-ban és 2021-ben. A pénzeszközök ZUS-ba történő átutalása nem jelent díjat, és a nyugdíj jövőbeni fizetése jövedelemadó fizetési kötelezettség alá esik. Javasoljuk: Nem teljes munkaidőt és díjazást