Egyösszegű adó és polgári jogi szerződés saját munkavállalóval

Bruttó bér

180 HUF

Egészségbiztosítási díj

9% - 16,20 HUF

Az adóalap

180 HUF

Átalányadó

180 HUF = 18% = 32,40 HUF ~ 32 HUF

Nettó fizetés

180 HUF - 16,20 HUF - 32 HUF = 131,80 HUF

Jövedelemadó előleg

Ha polgári jogi szerződést (jutalék vagy konkrét munka) kötöttek olyan személlyel, aki egy adott vállalat alkalmazottja, bruttó 200 HUF összeget meg nem haladó összegben, akkor a szerződésből előzetes jövedelemadó-befizetést szednek be. Ebben az esetben a bevételt csökkentik a levonható költségek. Ezenkívül magát az előleget csökkenti az egészségbiztosítási díj 7,75% -os összege.

2. példa.

I. Iwona bruttó 150 HUF összegű megbízási szerződést írt alá olyan céggel, amelyben szintén munkaszerződés alapján dolgozik. A megbízási szerződés társadalombiztosítási járulékköteles, mint a munkaszerződés, és átalányösszeg helyett előleg fizetendő a jövedelemadóból.

Bruttó bér

150 HUF

Társadalombiztosítási járulékok (USp)

  • öregségi nyugdíj (9,76%) - 14,64 HUF

  • rokkantsági nyugdíj (1,5%) - 2,25 HUF

  • betegség (2,45%) - 3,68 HUF

Összesen: 20,57 HUF

Az egészségbiztosítás járulékának alapja

150 HUF - 20,57 HUF = 129,43 HUF

Egészségbiztosítási díj

(Z1) - 9% - 11,65 HUF

(Q2) - 7,75% - 10,03 HUF

Adólevonható költségek (VÁSÁRLÁS)

129,43 HUF x 20% = 25,89 HUF

Az adóalap

150 HUF - 20,57 HUF (USp) - 25,89 HUF (VÁSÁRLÁS) = 103,54 HUF ~ 104 HUF

Jövedelemadó előleg (P)

104 x 18% HUF = 18,72 HUF

18,72 HUF - 10,03 HUF (Z2) = 8,69 HUF ~ 9 HUF

Nettó fizetés

150 HUF - 20,57 HUF (USp) - 11,65 HUF (Z1) - 9 HUF (P) = 108,78 HUF