A munkavállaló munkaidejének szervezeti változása a gyermek egészségi állapota miatt

2018-ban új rendelkezést vezettek be a Munka Törvénykönyvébe, az Art. 1421, amely előírja, hogy azok az alkalmazottak, akiknek gyermekei egészségi állapota miatt különleges gondozást igényelnek, felkérhetik a munkáltatót, hogy változtassa meg a jelenlegi munkaidő-szervezést egy másik, rugalmasabbra, megkönnyítve a fent említett ellátást. Ennek a lehetőségnek a kihasználása érdekében a munkavállalónak megfelelő kérelmet kell benyújtania a munkáltatóhoz. Olvassa el, és megtudja, hogyan néz ki a munkaidő szervezésének megváltoztatása!

A munkaidő-szervezés változása - ki jogosult a pályázat benyújtására?

A Munka Törvénykönyve a következő jogosult személyek kategóriáit különbözteti meg:

  1. munkavállaló-házastársa vagy gyermek-szülője a prenatális szakaszban (azaz a gyermek születésének napjáig), bonyolult terhesség esetén (olyan tényezők, mint az artériás magas vérnyomás, a koraszülés kockázata, a placenta helytelen elhelyezése, többszörös terhesség patológiásan elhelyezkedő magzatokkal) , nem cefalis helyzet a terhesség 37. hetét követően, vérszegénység és cukorbetegség);
  2. a gyermek munkavállaló-szülője, aki egészségbiztosítási igazolással rendelkezik, amely megerősíti a gyermek fejlődésének prenatális időszakában vagy a szülés során felmerült súlyos és visszafordíthatatlan fogyatékosságot vagy gyógyíthatatlan életveszélyes betegséget;
  3. alkalmazott-szülő:
    1.  a fogyatékossággal élő személyek szakmai és szociális rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról szóló rendelkezésekben meghatározott fogyatékossági igazolvánnyal, illetve közepes vagy súlyos fogyatékosságról szóló igazolással rendelkező gyermek, és
    2. az oktatási törvény rendelkezéseiben említett gyermek véleménye a gyermek fejlődésének korai támogatásának szükségességéről, döntés a speciális oktatás szükségességéről vagy döntés a rehabilitáció és oktatási tevékenység szükségességéről.

A gyermek fejlődésének prenatális periódusában vagy a szülés során felmerült fogyatékosságról vagy gyógyíthatatlan, életveszélyes betegségről szóló igazolást egy másodfokú szakorvos vagy a szülészeti és nőgyógyászati, perinatológiai, neonatológiai, gyermekneurológiai, gyermek-kardiológiai vagy szakorvosi végzettségű egészségbiztosítási orvos állíthatja ki. gyermeksebészet. Másrészt a gyermek fejlődésének korai támogatásának szükségességéről a pszichológiai és pedagógiai tanácsadó központokban működő bíráló csoportok adnak véleményt. Lásd még

  • Önkéntesség az ünnepi szabadság alatt - lehetséges??
  • Mi a fizetetlen szabadság korlát??
  • Félnapos szabadság - megadhatja-e a munkáltató??

Szakaszos munkaidő

Az első mód, amelyet a jogosult igénybe vehet, a munkaidő-szervezés megváltoztatása egy megszakított munkaidő-rendszer alkalmazásából áll, amelyben a munkát előre meghatározott ütemterv szerint végzik, amely napi legfeljebb egy munkaszünetet biztosít, legfeljebb 5 órák. Ez a szünet nem számít bele a munkaidőbe, azonban a munkavállalót a leállás miatt esedékes javadalmazás fele összegű díjazás illeti meg (vö. A Munka Törvénykönyve 139. cikkének (1) bekezdésével)..

Rugalmas munkaidő

Egy másik megoldás, amely megkönnyítheti a szakmai munka összeegyeztetését a gyermek különös gondozásának szükségességével, a munkaidő-beosztás alkalmazása a munkavállalóra, amely a munka megkezdésének különböző óráit írja elő olyan napokon, amelyek e menetrend szerint munkanapok a munkavállaló számára. A munkavállaló maga is eldöntheti a munka kezdetének időpontját azon a napon, amely e menetrend szerint a munkavállaló munkanapja (a Munka Törvénykönyve 1401. cikkének (1) és (2) bekezdése).

Egyéni munkarend

A munkavállaló munkaidő-szervezésének rugalmasabbá tételének harmadik lehetősége az, hogy egyéni munkavállalói munkaidő-beosztást állapít meg számára a munkavállaló által lefedett munkaidő-rendszer részeként (a Munka Törvénykönyvének 142. cikke)..

Távmunka 

A 2. és 3. pontban említett alkalmazottak a munka formáját távmunkává is változtathatják, azaz a munkahelyen kívül rendszeresen végezhető munkát elektronikus kommunikációs eszközök segítségével (a Munka Törvénykönyve 675. cikkének (1) bekezdése, 676. cikkének (6) és (7) bekezdése)..

A munkaidő megszervezésének megváltoztatása - hogyan kell kinéznie az alkalmazásnak?

A munkaidő-szervezés megváltoztatására vonatkozó kérelmet az alkalmazottnak papíron vagy elektronikus formában kell benyújtania. Mivel a rendelkezés előírja, hogy a kérelmet papíron vagy elektronikus formában kell benyújtani, elegendő, ha a munkavállaló írásban benyújtja a kérelmet, vagy elküldi e-mailben. Az elektronikus formát meg kell különböztetni az elektronikus formától. Ha elektronikus jelentkezésre van szükség, akkor a Kbt. A Polgári Törvénykönyv 781. cikkének (1) bekezdését a munkavállalónak minősített elektronikus aláírással kell ellátnia. Jelen esetben azonban nem szükséges, mert az Art. A Munka Törvénykönyve 1421. cikkének (1) bekezdése csak a formát említi, a formát nem.

A kérelem tartalma 

A Munka Törvénykönyve nem határozza meg, hogy mi szerepeljen a munkavállaló kérelmének részleteiben a munkaidő szervezésének megváltoztatása érdekében. Kétségtelen, hogy azonban elég pontosan meg kell fogalmazni, hogy megvalósítható legyen.

1. példa.

A munkavállaló a megszakított munkaidő-rendszer alkalmazását kérte rá. A tartalomban jelezte, hogy 7.00 és 11.00, valamint 13.00 és 17.00 között, 11.00 és 13.00 közötti szünettel szeretne dolgozni. A konkrét munkaidő és a munkahelyi szünetek meghatározásának köszönhetően egy ilyen kérés nem vet fel kétségeket a munkavállaló kérésének tartalmával és következésképpen azzal kapcsolatban, hogy a munkáltató hogyan teljesíti azt.

A munkaadó köteles-e teljesíteni a munkavállaló kérését?

Általános szabály, hogy igen - a munkavállaló kérelme kötelező a munkáltatóra. Ez a kötelezettség akkor is őt terheli, amikor a munkavállaló olyan munkaidő-rendszerre folyamodik, amelyet a munkáltató által megállapított munkaszabályzat nem ír elő. Ebben az esetben be kell vezetnie ezt a munkaidő-rendszert az adott munkavállaló számára.

A munkáltató megtagadhatja a munkavállaló kérésének elfogadását, ha ez a munkaszervezés vagy a munkavállaló által végzett munka jellege miatt nem lehetséges. A munkáltató papíron vagy elektronikus formában tájékoztatja a munkavállalót a kérelem befogadásának elutasításának okáról.

A megtagadás igazolása érdekében a munkáltatónak képesnek kell lennie annak bizonyítására, hogy objektív okokból a munkavállaló alkalmazásában álló munkakörben végzett munka nem végezhető a munkavállaló által kért rugalmas munkaidő-szervezési képlet alapján, például amikor ez technológiai okokból nem lehetséges..

Jelentkezhet mindkét szülő?? 

A törvény nem korlátozza a mindkét szülő által tárgyalt megoldások alkalmazását. Mind a gyermek anyja, mind apja a munkáltatóikhoz fordulhatnak, és egyidejűleg rugalmasabb munkaidő-szervezési formát is alkalmazhatnak..

A megtárgyalt szabályozásnak (a munkaidő-szervezés rugalmas formáinak alkalmazásának lehetősége) köszönhetően az alkalmazottak a Kbt. A Munka Törvénykönyve 1421. cikke szerint könnyebben össze tudják hangolni szakmai tevékenységüket a nem munkával, beleértve a különösen nehéz családi vagy terhességi helyzeteket is. Javasoljuk: A munkavállaló elhagyja a munkát - mi jár vele?