Nulla szja fiataloknak - be kell nyújtania egy nyilatkozatot?

Minden jelzi, hogy augusztus 1-jétől ún "nulla szja a fiatalok számára". Mit jelent ez a változás? Ki veheti igénybe az új szabályokat? A cikkben válaszolunk.

Nulla szja a fiatalok számára, vagyis adómentesség

A kormány által "Nincs szja a fiatalokért" elnevezésű program a munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján alkalmazott munkavállalók jövedelmének adómentességén alapul. Nem mindegy, hogy az alkalmazottnak hány szerződése van. Mit jelent ez a gyakorlatban? A munkáltató által fizetett magasabb bérek.

"Nulla szja fiataloknak ”Felmenti a javadalmazás után az adó beszedésétől, de ez nem mentesíti a ZUS-járulékok beszedése alól!

Ki veheti igénybe az új adókedvezményt?

A Zero PIT a fiatalok számára, amint a neve is mutatja, a 26 év alatti munkavállalókra irányul. A munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján alkalmazott munkavállaló minden jövedelme mentes az adó alól..

A fiatalok után fizetendő szja nem vonatkozik az átalányjövedelemadó-köteles szerződésekre!

Mennyit fog keresni egy fiatal munkavállaló?

A jövedelemadót a munkavállaló fizetéséből szedik be, és jelenleg 18%. Ez azt jelenti, hogy a kedvezmény felhasználásakor a bruttó javadalmazás összege (a szerződésben meghatározott összeg) nem változik, viszont a (munkavállalónak kifizetett) nettó javadalmazás összege nő, mert ebből nem vonnak le adót..

1. példa. 

A munkaszerződés alapján alkalmazott 24 éves alkalmazott bruttó 3000 HUF díjazásban részesül. A nettó javadalmazás a beszedett adóelőleggel együtt 2 156,72 HUF lesz. Ugyanazon bruttó javadalmazással 2019. augusztus 1-je után, az ifjúsági segély igénybevétele után az alkalmazott 2335,72, azaz 199 HUF-t kap még.

Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a fiatalok esetében a nulla szja csak az első adóküszöb szintjére vonatkozik, vagyis az év során 85 528 HUF-t meg nem haladó jövedelemre. Ez a korlát 2019-ben azonban 35 636,67 HUF lesz (mivel a mentesség az adóév folyamán lép hatályba).

2021-ban a könnyítést automatikusan figyelembe veszik

Ezzel kapcsolatban azt nulla szja a fiatalok számára augusztus 1-jén, vagyis az adóév során lépett hatályba, azoknak a munkavállalóknak, akik 2019-ben ki akarták használni az új kiváltságot, adómentességi nyilatkozatot kellett benyújtaniuk a munkáltatónak a 2019. augusztus 1. és 2019. december 31. közötti jövedelemre vonatkozóan..

2021-tól a 26 évesnél fiatalabbak jövedelme automatikusan mentesül az adó alól, és nincs szükség hasonló nyilatkozatok benyújtására. Nyilatkozatra azonban szükség lesz, ha a munkavállaló úgy dönt, hogy nem alkalmazza ezt a könnyítést. Javasoljuk: A munkavállaló elhagyja a munkát - mi jár vele?