Végrehajtó végrehajtó szökevény - kinek lesz elsőbbsége a fizetés lehívása?

A javadalmazásból történő levonás szabályait a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: LC) részletesen meghatározza. Az Art. A Munka Törvénykönyve 87. §-a a fizetésből a következő díjakat lehet levonni:

 • végrehajtási okiratok alapján végrehajtott összegek a tartásdíjak kielégítésére
 • végrehajtási okiratok alapján végrehajtott összegek a tartásdíj kivételével;
 • a munkavállalónak nyújtott pénzbeli előlegek;
 • a rendelés felelősségéből eredő pénzügyi szankciók.

A munkáltató levonja a fizetésből a szociális hozzájárulások, az előzetes jövedelemadó és a PPK-hoz való hozzájárulások levonása után (ha a munkavállaló részt vesz ebben a programban). Vagyis a fent említett követelések fedezésére szolgáló összeget a nettó fizetésből vesszük.

A munkáltatónak nincs szüksége a munkavállaló beleegyezésére a fent említett követelésekkel kapcsolatos bármely levonáshoz. Ha azonban a beszámítás más esedékes összegekre vonatkozik, akkor a munkavállalónak bele kell egyeznie az összeg írásbeli levonásába a bérekből. Lásd még

 • A minimálbér karbantartási levonásai
 • Az összeg levonásoktól és részmunkaidőtől mentes
 • Alkalmazás az összeg növelésére levonások nélkül

A levonások maximális összege

A rendeletek szabályozzák azt a kérdést is, hogy a javadalmazás milyen mértékben vehető igénybe. Az Art. A Munka Törvénykönyve 87. § levonások történhetnek:

 • Karbantartási feladatok esetén a díjazás 60% -a;
 • A javadalmazás 50% -a egyéb követelések érvényesítése vagy készpénzelőlegek levonása esetén.

Fontos az is, hogy a 2. pontban felsorolt ​​levonások összesen nem haladhatják meg a fizetés felét, ideértve a fizetés maintenance tartási levonásait is. A fentiektől függetlenül a bírságok az Art. A Munka Törvénykönyve 108. cikke.

A Munka Törvénykönyve 108. cikkének (3) bekezdése
Az egy jogsértésért és az igazolatlan mulasztás minden napjáért kiszabott bírság nem lehet magasabb, mint a munkavállaló egynapos fizetése, és a bírságok összege nem haladhatja meg a munkavállaló fizetendő javadalmazásának tizedik részét, az Art. 87 1. § 1-3.

Levonásoktól mentes összegek

A Munka Törvénykönyve szabályozza a levonhatatlan összegek kérdését is. A munka díjazása külön védelem alatt áll. A munkaviszony alatt álló emberek nem tudják teljes fizetésüket elfizetni - a munkavállaló megélhetésének biztosításához minimális pénzt kell tartani. A következő összeg mentes a levonásoktól:

 • minimálbér a társadalombiztosítási járulékok, a jövedelemadó-előlegek és a PPK-hoz történő hozzájárulások levonása után - ez vonatkozik a tartásdíjaktól eltérő követelések fedezésére szolgáló levonásokra;
 • A minimálbér 90% -a levonások után - a megbízási felelősség pénzügyi szankcióinak levonásával;
 • A minimálbér 75% -a levonások után - a munkavállalónak tett pénzbeli előlegek levonásával.

Önkéntes levonások (a Munka Törvénykönyve 87. cikkének (1) bekezdésében említettektől eltérően), amelyekhez a munkavállaló hozzájárult, a következők összegéig tehetők:

 • levonások utáni munka minimális díjazása - levonásokkal a munkáltató javára;
 • A minimálbér 80% -a levonások után - egyéb követelések levonásával.

A fent említett összegeket a munkaidővel arányosan csökkentik.

Fontos, hogy a tartásdíjak kielégítése érdekében történő letiltás esetén a levonásoktól mentes összeg nem érvényes.

A végrehajtás típusai

A polgári végrehajtást az igazságügyi végrehajtó hatóságok, azaz a végrehajtók végzik. Ezek a tevékenységek elsősorban a tartásdíjak, kölcsönök vagy kölcsönök kifizetéseinek behajtására irányulnak. Másrészt az adminisztratív végrehajtást a közigazgatási végrehajtó hatóságok (pl. Adóhivatalok vezetői, a ZUS fióktelepeinek igazgatói, a község vezetője, a polgármester vagy a város elnöke) hajtják végre, és az adósok kötelezettségei adók, járulékok vagy adminisztratív bírságok nem fizetése miatt merülnek fel..

Amikor a végrehajtás egybeesése megtörténik?

A végrehajtás egybeesésével van dolgunk, amikor több végrehajtó szerv egy javadalmazást akar felvenni. A kivégzések lehetnek:

 • egységes, azaz azonos típusú - bírósági és bírósági végrehajtás vagy adminisztratív és adminisztratív végrehajtás;
 • következetlen - amikor a bírósági végrehajtást az adminisztratív végrehajtással egyidejűleg hajtják végre.

Megoldani a végrehajtás egybeesése, meg kell jelölni az illetékes végrehajtó hatóságot, amely mindkét eljárást együttesen lefolytatja. A munkáltató a lefoglalt összeget csak az átfedés eredményeként kiválasztott végrehajtó hatóságnak utalhatja át.

Hogyan oldódik meg a végrehajtás egybeesése?

A végrehajtás egybeesésének feloldására vonatkozó szabályok attól függően változnak, hogy az igényelt követelések mire vonatkoznak.

A bírósági és közigazgatási végrehajtás konvergenciája

A közigazgatási és bírósági végrehajtás átfedései esetén (a tartásdíj, nyugdíjak, egyéb visszatérő juttatások vagy külföldi pénznemben nyújtott pénzbeli juttatások kivételével) annak eldöntése érdekében, hogy melyik hatóság illetékes a javadalmazás lefoglalásában, elsősorban az elsőbbségi szabálynak kell irányulnia - azaz Figyelembe kell venni, hogy melyik hatóságot fordították először. Ha ez nem határozható meg, melyik hatóság lefoglalta a magasabb összeget. Ezt a kérdést a polgári perrendtartás szabályozza.

A polgári perrendtartás 773. cikkének (1) bekezdése
Abban az esetben, ha a bírósági és közigazgatási végrehajtás egyazon dologra vagy a tulajdonjogra összemosódik, a dolog vagy a tulajdonjog végrehajtását az a bíróság vagy közigazgatási végrehajtó hatóság végzi együtt, amely először lefoglalta a lefoglalást, és ha ez a prioritás nem határozható meg - az a végrehajtó hatóság, amely végrehajtotta lefoglalások magasabb esedékes összegek felé.

Azonban egy olyan helyzetben, amikor a tartásdíj, a nyugdíjak, az egyéb visszatérő ellátások vagy a pénznemben nyújtott külföldi pénznemben nyújtott juttatások adminisztratív és bírósági végrehajtása átfedésben van, az eljárást mindig egy polgári végrehajtó hatóság, azaz egy végrehajtó veszi át.. Az ugyanazon béren végrehajtott végrehajtások, amelyek közül az egyik tartásdíj, a végrehajtóhoz kerülnek, és nem a letartóztatás elsőbbségi szabálya szerint.

Az adminisztratív végrehajtások konvergenciája

Ha van a végrehajtás egybeesése adminisztratív, az elsőbbségi szabályt kell betartani - vagyis az a hatóság lesz illetékes, amely először végrehajtotta a mellékletet.

Az igazgatási végrehajtási eljárásokról szóló törvény és egyes egyéb törvények módosításáról szóló törvény 62. cikkének (4) bekezdése
Abban az esetben, ha a 2. §-ban említett igazgatási végrehajtás és a 3. §-ban említett bírósági végrehajtás összefonódik, ugyanaz a dolog vagy vagyonjog, a végrehajtást az igazságügyi végrehajtó hatóság közösen hajtja végre. Az egységes végrehajtási okirat vagy a külföldi végrehajtási okirat alapján követelt vagyoni követelés hitelezőjének jogait és kötelezettségeit a közigazgatási végrehajtó hatóság látja el..

A bírósági kivégzések egybeesése

Az adóssal szembeni polgári végrehajtási eljárások átfedése esetén az alábbiak szerint illetékes végrehajtónak kell eljárnia:

 • a munkavállaló lakóhelye;
 • a munkavállaló lakóhelye - ha nem Lengyelországban él;
 • utolsó lakhelye az országban - ha lakóhelye ismeretlen vagy Lengyelországon kívül található.

A végrehajtás egybeesése akkor fordul elő, amikor több végrehajtó szerv követel egy javadalmazást. Fontos tisztában lenni azzal, hogy melyik adósságot szeretné először kifizetni. Itt a munkáltató köteles válaszolni a fizetési osztályokra vonatkozó levelekre. Javasoljuk: Vállalkozói juttatások számításának alapja - annak meghatározása?