Munkaváltás a szülők számára

A gyermek nevelése és gondozása nagy felelősség. Ennek tudatában a jogalkotó minden dolgozó szülőnek további "szabadságot" biztosított gyermekgondozás céljából. Gondozási támogatás, mert erről van szó, ez egy olyan előny, amelyet egy dolgozó gyám igénybe vehet az egészséges vagy beteg gyermek, valamint egy másik beteg családtag személyes gondozása miatt.

Az ellátáshoz való jog biztosításának fent említett elve korlátozott abban az esetben, ha ugyanabban a háztartásban egy másik családtag él, aki ellátni tudja a gyermeket (ez nem vonatkozik arra a helyzetre, amikor egy 2 évesnél fiatalabb beteg gyermek ellátását nyújtják). Ez a helyzet például akkor áll elő, amikor mindkét szülő szakmailag aktív, de műszakban dolgozik - a munkarendet úgy állítja be, hogy biztosítsa a gyermek zavartalan gondozását. De mi van akkor, ha a gyermek megbetegszik, és a szülők szakmai kötelességei úgy ütköznek, hogy egyikük sem maradhat a kiskorúnál? Ilyen helyzetben számíthatnak-e a gondozók ápolási támogatásra??

Gondozói juttatás - mi ez és mekkora az ellátás összege?

Az ápolási támogatást az Art. A betegség és anyaság esetén a társadalombiztosításból származó pénzbeli ellátásokról szóló, 1999. június 25-i törvény (a továbbiakban: szociális ellátásokról szóló törvény) 32–35. Ezen előírások szerint ápolási támogatás előny a kieső keresetek kompenzálására. A jogosultság megszerzésének feltétele betegségbiztosítás alá esik. Ezért a támogatást olyan biztosított gondviselő kapja meg, aki gyermek vagy más családtag személyes gondozásának szükségessége miatt nem végezhet munkát. A gyakorlatban az ápolási támogatást leggyakrabban a beteg gyermekek gondozói használják, ritkábban a beteg házastárs gondozására..

A juttatás összege attól függ, akit a biztosított alkalmazott gondoz. 8 évesnél fiatalabb gyermek gondozása esetén az ápolási támogatás naptári évben 60 napig fizethető. Viszont házastárs gondozásakor - egy naptári évben 14 napig. A gyermek és a házastárs gondozásának egybeesése esetén a kapott támogatás teljes összege nem haladhatja meg az év 60 napját. Fontos, hogy a fel nem használt juttatási napok nem kerülnek át a következő naptári évre. Az egymást követő naptári napokat nem csak a munkanapok, hanem a juttatás kiszámításakor is figyelembe veszik.

Ki jogosult ápolási támogatásra?

A kiskorú gyermek gondozására összpontosítva meg kell említeni, hogy a gondozói támogatást akkor kapják meg a biztosított munkavállalók, ha őt a munkájából azért szabadították fel, mert személyesen kellett gondoskodnia:

 • egészséges gyermek 8 éves korig;
 • beteg gyermek 14 éves korig;
 • beteg gyermek, jelentős fogyatékosságról szóló igazolással vagy rokkantsági igazolással együtt, annak jelzésével, hogy szükség van egy másik személy állandó vagy tartós ápolására vagy segítségére az önálló létezés jelentősen korlátozott lehetősége és a gyermek gondviselőjének folyamatos napi részvétele miatt a kezelés, rehabilitáció és oktatás folyamatában 18 éves koráig;
 • egy másik beteg családtag - a tárgyalt esetben 14 évesnél idősebb gyermekről van szó, ha gondozásával egy háztartásban marad a biztosítottal.

Érdemes megjegyezni, hogy egy egészséges, legfeljebb 8 éves gyermek ápolási támogatását csak bizonyos esetekben, azaz a helyzetben kapják meg a gondviselők. 

 • a gyermek által látogatott óvoda, gyermekklub, óvoda vagy iskola váratlan bezárása;
 • a gyermeket gondozó alkalmazott gondozó betegsége;
 • a biztosított gyermek gyámjának a gyermeket folyamatosan gondozó házastársa betegsége, ha a betegség lehetetlenné teszi a házastárs gondozását a kiskorú felett;
 • a biztosított gyermek gyámjának házastársa tartózkodása, aki állandóan gondozza a gyermeket, kórházban vagy más egészségügyi intézményben tartózkodó egészségügyi intézmény, amely orvosi tevékenységet végez, például fekvőbeteg és 24 órás egészségügyi ellátás.

Gondozói támogatás - ha nem jogosult rá?

Ahogyan a bevezetőben jeleztük, az ápolási támogatás megszerzésének feltétele a háztartásban olyan másik személy hiánya, aki képes lenne gondoskodni a gyermekről vagy a beteg házastársról. Ez a támogatás ráadásul nem fizetendő, ha a biztosított a gyermek személyes gondozása ellenére is díjazásban részesül.

Az ellátáshoz való jog kizárásának elsőként említett feltételének kezelése, vagyis a háztartásban egy másik olyan személy megléte, aki képes lenne gondozni a gyermeket, meg kell jegyezni, hogy a szociális ellátásokról szóló törvény nem magyarázza meg, hogy kik is az említett háztartásban lakó "más személyek " háztartás a biztosított gondviselővel együtt. Ilyen helyzetben utalni kell a doktrína és a joggyakorlat kialakult álláspontjára. Az "egyéb személy" fogalma magában foglalja a családtagokat, azaz a szülőket, az apósokat, a nagyszülőket, az unokákat, a testvéreket, feltéve, hogy képesek gondoskodni a kiskorúról. Másrészt az ilyen ellátást nyújtani képtelen embereket teljesen munkaképtelennek vagy önálló létképtelennek kell tekinteni..

Gondozási támogatás nem jogosult olyan munkaképtelenségi időszakokra sem, amelyek alatt a biztosított megtartja a díjazás jogát. Az ápolási támogatásra való jogosultság negatív előfeltétele az is, hogy a biztosított fizetés nélküli szabadságot és gyermekgondozási szabadságot vesz igénybe. A szóban forgó ellátás beszedése korlátozza a biztosított ideiglenes letartóztatását vagy bebörtönzését is, kivéve azt az esetet, amikor az ellátáshoz való jog a fizetett munkát végző személyek betegbiztosításából származik, mivel szabadságvesztés börtönbüntetés vagy ideiglenes letartóztatás teljesítése közben munkába küldik..

Ezen túlmenően az a biztosított, aki kereső munkát végez az ápolási támogatás folyamata alatt, vagy a szabadságot a szabadság céljával összeegyeztethetetlenül használja, az egész időtartamra elveszíti a támogatáshoz való jogát. Ez azt jelenti, hogy még akkor is, ha a biztosított a munkanélküli-ellátás 14 napos időtartama alatt csak egy napot dolgozott, a teljes 14 napig elveszíti az ellátáshoz való jogát..

Ápolási támogatás és a gyermekgondozók műszakos munkarendje

Először is meg kell jegyezni, hogy a gondviselők ápolási támogatásra jogosultak a műszakos munkavégzés során. Mindez azonban attól függ, hogy milyen körülmények között kerül a család. Ilyen helyzetben a szülők munkaidejét össze kell hasonlítani a gyermek betegségének időszakával. Ha a személyes gondoskodás ideje alatt vannak szabadnapok, akkor a pótlékot ezekre a napokra is ki kell fizetni - ez közvetlenül az Art. 35 mp 2. cikk az Art. 11 mp Törvény a szociális ellátásokról.

Fontos, hogy a kiskorú édesanyja és édesapja egyformán jogosultak legyenek a támogatásra, de a támogatást csak az egyiküknek folyósítják - a támogatást annak a szülőnek ítélik meg, aki ezt igényli.

Bizonyos szabályok vonatkoznak a gondozói pótlékra a gondnokok műszakos munkája esetén. Szerintük, ha az egyik gyám vagy mindkettő műszakban dolgozik, az ápolási ellátás a kiskorú gondozásának idejére jár, ha:

 • a gondozók ugyanazon műszakokban dolgoznak, pl. mindkettőjüknek nappali műszakja van 8: 00-16: 00 között;
 • a gondozók különböző műszakokban dolgoznak, de munkaidejük részben átfedik egymást, például az első szülő 8: 00-16: 00, a második 14: 00-22: 00 között dolgozik;
 • a gondozók különböző műszakokban dolgoznak, és a munkaidejük nem esik egybe, de egy beteg gyermeket felügyelet nélkül hagynának a munkába és a munkába utazáshoz szükséges hosszú idő következtében, például amikor az első szülő reggel 8-tól 16 óráig dolgozik, a másik pedig 16 órától éjfélig, de mindkettő 30 percet vesz igénybe a munkába és a munkába való bejutáshoz.

A fenti szabályok nem vonatkoznak arra a helyzetre, amikor a műszakos rendszerben dolgozó szülők 2 éven aluli beteg gyermekről gondoskodnak. Ebben az esetben a gondozási támogatáshoz való jog az egyik gondviselőt illeti meg, még akkor is, ha a munkaváltás nem esik egybe..

Ezenkívül a támogatást akkor is megadják, ha az egyik szülő vagy mindkettő váltott munkában dolgozik, és műszakja nem esik egybe, de az egyik gondviselő betegség, kórházi kezelés vagy terhesség miatt (csak a dolgozó anyákra vonatkozik) nincs valós lehetősége az ellátás biztosítására. a kiskorú felett.

A munkanélküli ellátásokhoz való jog és az adminisztratív mérlegelési jogkör

A gyermek gondozásának tényleges lehetőségének hiánya olyan helyzetben, amikor egy kiskorú szülei különböző műszakokban dolgoznak, sajnos gyakran nem elegendő az ápolási támogatás odaítéléséhez. Vannak olyan helyzetek, amikor a ZUS kijelenti, hogy amikor az egyik szülő elméletileg jelen lehet otthon (például amikor az egyik gyám 8:00 és 16:00, a másik 16:00 és éjfél között dolgozik), a munkanélküli-ellátásra való jogosultság feltételei nem teljesülnek. A ZUS nem hajlandó kifizetni a támogatást, még akkor sem, ha a biztosított bebizonyítja, hogy a gyermek gondozásának lehetősége pusztán elméleti, például az egyik vagy mindkét gyám hosszú munkába járása következtében, amikor az utóbbi pl. Egy órát vesz igénybe..

Problémás az is, hogy a juttatást nem automatikusan, hanem csak a biztosított kérésére nyújtják. Ezért a nyugdíjhatóság feladata, hogy megkapják-e az ellátást. Abban az esetben, ha nem ítélik oda, a biztosított csak bírósághoz fordul. Szerencsére a társadalombiztosítási ügyekben folyó eljárások bírósági díjaktól mentesek.

A szülők műszakos munkaközvetítési ellátása - összefoglaló

Gondozási támogatás minden dolgozó gyám megkapja, aki nem tudja ellátni szakmai feladatait az egészséges vagy beteg gyermek, valamint egy másik beteg családtag személyes gondozásának szükségessége miatt. A 2 évesnél fiatalabb beteg gyermek gondozásán kívül az ellátáshoz való jog nem adható, ha egy másik családtag ugyanabban a háztartásban él a biztosítottal, és aki képes ellátni a kiskorúat..

A fentieket szem előtt tartva meg kell állapítani, hogy főszabály szerint a váltott műszakban dolgozó gyermek szüleinek joga van gyermekgondozási támogatáshoz, ha változásaik akár részben is átfedik egymást, vagy ha nem ütköznek egymással, de a munkához jutáshoz szükséges idő valós. nem engedné a kiskorú folyamatos, megszakítás nélküli ellátását. Javasoljuk: Jogosulatlan elhagyása a munkahelyről - milyen következményekkel jár?