Gyermekgondozási támogatás egy családtag számára és a ZUS-tól érkező csekkek

Anyukám műtét után van, és gondozásra szorul otthon, sajnos apukámnak sincs a legjobb egészségi állapota, és nem tudja vigyázni anyukára, pedig nyugdíjas és otthon van. Szeretném kihasználni az ápolási támogatást, de attól tartok, hogy a ZUS-nak fenntartásai lesznek. Kérhet további dokumentumokat? Meg tudja-e ellenőrizni a családom és a gondozási segélyemet?

Kamila, új város a Warta folyón

Gondozási támogatás minden betegbiztosításban részesül, aki betegségbiztosítással rendelkezik, és mentesül a munkától egy másik beteg családtag gondozása céljából.

Egészséges gyermek gondozása

Gondozási támogatás a munkavállaló beteg és egészséges gyermeket egyaránt vállalhat, azonban bizonyos körülményeknek meg kell felelniük. A munkavállaló támogatást igényelhet 8 évesnél fiatalabb gyermek gondozásáért, és a következő helyzetek egyike történt:

 • Betegségi ellátás a megbízási szerződés megszűnésekor
 • Gondozói támogatás - ki igényelheti?

 • óvoda, gyermekklub, óvoda vagy iskola váratlan bezárása;
 • a gyermek elszigetelésének szükségessége fertőző betegség hordozásának gyanúja miatt;
 • a gyermeket gondozó dada vagy napközi gondozó betegsége;
 • a gyermeket folyamatosan gondozó házastárs vagy szülő szülése vagy betegsége, a szülés vagy betegség pedig lehetetlenné teszi ezt az ellátást;
 • kórházban vagy más egészségügyi intézményben tartózkodik a gyermek házastársa vagy szülője, akik folyamatosan gondozzák a gyermeket.

Fogyatékos gyermek gondozása

18 éves kor alatti fogyatékkal élő gyermek ápolási támogatására is el lehet menni, azaz súlyos fogyatékossági igazolvánnyal vagy rokkantsági igazolással rendelkező gyermek után, akinek állandó vagy tartós ápolásra van szüksége, vagy más személy segítségére van szüksége a jelentősen csökkent az önálló életképesség képessége, vagy ha az alábbiak egyike érvényes:

 • a gyermeket folyamatosan gondozó házastárs vagy szülő szülés vagy betegség, ha a szülés vagy betegség lehetetlenné teszi számukra a gondozását;
 • kórházban vagy más egészségügyi intézményben tartózkodni a gyermek házastársával vagy szülőjével, akik folyamatosan vigyáznak a gyermekre.

Beteg családtag gondozása

A betegségi és anyasági ellátásokról szóló törvény rendelkezik az ápolási támogatás igénybevételének lehetőségéről az alábbiak ellátása esetén is:

 • beteg fogyatékos, 18 év alatti gyermek;
 • beteg gyermek;
 • beteg családtag, nem pedig gyermek.

Amikor nem jogosult ellátásra?

Az ápolási támogatás nem fizetendő, ha a háztartásban élő betegnek vannak olyan háztartástagjai, akik ellátást tudnak biztosítani számukra. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a beteg 2 éves korig történő gondozására, függetlenül a háztartás többi tagjának képességeitől ápolási támogatás a szülőé.

Az ellátás folyósításának jogosságával kapcsolatos kétségek esetén a ZUS felkérheti a munkavállalót, hogy dokumentálja az apa munkaképtelenségét - a levélben leírt esetben - az anya gondozására, azonban a toruńi járásbíróság 2017. február 17-i ítélete, IV U 11/17. a munkavállalónak nem kell ilyen dokumentumot benyújtania, mivel a jelenlegi szabályozásból hiányzik egy világosan meghatározott rendelkezés, amely előírná, hogy ilyen igazolást kell benyújtani. A fentiekkel összefüggésben a ZUS, ha kétségei vannak a másik családtag gondozásának legitimitásáról egy beteg családtag felett, akkor. Ha az ellenőrzés során kiderül, hogy az ellátást nem megfelelő módon kapták meg, a ZUS kérheti a kapott ápolási támogatás kamatokkal történő visszatérítését..

Mennyi az ápolási támogatás?

A havi ápolási támogatás a támogatás számítási alapjának 80% -a. Minden gondozási nap után fizetik, ideértve a munkaszüneti napokat is.

A juttatás alapja a betegség hónapját megelőző 12 hónap átlagos havi jövedelme, csökkentve a társadalombiztosítási járulékkal, azaz 13,71%.

Milyen alakiságokat kell betartani az ápolási támogatás megszerzéséhez?

A ZUS-nak be kell nyújtani a betegszabadságot és a kitöltött kérelmet ápolási támogatás nyomtatáskor:

 • Z-15a gyermekgondozás esetén 

vagy 

 • Z-15b egy másik családtag gondozásakor.

Ha a ZUS az ellátás kifizetője, akkor a dokumentumokhoz csatolni kell a járulékfizető igazolását is a Z-3 - munkavállalók, vagy Z-3b - vállalkozók számára. A fennmaradó biztosítottak a Z-3a.

Meddig veheti igénybe az ápolási támogatást?

A gyermek vagy más családtag személyes gondozásának idejére vonatkozó ápolási támogatás egy adott naptári évben korlátozott. Az előírásoknak megfelelően letölthető:

 • 60 nap egy naptári évben - 8 év alatti egészséges gyermek vagy 14 év alatti beteg gyermek gondozása esetén;
 • 14 évnél idősebb beteg gyermek vagy más beteg családtag esetében évente 14 nap;
 • Egy naptári évben 30 nap a következők ellátására:
  • egy beteg fogyatékos gyermek, aki betöltötte a 14. életévét, de 18 év alatti

vagy

 • 8 évesnél idősebb, de kiskorú fogyatékossággal élő gyermek, ha a gyermekét folyamatosan gondozó házastárs / szülő szülés, betegség vagy kórházi tartózkodása miatt ilyen ellátás nem lehetséges.

Kiegészítő ápolási támogatás

A járványos helyzet miatt bevezetésre került a kiegészítő gondozási támogatás igénybevételének lehetősége. Ezt a kiegészítő támogatást csak azoknak a gyermekeknek a szüleinek szentelték, akiknek gyermekei bölcsődében vagy óvodában járnak..

Az előírások szerint a 8 évesnél fiatalabb gyermekek biztosított szülei jogosultak voltak további szülőkre ápolási támogatás esetében:

 • óvoda, gyermekklub, óvoda, iskola vagy más, a gyermek által látogatott létesítmény bezárása a COVID-19 miatt, de abban az esetben is, ha ezeket a létesítményeket a COVID-19 során megnyitják, ha a szülő személyes gondoskodást nyújt a gyermekről 

vagy

 • képtelen védőnői ellátást nyújtani, vagy képtelen ellátni napközi gondozóját a COVID-19 miatt.

A kiegészítő pótlékot nem tartalmazza az egy naptári évben nyújtott gondozási támogatás 60 napos korlátja az ún Általános szabályok.

További ápolási támogatás 2021. július 26-ig esedékes volt. A szokásos ellátásokhoz hasonlóan a további juttatásokat is a ZUS ellenőrzi. Ez az intézmény leveleket küld, amelyekben fel kell tüntetni, hogy mely létesítmény bezárt, valamint olyan igazolásokat, amelyek igazolják a gyermek házastársa / apja munkahelyi jelenlétét.

Összegzés

Kétségek esetén a ZUS-nak joga van dokumentációt benyújtani arról, hogy a háztartásban élő háztartástag beteg családtagja nem képes ellátni. Ilyen tanúsítvány benyújtására azonban nincs kötelezettség. Ebben az esetben azonban a ZUS-nak joga van egy ellenőrzés elvégzésére, amelyet a munkaügyi és szociálpolitikai miniszter rendelete szabályoz a munkából származó betegszabadság helyes felhasználásának ellenőrzésére és az orvosi igazolások hivatalos ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról és eljárásokról. Javasoljuk: Két fizetés - mekkora összeg?