Anyasági támogatás és gyermek örökbefogadása

A szülési szabadság feltételei szerinti szabadsághoz való jog a 7. életévét betöltött és a 10. életévét betöltött gyermek örökbefogadására vonatkozik, amikor a kötelező oktatás elhalasztásáról döntöttek. Ezenkívül az örökbefogadónak:

 • örökbefogadása miatt forduljon a gyámügyi bírósághoz, 
 • nevelőszülői családon belüli nevelésre elfogadott, kivéve a gyermekkel nem összefüggő hivatásos nevelőszülőt.

Az Art. A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Munka törvénykönyve) 183. cikkének (1) bekezdése szerint a szabadság időtartama a szülési szabadság feltételei szerint az egyidejűleg nevelésre elfogadott gyermekek számától függ, és:

 • 20 hét (140 nap) egy gyermek számára,
 • 31 hét (217 nap) - ha két gyermek van,
 • 33 hét (231 nap) - ha három gyermek van,
 • 35 hét (245 nap) - ha négy gyermek van,
 • 37 hét (259 nap) öt vagy több gyermek számára,

azonban legfeljebb akkor, ha a gyermek 7 vagy 10 éves lesz, ha olyan gyermek esetében született döntés, amely elhalasztja a kötelező oktatást. Lásd még

 • Végrehajtó lefoglalása és anyasági ellátás
 • További gondozási támogatás a gyermek apjának

1. példa.

Anna asszony két 5 és 11 éves gyermeket fogadott fel nevelésére. A gyámhatósághoz fordult örökbefogadásukért. Csak egy gyermek van abban a korban, aki a szülési szabadság feltételei szerint szülési szabadságra jogosult, ezért Anna a gyermekek nevelésre való felvétele miatt 20 hétig jogosult anyasági támogatásra..

A Munka Törvénykönyve 183. cikkének (3) bekezdése azt az információt tartalmazza, hogy ha a munkavállaló 7 éves koráig gyermeket fogadott el, és olyan gyermek esetében, akinek iskoláztatását elhalasztották, 10 éves koráig jogosult 9 hét szabadságra. szülési szabadság. Ebből következik, hogy ha a nevelésre elfogadott gyermek hamarosan 7 vagy 10 éves lesz, akkor az anyasági támogatást is megkapják, miután a gyermek eléri ezt a kort, de csak 9 hétig, azaz 63 napig..

2. példa.

Marta elfogadott egy 9 éves és 11 hónapos gyermeket, és döntött a tankötelezettség elhalasztásáról. Indítványt nyújtott be a bírósághoz annak elfogadására. Ebben az esetben annak ellenére, hogy a gyermek 10 éves, 9 hétig jogosult lesz az anyasági támogatásra.

Az a személy, aki gyermeket nevelésre elfogad, szintén jogosult a szülői szabadságra, miután a szabadságot igénybe vette, a szülési szabadság feltételei szerint:

 • 32 hét - egy gyermek esetében;
 • 34 hét - két vagy több gyermek esetében;
 • 29 hét - ha a szülési támogatás a szabadság ideje alatt a szülési szabadság feltételei szerint legalább 9 hétre szól.

Anyasági támogatás

A szülési támogatást a szülési szabadság, illetve a szülési szabadság, valamint a szülői szabadság feltételeinek megfelelő időszakokra nyújtják. Felhívjuk figyelmét, hogy az anyasági támogatás igénybevételéhez az önkéntes betegbiztosítási fedezet kötelező a gyermek nevelésére történő felvételének napján..

Milyen dokumentumokat kell benyújtani az anyasági támogatás megszerzéséhez?

RÓL RŐL anyasági támogatás attól a pillanattól alkalmazható, amikor a gyereket elfogadják nevelésre. A gyermek nevelési célú anyasági támogatásának megszerzéséhez a szülési szabadság, illetve a szülési szabadság vagy a szülői szabadság feltételei szerinti szabadság idejére vonatkozóan dokumentumokat kell benyújtani. Az egyik egy nyilatkozat, amely információkat tartalmaz arról, hogy mikor vettük fel a gyereket nevelésre; ezen dokumentumok egyikére is szükség van:

 • a gyámügyi bíróság igazolása, amely tartalmazza a gyermek örökbefogadásához a bírósághoz fordulás és a gyermek születésének dátumát

vagy

 • a gyermek örökbefogadása iránti eljárás megindításának iránti kérelem másolata, valamint a gyámügyi bíróság igazolása, amely tartalmazza az ebben az esetben a bírósághoz benyújtás időpontját és a gyermek születésének dátumát.

Halasztott tankötelezett gyermek esetén végleges döntés szükséges a kötelező oktatás elhalasztásáról.

A gyermek nevelőszülőként való felvételéért járó anyasági támogatáshoz a következő dokumentumokat kell benyújtani:

 • a gyermek életkorát igazoló dokumentum (pl. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának rövidített mása),
 • a gyámügyi bíróság jogerős és kötelező erejű határozata a gyermek nevelőszülőbe helyezéséről vagy a nevelőszülő és a staroste között kötött polgári jogi szerződésről,
 • döntés a kötelező oktatás elhalasztásáról, ha a kérelem olyan gyermekre vonatkozik, akiről ilyen döntést hoztak.

Anyasági támogatás és a kérelem benyújtásának határideje

Ha a gyermek nevelésre történő elfogadását és a bírósághoz történő kérelmet a gyermek örökbefogadásával kapcsolatos eljárás megindítására, vagy a gyermek nevelőszülőként történő nevelésére történő elfogadását követő 21 napon belül benyújtják, a szülési szabadság iránti kérelem benyújtására a szülési szabadság feltételei szerint a szabadság időtartamának meghatározott időtartamra és teljes munkaidős szülői szabadság, akkor a teljes időtartamra járó támogatás a támogatás megállapítási alapjának 80% -a.

Ha a kérelmet ezen időpont után nyújtják be, vagy az nem fedezi az anyasági támogatás folyósításának maximális esedékességi idejét, akkor az anyasági támogatás összege:

 • A szülési szabadság feltételei szerinti szabadság időtartamának és a szülői szabadság időtartamának a számítási alap 100% -a a következő időszakig:
  • 6 hét - ha egy gyermeket felvesznek nevelésre;
  • 8 hét - ha két vagy több gyermeket fogadnak el nevelésre;
  • 3 hét - gyermek nevelésre történő elfogadása esetén, amikor a szülési szabadsághoz való jogot a szülési szabadság feltételeinek megfelelő időtartamnak megfelelő minimális időtartamra (9 hét) biztosítják;
 • A fenti időszakok lejárta után alkalmazandó szülői szabadság időszakának megállapítási időszakának értékelési alapjának 60% -a.

Azok az emberek, akik úgy döntenek, hogy örökbe fogadnak gyermeket, vagy nevelőszülőt hoznak létre, szabadságot vehetnek igénybe a szülési és a szülői szabadság feltételeinek megfelelően, ennek köszönhetően a gyermek első pillanatai új környezetben békések lehetnek. Javasoljuk: Munkaigazolás - alapvető információk