Határozatlan időre szóló munkaszerződés felmondása

Augusztus közepén határozatlan időre egy hónapos felmondást kaptam a munkaszerződésemről. Az egy hónapos időszak teljes naptári heteknek számít-e az értesítés kézbesítésének dátumát követően? A munkáltatónak meg kell jelölnie a felmondás okát??

Karol, Jasna Góra

A határozatlan időre szóló megállapodás elsősorban azért különbözik másokétól, mert felmondásakor okot kell adni. Az ilyen szerződés felmondási idejének kiszámítása több tényezőtől függ.

Hogyan lehet egy szerződést határozatlan időre felmondani?

A határozatlan időre kötött munkaszerződés felmondási ideje az adott munkáltatónál alkalmazott munkaviszony időtartamától függ, és:

  • 2 hét, ha a munkavállaló kevesebb mint 6 hónapig volt foglalkoztatva;
  • 1 hónap, ha a munkavállaló legalább 6 hónapig foglalkoztatott;
  • 3 hónap, ha a munkavállaló legalább 3 éve foglalkoztatott.

Ha a munkavállaló határozatlan időre kötött munkaszerződésének felmondása csőd kikiáltása vagy a munkáltató felszámolása miatt, vagy más, a munkavállalókhoz nem kapcsolódó okokból következik, a munkáltató a három hónapos felmondási időt, de legfeljebb egy hónapra rövidítheti. Ebben az esetben a munkavállalót kártérítés illeti meg a felmondási idő hátralévő részében.

A határozatlan időre szóló megállapodás azonban a felek közös megegyezésével felmondható - akkor a felmondási idő nem alkalmazandó. A munkáltató és a munkavállaló megállapodik a szerződés felmondásának időpontjában - lehet, hogy ugyanaz a nap, de a felek tetszőleges dátumot is meghatározhatnak, a szerződés felmondásának dátumaként jelölve meg pl. Az adott hónap utolsó napját vagy a következő hónap utolsó napját. Ebben az esetben nagy szabadság van a munkaviszony megszűnésének időpontját illetően.

Határozatlan időre szóló munkaszerződés felmondási ideje - a számlálás módja

A felmondási idő egy hónapban vagy annak többszöröse nem haladhatja meg a felmondási felszólítás benyújtásának időpontját. Noha nem közvetlenül a Munka Törvénykönyve rendelkezéseiből fakad, a havi és hosszabb felmondási felmondás a felmondási felmondási hónapot követő hónap első napján kezdődik..

Ennek oka, hogy a hónapban vagy annak többszörösében meghatározott felmondásoknak a hónap utolsó napján kell véget érniük. A Munka Törvénykönyve 30. cikkének 21. bekezdése
"A munkaszerződés felmondási ideje egy hétre vagy egy hónapra, vagy annak többszörösére szombaton vagy a hónap utolsó napján ér véget ".

E cél elérése érdekében a felmondási értesítés benyújtásának hónapját követő hónap első napján kell futniuk. Ez azt jelenti, hogy a szerződés felmondása, például augusztus közepén, egy adott év szeptember 30-án ér véget. Még ha a felmondási értesítést a hónap első napján nyújtják be, annak futása, feltéve, hogy havi vagy többszörös felmondásról van szó, a következő hónapban kezdődik..

1. példa.

Határozatlan idejű szerződéssel és 2 éves tapasztalattal rendelkező alkalmazott július 16-án felmondott. Ebben a helyzetben a felmondási idő augusztus 1-jén kezdődik és augusztus utolsó napján ér véget.

2. példa.

A 6 éves tapasztalattal rendelkező alkalmazott július 1-jén mondott le, 3 hónapos felmondási idővel rendelkezik. Ebben a helyzetben a felmondási idő augusztus 1-jén kezdődik és október utolsó napján ér véget.

A munkaszerződés határozatlan időre történő felmondása - okok

A Munka Törvénykönyve rendelkezései nem tartalmaznak kivételt a határozatlan időre szóló szerződés felmondásának okának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség alól, amennyiben a felmondást a munkáltató végzi. A Munka Törvénykönyve 38. cikkének (1) bekezdése
"A munkáltató írásban értesíti a munkavállalót képviselő munkavállaló szakszervezetét a határozatlan időre kötött munkaszerződés felmondási szándékáról, megjelölve a szerződés felmondását indokoló okot. ".

Ennek az oknak a hiányát, valamint túl általános megfogalmazását a szerződések felmondására vonatkozó rendelkezések megsértésének kell tekinteni. Emiatt a munkaszerződés felmondásának okának megfogalmazásakor emlékeztetni kell arra, hogy annak valósnak és konkrétnak kell lennie, mert a látszólagos okra való hivatkozás ugyanolyan következményekkel jár, mint annak elmulasztása. A munkavállalónak a munkaszerződés felmondásáról szóló értesítés kézhezvétele esetén nem kell aláírnia a dokumentumot, mert elég, ha lehetősége volt elolvasni annak tartalmát - tehát ez nem jelenti azt, hogy a munkaszerződés felmondása hibás vagy eredménytelen lenne. Abban az esetben, ha a munkavállaló határozatlan időre felmondja a munkaszerződését, nem kell felmondani a felmondás okát, ilyen kötelezettség csak a munkáltatót terheli.

Fellebbezés a felmondás ellen

Az a munkavállaló, akinek kétségei vannak az elbocsátásának jogosságában, fellebbezhet a munkaszerződés felmondása ellen a munkaügyi bíróságon. Ha a bíróság megállapítja, hogy a határozatlan időre kötött munkaszerződés felmondása nem indokolt, vagy sérti a munkaszerződések felmondására vonatkozó rendelkezéseket, akkor a munkavállalót a korábbi feltételekkel visszaállíthatja, vagy a munkavállaló kérelmétől függően kártérítést ítélhet meg neki. Érdekes, hogy a munkáltató megtagadhatja az újbóli alkalmazást, de csak akkor, ha a visszahelyezéstől számított 7 napon belül a munkavállaló nem jelentette, hogy készen áll azonnali munkába állásra - hacsak nem a munkájától független okok miatt nem jelent meg..

Határozatlan időre szóló munkaszerződés felmondása - összefoglaló

A határozatlan időre szóló szerződést a munkáltatónak fel kell mondania a felmondás okaival. Az oknak valósnak és konkrétnak kell lennie. A munkavállaló nem köteles megmondani a felmondás okát, ha kezdeményezi a határozatlan idejű szerződés felmondását. Ha a munkavállalónak kétségei vannak a felmondás érvényességével kapcsolatban, jogi lépéseket tehet. Javasoljuk: Lerövidíthető-e a betegszabadság?