A gondozási támogatásra vonatkozó szerződés felmondása

Rendszerint a munkáltató nem mondja fel a távolléttel rendelkező munkavállalóval a munkaszerződést. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a munkavállaló nem indokolja távollétét - akkor milyen jogai vannak a munkáltatónak? Akár az ellátási támogatásról szóló szerződés felmondása lehetséges?

Gondozási támogatás

Az ápolási támogatás felhasználható, ha az ellátás szükséges:

 • 8 év alatti gyermek:
 • bölcsőde, gyermekklub, óvoda vagy iskola előre nem látható bezárása,
 • a gyermek elszigetelésének szükségessége fertőző betegség gyanúja miatt,
 • a dada vagy a nappali gondozó betegsége,
 • szülés, betegség, kórházban vagy más egészségügyi intézményben való tartózkodás a gyermeket gondozó gyermek házastársának vagy szülőjének (a szülésnek vagy betegségnek meg kell akadályoznia ezt az ellátást)

és: 

 • fogyatékossággal élő gyermek, aki 18 éven aluli gyermekszülés, betegség miatt, kórházban vagy más egészségügyi intézményben tartózkodik a gyermekét gondozó házastárs vagy szülő miatt;
 • beteg gyermek, aki 18 év alatti fogyatékossággal rendelkezik;
 • a család beteg tagjai, kivéve a gyermeket, azaz a házastárs, szülő, a gyermek szülője, mostohaapa, mostoha anya, honatya, nagyszülők, unokák, testvérek és 14 évnél idősebb gyermekek, feltéve, hogy az ellátás során közös gazdaságban tartózkodnak itthon.

Az ápolási támogatás egy naptári évben legfeljebb 60 napig vehető igénybe a következő gondozás esetén:

 •  egészséges gyermek 8 éves korig;
 •  beteg gyermek 14 éves korig;

14 nap egy naptári évben, ha gondoskodik:

 •  14 évesnél idősebb gyermek;
 •  egy másik beteg családtag;

30 nap egy naptári évben, ha gondoskodik:

 • beteg fogyatékos gyermek, aki betöltötte a 14. életévét, de 18 év alatti;
 • 8 évesnél idősebb, de 18 évesnél fiatalabb fogyatékkal élő gyermek saját házastársa vagy saját gyermeke szüleinek szülés, betegség vagy kórházi tartózkodás eredményeként, akik folyamatosan gondozzák a gyermeket.

A COVID-19 miatt egy bölcsőde, gyermekklub, óvoda vagy iskola bezárása miatt felmerülő kiegészítő gondozási támogatás nem szerepel a naptári év 60 és 14 napos határában..

Az ápolási támogatásról szóló szerződés felmondása

A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) 41. cikke tiltja a munkaszerződés felmondását a munkavállaló szabadsága és egyéb igazolt munkából való távolmaradás idején, amikor a munkaszerződés felmondására jogosító időszak nem telt el előzetes értesítés nélkül. Általános szabály, hogy az ellátás kifogott távollét, ezért amíg a munkavállaló ellátási támogatásban részesül, a munkáltató nem mondhatja fel a szerződést.  A munkáltató nem mondhatja fel a szerződést, amíg a fizetett gyermekgondozás folyamatban van.

Lásd még

 • Betegségi ellátás a megbízási szerződés megszűnésekor
 • Anyasági támogatás és gyermek örökbefogadása
Az ápolási támogatás folyósításának ideje alatt a munkáltató a munkavállaló hibájából (úgynevezett fegyelmi eljárás) felmondás nélkül felmondhatja a munkaszerződést. Ilyen helyzetben előfeltétele van az ilyen típusú felmondás alkalmazásának és az Art. A Munka Törvénykönyve 52. cikke az alábbiak esetén lehetséges:

 • a munkavállaló által az alapvető munkavállalói kötelezettségek súlyos megsértése;

 • az a munkavállaló, aki a munkaszerződés időtartama alatt olyan bűncselekményt követ el, amely megakadályozza őt abban a pozícióban való alkalmazásában, ha a bűncselekmény nyilvánvaló vagy jogerős ítélettel megerősítették;

 • a hibás munkavállaló által betöltött pozícióban végzett munkához szükséges jogok elvesztése.

 A gondozói ellátás nem véd meg az elbocsátástól

Az igazolt távollét és a munkába való visszatérés időtartamának lejárta után a munkáltatónak joga van felmondani a szerződést.

Lehetséges, hogy a törődés elkerülheti a felmondást?

Az elbocsátás elleni védelem csak indokolt munkából való távollét esetén biztosított. Ezért a védelem nem jár akkor, ha a munkavállalót normál munkavégzés során elbocsátják, és csak ezt követően kapják meg a gyermekgondozási támogatásra való jogosultságot. Ennek oka, hogy az elbocsátás védelme a munkavállalók távollétéhez kapcsolódik; ha azonban a munkavállaló egy adott napon munkát végzett, akkor felmondható.

Abban a helyzetben, amikor egy alkalmazott megjelenik a munkahelyén, de csak betegszabadság benyújtására szolgál, és egy adott napon nem teljesítette hivatali feladatait, akkor a Legfelsőbb Bíróság szerint a felmondási értesítés megadása, I PKN 366/97, az Art. A Munka Törvénykönyve 41. cikke Ebben az esetben a felmondás eredménytelen lesz.

A felek megállapodása az ápolási támogatásról

A felmondás elleni védelem nem alkalmazandó a munkaszerződés felek közötti közös megegyezéssel történő felmondása esetén - ilyen helyzetben mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondhatja a munkaviszonyt. A felmondás bármikor megtörténhet, a gyermekgondozás során is. Fontos, hogy a munkaszerződés felmondása ebben a módban csak akkor legyen hatékony, ha mindkét fél beleegyezik.

Összegzés

Az ápolási támogatásról szóló szerződés felmondása hatástalannak tekinthető, mert az igazolt munkából való távolmaradás ideje alatt a munkavállaló védett az elbocsátással szemben. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a szerződés felmondása lehetséges, például a munkavállaló és a munkáltató közötti megállapodás miatt. Javasoljuk: Van fizetett gyermekgondozási szabadság??