Munkahelyi vagy munkahelyi balesetek és munkavállalói juttatások

Közúti balesetek a lengyel utakon mindennap előfordulnak, és feltételezhető, hogy résztvevőik nagy része munkába siet. Munkahelyi vagy munkahelyi baleset különbözik a munkahelyi balesettől, de a munkavállaló - annak ellenére, hogy a munkahelyen kívül van - számíthat a szabályzatban meghatározott ellátásokra.

Az ösvénynek a legrövidebbnek kell lennie

A munkába vagy onnan induló baleset fogalmát az Art. A társadalombiztosítási alap nyugdíjairól és rokkantnyugdíjáról szóló törvény 57b. Annak érdekében, hogy a balesetet képesek legyenek elvégezni baleset a munkába menet vagy a munkahelyről a következő feltételeknek kell teljesülniük:

 • a balesetet külső ok okozza;
 • a baleset a munkába (vagy a munkavégzés helyére vagy a tevékenységre) vagy onnan visszafelé menet történik;
 • a munkás által megtett távolság a legrövidebb volt, és nem szakadt meg.

A művészet biztosítása. 57b. bekezdés Törvény a nyugdíjakról és a rokkantsági nyugdíjakról a Társadalombiztosítási Alapból
Mögött baleset a munkába menet vagy a munkahelyről Egy külső ok okozta hirtelen esemény, amely a munkaviszony vagy a rokkantsági biztosítás jogcímét képező egyéb tevékenység felé vezető útra vagy onnan érkezett, akkor tekinthető, ha ez az út a legrövidebb volt és nem szakadt meg. Úgy vélik azonban, hogy a baleset a munkába menet vagy a munkába menet történt, annak ellenére, hogy az utat megszakították, ha a szünet az életben indokolt volt és időtartama nem haladta meg a szükséglet határait, és akkor is, amikor az út - nem a legrövidebb út - a biztosított számára volt kommunikációs okokból a legkényelmesebb.

A jogalkotó különös figyelmet fordít arra, hogy a munkavállaló milyen távolságot tesz meg a munkába menet vagy a munkába menet. Ennek az útnak, amint azt fent említettük, a legrövidebbnek kell lennie - az ügyet tárgyaló bíróság például az autóbusz-összeköttetések vagy az útvonal elemzésével képes megállapítani, hogy teljesítette-e ezt a feltételt..

Érdemes megjegyezni, hogy az otthon fogalmát nem kell szigorúan lakóhelyként értelmezni. A Legfelsőbb Bíróság 1980. január 25-i ítélete szerint az irat ref. III URN 59/79: a munkavállaló a lakás elhagyása után kezd el dolgozni, még akkor is, ha még mindig az épületben van (pl. A lépcsőn). Egy olyan helyzetben, amikor a ház egy lakást tartalmaz, a munkához vezető út kezdete átlépi a ház küszöbét. Indokolt esetben a lakóhelytől eltérő hely is otthonnak tekinthető, ha az a munkavállaló jelenlegi lakhelye volt, pl. Szálloda, bérelt lakás stb.

 • Mennyi az alapbér a betegség hónapjában?

Ennek a koncepciónak két kivétele van:

 • amikor egy alkalmazott megtöri a munkába vagy a munkából való kilépést, ha a szünet az életben indokolt volt, és a szünet ideje nem haladta meg a szükséglet határait (pl. a munkavállaló a munkába menet útközben felvette a gyereket az óvodából);
 • amikor az út nem volt a legrövidebb, de a legkényelmesebb a kommunikáció szempontjából (pl. figyelembe véve a jelenlegi közúti forgalmat).

A törvény rendelkezései szerint a munkába vagy a munkába való utat szintén helynek vagy oda vezető útnak tekintik:

 1. rokkantsági nyugdíjbiztosítás jogcímét képező egyéb foglalkoztatás vagy egyéb tevékenység;
 2. a szakmai vagy társadalmi funkciók vagy feladatok szokásos ellátása;
 3. szokásos étkezés;
 4. tanul vagy tanul.

A munkahelyre vagy onnan induló baleset meghatározása nem követeli meg, hogy az alkalmazott bármilyen módon megsérüljön. Ha egy alkalmazott nem sérül meg baleset következtében, akkor az eset még így is minősülhet baleset a munkába vagy a munkába menet.

A baleset után követendő eljárást a munkaügyi és szociálpolitikai miniszter 2002. december 24-i rendelete szabályozza az események elismertetésének részletes szabályairól és eljárásokról. baleset a munkába menet vagy a munkahelyről, dokumentációjának módja, a baleseti kártya sablonja a munkába vagy a munkába menet, valamint elkészítésének dátuma. A munkavállalónak minden alkalommal értesítenie kell a felügyeletet a balesetről. Erre viszont szükség van a baleset körülményeinek és okainak megállapításához a munkába menet vagy a munkába menet az ún. baleseti kártyák. Ezt a munkáltatónak az eseményről szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül kell elkészítenie. Az esemény balesetként történő besorolását a munkába vagy a munkába menet során elsősorban a sérült munkavállaló nyilatkozatai, az esemény tanúinak nyilatkozatai (az esemény időpontjára, az esemény helyszínére, lefolyására vonatkozóan), valamint a baleset okait kivizsgáló rendőrségtől vagy más sürgősségi szolgálattól (pl. elsősegély-áldozatok).

Ha a munkáltató úgy találja, hogy a munkavállaló által leírt körülmények nem minősítik az eseményt baleset a munkába menet vagy a munkahelyről, a baleseti jelentésben szerepeltetnie kell. Ebben az esetben a munkavállaló bírósági eljárás útján érvényesítheti jogait.

Milyen előnyök járnak a munkahelyre vezető vagy onnan induló baleset miatt??

A baleset típusától, annak lefolyásától és következményeitől függően az a munkavállaló, akinek munkából vagy munkába menet útközben balesetet szenvedett, jogosult:

 • fizetés és táppénz;
 • rehabilitációs ellátás;
 • rokkantsági nyugdíjak.

A bűntudat mértéke nem számít?

A munkahelyi baleset hirtelen esemény, amelyet külső ok okoz. Figyelembe veszik például a gépek mozgását (pl. Autó, vonat, busz), vagy olyan külső tényezőket, mint a fekete jég vagy az áradás..

A sérült munkavállaló magatartása hatással lehet a kapott ellátások összegére - ha jelentősen hozzájárult a baleset kialakulásához (vö. A munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések társadalombiztosításáról szóló törvény 21. cikkének (1) és (2) bekezdésével). Törvény rendelkezései alapján a biztosított nem jogosult balesetbiztosítással járó ellátásokra, ha a baleset egyetlen oka az élet és az egészség védelmére vonatkozó rendelkezéseknek a biztosított általi szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő bizonyított megszegése volt. Ha a sérült alkalmazott jelentős mértékben hozzájárult a balesethez, és ittas volt, vagy ittas állapotban volt, vagy ittas állapotban volt, akkor elveszíti az ellátásokhoz való jogát is. Előfordulhat, hogy az alkalmazottnak teszteket kell végezni alkohol vagy kábítószerek jelenléte iránt a testében - a tesztek elutasításával az ellátások elvesztése következik be, hacsak a munkavállaló nem bizonyítja, hogy miért nem tudták megvizsgálni.

Ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság 2003. március 5-i ítélete szerint az irat ref. II UK 194/02: baleseti járadékot kell fizetni az elhunyt munkavállaló családtagjainak baleset következtében, hazafelé menet, függetlenül a balesethez való hozzájárulás mértékétől..

Üzleti autó baleset

Amíg a közúti balesetet meg nem fontolják baleset a munkába menet vagy a munkahelyről nem számít, hogy az alkalmazott milyen járművet vezetett. Ez lehet magánautó, tömegközlekedés és céges autó egyaránt.

Vállalati autó esetében azonban a munkavállaló felelősséggel tartozik a céges autó és - egyes esetekben - ütközésbe kerülő egyéb járművek esetleges károsodásai miatt..

Rendelkezése alapján a Kbt. A Munka Törvénykönyve 120. cikke szerint, ha a munkavállaló kötelességei teljesítése során kárt okoz harmadik személynek, a munkáltató köteles azt megjavítani. Jogában van a munkavállalótól regressziós felelősséget követelni, a kártérítésnek meg kell felelnie az okozott kárnak, de nem haladhatja meg a munkavállalónak a kár napján járó három havi javadalmazás összegét. Vannak kivételek e szabály alól - például amikor egy autóbalesetet okozó alkalmazottnak nincs érvényes vezetői engedélye (vö. A Legfelsőbb Bíróság 2009. szeptember 10-i ítéletével, amelyet az V. CSK 85/09. Sz. Ügyben adtak ki). Ezenkívül a munkavállaló köteles teljes mértékben orvosolni a kárt, ha az eseményt szándékos hibája okozza. Ilyen eseményre példa lehet az alkohol vagy drogok okozta ütközés.

Ha a vállalati autót a munkavállalókra bízták a művészet rendelkezései szerint. A Munka Törvénykönyve 124. és azt követő cikkei szerint a megbízott vagyonért az alkalmazott felel. Ebben az esetben teljes felelősséggel tartozik a kárért (a hiba mértékétől függetlenül), kivéve, ha bebizonyítja, hogy azt rajta kívül álló okok okozták (pl. Egy másik személy cselekedetei miatt)..