Vállalkozó és a ZUS-ban részesülő hallgató munkahelyi balesete

Tanuló vagyok, megbízási szerződés alapján. Emiatt nem fizetek társadalombiztosítási vagy egészségbiztosítási járulékot, beleértve a balesetbiztosítást is. Vajon a vállalkozói hallgató munkahelyi balesete lesz-e alapja bármilyen juttatás folyósításának??

Maria, Rakow

A megbízási szerződés, mint polgári jogi szerződés, a hallgatók legnépszerűbb foglalkoztatási formája. Ennek oka maga a szerződés sajátos jellege, amely viszonylag nagy szabadságot biztosít a vállalkozó számára, és az alacsony foglalkoztatási költségek, mivel a 26 évesnél fiatalabb hallgatók mentesülnek a társadalombiztosítási járulékok fizetése alól, ráadásul szja nélkül is mentességet élveznek.. A társadalombiztosítási rendszerről szóló törvény 6. cikke
bekezdés 2a. pont 4. pontban meghatározott személyek Az 1. pont 4 nem kötelezően köteles öregségi és rokkantsági nyugdíjbiztosításra, ha középiskolai hallgatók vagy diákok, 26 éves korig.

A járulékmentesség előnyei és hátrányai

Egyrészt, ha a ZUS alól mentesül, a megbízó magasabb fizetést ajánlhat fel a vállalkozónak, másrészről e munka elvégzésének ideje alatt a vállalkozót semmilyen szociális hozzájárulás nem fedezi. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hallgatónak nincs semmilyen biztosítása. Általános szabály, hogy egy 26 éves kor alatti hallgatónak rendelkeznie kell a szülővel kötött biztosítással vagy az egyetem által biztosított biztosítással.

Ezek az információk fontosak, különösen a betegség vagy a baleseti ellátások kapcsán.

Vállalkozó hallgató munkahelyi balesete

Ha a vállalkozót nem terheli öregségi és rokkantsági nyugdíjjárulék, akkor nem tartozik balesetbiztosítás alá. Ezért a vállalkozó a hallgató munkahelyi balesete nem tartozik semmilyen előadás alá. Ha a vállalkozó munkahelyi balesetet szenved, sajnos nem jogosult a balesetbiztosítási pénztárból származó betegségre vagy rehabilitációs ellátásra.. Munkabaleset miatti betegség- vagy rehabilitációs ellátásokat a balesetbiztosítási pénztárból folyósítanak, nem a betegbiztosítási pénztártól.

Meg kell azonban jegyezni, hogy az ügyfél nem mentesül az egészségvédelmi és biztonsági előírásokból eredő kötelezettségek alól. Ha a munka veszélyes lehet, a vállalkozókat ki kell képezni az egészségvédelemre és a biztonságra, és meg kell ismerkedniük a foglalkozási kockázatokkal, valamint be kell őket irányítani orvosi vizsgálatokra. Javasoljuk: vetélés után járó betegség