Munkahelyi baleset - esedékes juttatások

Munkahelyi baleset bárkivel megtörténhet, mind fizikai, mind irodai dolgozókkal. A baleset, mint véletlenszerű esemény, természeténél fogva kiszámíthatatlan, ezért lehetetlen felkészülni rá. Ezért minden alkalmazott a társadalombiztosítási intézménynél biztosított, és szükség esetén számos ellátásra jogosult, hogy segítsen a gyógyulásban és a munkaképtelenségben. Milyen események minősülnek munkahelyi balesetnek, és milyen ellátásokra jogosult baleset esetén a biztosított munkavállaló? Ezekre a kérdésekre ebben a cikkben válaszolunk.

Minden dolgozó ki van téve munkahelyi baleset, legyen az a szolgáltatás helyén vagy egy üzleti út során. Esetenként hetek vagy hónapok is igénybe vehetik a kezelést és a baleset utáni felépülést. Ne feledje, hogy rendszeresen járulékot kell fizetnie a balesetbiztosításért, mert az a személy, akit nem fedez a biztosítás, munkaképtelenség esetén megélhetési lehetőség nélkül maradhat. Munkaszerződés vagy jutalék alapján dolgozó személyek esetében a biztosítási díjakat a munkáltató vagy a megbízó fizeti, egyéb szerződések (pl. Meghatározott munkára szóló szerződések) esetében a munkavállaló köteles önállóan fizetni. Lásd még

 • Munkahelyi vagy munkahelyi baleset és ellátások
 • Szakmaváltás, vagyis iparváltás

Milyen események jelentenek munkahelyi balesetet?

A munkahelyi baleset ügyét, annak következményeit és a társadalombiztosítási intézmény által nyújtott ellátásokat a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések társadalombiztosításáról szóló törvény (a továbbiakban: társadalombiztosítási törvény) szabályozza..

A munkahelyi baleset fogalmát az Art. Törvény 3. -a. E recept szerint munkahelyi baleset olyan hirtelen esemény, amelyet külső ok, azaz külső tényezők hatása okoz, amely az elvégzett munkával kapcsolatban következett be, és sérülést vagy halált eredményezett. Munkahelyi balesetről beszélni minden fent említett feltételnek teljesülnie kell. Egy adott esemény hirtelen történik, ha egy munkanapon belül bekövetkezett. Viszont az esemény munkához kapcsolódik, ha megtörtént:

 • amikor a munkavállaló rendes tevékenységeket végez, vagy parancsokat ad a feletteseitől;
 • utasítások nélküli tevékenységek végzése során, de a munkáltató javára;
 • abban az időben, amikor a munkavállaló a munkáltató rendelkezésére áll a munkáltató székhelye és a munkavállalói feladatok ellátásának helye között..

A törvényben meghatározott ellátásokra való jogosultság körébe tartozó munkahelyi balesethez hasonlóan a következő baleseteket kezelik:

 • üzleti út során, amelynek során a munkavállaló nem végez munkát, kivéve, ha a balesetet a munkavállaló magatartása okozta, amely nem kapcsolódik a rábízott feladatok ellátásához;
 • az egyetemes önvédelmi képzés során;
 • a munkáltatónál működő szakszervezetek által elrendelt feladatok ellátásában.

Munkahelyi baleset és javadalmazás

Az elején meg kell jegyezni, hogy a biztosított munkavállaló, aki balesetet szenvedett munka közben, betegszabadságra jogosult. Hangsúlyozni kell, hogy ez a mentesség az alapja a balesetbiztosítási juttatásnak. Ugyanakkor a betegszabadság önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a munkavállaló a javadalmazás 100% -át megkapja, miközben a baleseti ellátást megkapja - ez a díjazás akkor jár, ha a munkahelyi baleset körülményei azt jelzik, hogy a munkavállaló nem járult hozzá az esemény bekövetkezéséhez. Ha igen munkahelyi baleset a munkavállaló hibájából történt - szándékos vagy súlyos gondatlanságból - a munkavállalót az alapbér 80% -a illeti meg.

A juttatást a ZUS-tól folyósítják, legfeljebb 182 napig. Ha ezen időszak után a biztosított továbbra is munkaképtelen, rehabilitációs ellátásra jogosult, amelyet a következő 12 hónapban kaphat (az alapilletmény 100% -a).

Munkahelyi baleset és a biztosítottak ellátása

A balesetet szenvedett biztosítottnak járó ellátások katalógusát az Art. Törvény a társadalombiztosításról. Zárt, így a biztosítottnak a kérdéses cselekedetre támaszkodva nincs lehetősége arra, hogy az Art. Törvény 6. -a. Lehetséges azonban további kiegészítő igények érvényesítése a Ptk. Rendelkezései alapján.

Munkahelyi baleset esetén a biztosítottnak joga van:

 1. táppénz;
 2. rehabilitációs ellátás;
 3. kompenzációs támogatás;
 4. egyszeri kompenzáció;
 5. rokkantsági nyugdíjak;
 6. képzési nyugdíj;
 7. túlélő hozzátartozói nyugdíj;
 8. túlélő hozzátartozói nyugdíj-kiegészítés;
 9. ápolási kiegészítő;
 10. ellátások a fogászat és a megelőző védőoltások, valamint az ortopédiai cikkek ellátásának költségeinek fedezésére a törvény által meghatározott mértékben.

Betegségi ellátás

A táppénz lényege, hogy megélhetést biztosítson az ideiglenesen munkaképtelen biztosítottak számára. A táppénz a biztosítási időtől függetlenül folyósítandó, vagyis munkabaleset miatti munkaképtelenség első napjától folyósítják. Kivétel a fentiek alól az a helyzet, amikor a biztosított munkaképtelensége alatt külön cselekmények alapján díjazást, fizetést, ösztöndíjat vagy bármilyen más ellátást kap. Amint azt a fentiekben jeleztük, a juttatást legfeljebb 182 napos időtartamra folyósítják, és az a fizetés alapjának 100% -át teszi ki.

Rehabilitációs juttatás

Rehabilitációs járadékot kapnak a biztosítottak a táppénz lejárta után, ha továbbra is munkaképtelen, és további kezelési vagy terápiás rehabilitációs előrejelzések adják vissza a munkaképességet. A munkavállaló rehabilitációs ellátásra jogosult a táppénz lejártát követő legfeljebb 12 hónapig. Az előző esethez hasonlóan ez az ellátás a javadalmazás kiszámításának alapja 100% -ában jár.

Kompenzációs támogatás

Kompenzációs támogatást kap az a munkavállaló, akinek a javadalmazását állandó vagy hosszú távú egészségkárosodás miatt csökkenték. A szóban forgó juttatás célja a balesetet követő munkaviszonyból származó jövedelem kiegészítése, amely a balesetet megelőzően kapott javadalmazáshoz képest csökkent.

A szóban forgó juttatáshoz való jog megszerzéséhez szükséges feltételek annak bizonyítása, hogy a biztosított munkavállaló állandó vagy hosszú távú egészségkárosodást szenvedett, és hogy az elszenvedett kár következtében a biztosított díjazása csökkent. Az állandó egészségkárosodás a test hatékonyságának megsértése, javulás jelei nélkül, ami a test hatástalanságát eredményezi. Másrészt a hosszú távú egészségkárosodás a test olyan megsértése, amely 6 hónapot meghaladó időtartamra a test működésképtelenségét okozza, ami azonban javulhat..

Egyszeri kártérítés a biztosítottakért, valamint az elhunyt biztosított vagy nyugdíjas családtagjaiért

Az egyszeri kártérítés átalányösszeg, ami azt jelenti, hogy nem a teljes kár megtérítésére szolgál. Az egyszeri kártérítés azért fizetendő, függetlenül attól, hogy a fizetést egyszerre csökkentik-e, vagy az egészségkárosodás mértéke igazolja-e a rokkantsági ellátásokra való jogosultságot. Jogosult az átlagos javadalmazás részének és a tartós vagy hosszú távú egészségkárosodás százalékának szorzataként meghatározott összegre..

A szóban forgó kártérítéshez való jog megszerzésének előfeltételei a munkahelyi baleset következtében fennálló tartós vagy hosszú távú egészségkárosodások.

A 2021. április 1-je és 2021. március 31-e közötti időszakban 984 HUF-t kell fizetni a tartós vagy hosszú távú egészségkárosodás minden százalékáért. Másrészt a biztosított 17 214 HUF-re jogosult a teljes munkaképtelenségről vagy a független létezésről szóló igazolás miatt..

Egyszeri kártérítést kell fizetni a biztosított családtagjai számára is, akik munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében haltak meg, valamint balesetbiztosítási nyugdíjra jogosult nyugdíjas munkahelyi baleset vagy foglalkozási megbetegedés következtében bekövetkezett haláleset esetén.. 

A jogosult családtagok csoportjába tartozik a házastárs, a gyermekek, a nevelésre és fenntartásra (a nagykorúság elérése előtt) elfogadott unokák, a testvérek, a szülők, az örökbefogadó szülők, valamint a mostoha és a mostohaapa, feltéve, hogy a biztosított vagy a nyugdíjas halálának napján közös volt háztartás.

A fent említett időszakban az egyszeri ellentételezés összege 88 527 HUF.

Munkaképtelenség rokkantsági nyugdíja

A rokkantsági nyugdíjat a balesetbiztosítási idő hosszától, valamint a munkaképtelenség munkabaleset miatt bekövetkezett dátumától függetlenül kell folyósítani. Az Art. 17 mp A társadalombiztosításról szóló törvény 4. §-a szerint a munkaképtelenség megszűnése miatt megszűnt nyugdíjhoz való jog visszaáll, ha ez a keresőképtelenség megismétlődik, tekintet nélkül a nyugdíjhoz való jog vége óta eltelt időszakra..

Képzési nyugdíj

Képzési nyugdíjat annak a biztosítottnak ítélnek meg, akit a baleset következtében a jelenlegi helyzetben való munkaképtelensége miatt tanácsosnak nyilvánítottak átképzésre. A képzési nyugdíj célja a jelenlegi szakmában munkaképtelen munkavállalók átképzésének elősegítése, hogy más munkát végezhessenek, és ezzel megelőzhető a biztosítottak szakmai kirekesztése és szakmai aktiválása..

A munkavállaló a balesetbiztosítási idő hosszától és a munkabaleset munkabaleset miatti munkaképtelenségének dátumától függetlenül képzési nyugdíjra jogosult..

Túlélő hozzátartozói nyugdíj

A túlélő hozzátartozói nyugdíj az elhunyt családtagjainak munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés miatt biztosított vagy balesetbiztosítási nyugdíjra jogosult nyugdíjasnak jár. A szóban forgó ellátás kötelező előfeltétele a munkahelyi baleset és a biztosított halála közötti okozati összefüggés fennállása.

A túlélő hozzátartozói nyugdíjat az elhunyt balesetbiztosítási időtartamának időtartamától, valamint attól a naptól függetlenül kell folyósítani, amikor a baleset miatt munkaképtelenné vált..

Túlélő hozzátartozói nyugdíj kiegészítése

A túlélő hozzátartozói nyugdíj kiegészítését teljes árva kapja, aki túlélő hozzátartozói nyugdíjat kap balesetbiztosításból. Az Art. A társadalombiztosítási törvény 19. §-a alapján a jogosultság szabályait és a kérdéses juttatás összegét a ZUS elnöke külön közleményben hirdeti meg. 2021-ban a juttatás havi 432,12 HUF. A pótlék összege olyan összeg, amelyet nem csökkentenek a jövedelemadó és a biztosítási díjak.

Ápolási kiegészítő

Ápolási pótlék öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra jogosult személynek jár, feltéve, hogy a személyt teljes munkaképtelenségnek és önálló életképtelenségnek nyilvánították, vagy 75 éves lett. Az ápolási támogatást azonban nem kapják meg olyan személyek, akik öregségi nyugdíjra vagy rokkantsági nyugdíjra jogosultak, és akik gondozási és gondozási intézményben vagy ápolási és gondozási intézményben tartózkodnak..

Az ápolási támogatás összegét a ZUS elnöke külön közleményben közli. 2021. március 1-jétől az ápolási kiegészítés 229,91 HUF.

A fogászat és a megelőző védőoltások, valamint az ortopédiai felszerelések biztosításának költségeinek fedezése

A fogászat és a megelőző oltások, valamint az ortopédiai cikkek biztosításának költségeinek fedezése, mint egyetlen tárgyalt szolgáltatás, nem vagyoni jellegű. A szociális ellátásokról szóló törvény értelmében a baleseti pénztár a fogorvosi és a megelőző oltások területén az egészségügyi ellátások területén a munkahelyi balesetek hatásainak költségeit fedezi, amelyeket külön rendelkezések alapján nem térítenek meg. Az orvostechnikai eszközök költségeit a befogadó saját hozzájárulásának összegében is fedezik.

Amikor a biztosított nem kap ellátást a baleseti pénztártól?

A fent említett ellátások nem jogosultak a biztosítottra abban az esetben, ha a baleset napján vagy a foglalkozási megbetegedés miatti ellátások iránti kérelem benyújtásának napján nem teljesítik a 6,60 HUF vagy annál nagyobb összegű járulékfizetést..

Az ellátásokhoz való jog korlátozása

A szóban forgó ellátások igénybevételének joga megszűnik, ha a társadalombiztosítási járulékokból eredő, 6,60 HUF összeget meghaladó tartozás nem rendeződik a baleset napjától számított 6 hónapon belül, vagy az ezen ellátások foglalkozási betegség miatti kérelmének benyújtásától számított 6 hónapon belül..

Munkahelyi baleset - összefoglaló

Amint azt a legelején jeleztük, munkahelyi baleset hirtelen és kiszámíthatatlan eseményről van szó. Ezért olyan fontos, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a munkáltató megbízhatóan és szisztematikusan fizet-e balesetbiztosítási járulékot, és ha saját vállalkozást vezet, akkor maga fizesse be rendszeresen. A legkisebb felügyelet vagy rövid késés is azt eredményezheti, hogy a balesetet szenvedett alkalmazott nélkülözhetetlenné válik..

Ha az összes alakiságot teljesítették, és a balesetbiztosítás fedezi az alkalmazottat, baleset esetén családját számos szociális ellátás illeti meg - a táppénztől az átképzéshez szükséges képzési nyugdíjig. Fontos az is, hogy a fent tárgyalt baleseti juttatások közül sok halmozott lehet. Érdemes tudni a jogait, és baleset esetén teljesen tisztában kell lennie azzal, hogy milyen típusú szociális segélyre lesz jogosult. Javasoljuk: vetélés után járó betegség