Lakás bérlése - mire kell figyelni a szerződés megkötésekor?

Lakás bérlése jelentős jelentőségű tevékenység. A bérlő nemcsak több hónapra vagy akár évekre dönt lakóhelyéről, de mindenekelőtt jogilag kötelező szerződést köt. A bérleti szerződésnek jelentős következményei lehetnek, ezért a bérlőnek figyelnie kell az általa aláírt dokumentum rendelkezéseire.

Lakás bérlése - a bérlőnek alaposan elemeznie kell a szerződést

A bérlők helyzetét két jogszabály szabályozza - a Polgári Törvénykönyv (659. és azt követő cikkek) és a bérlők jogainak védelméről szóló törvény. A tervező lakást bérelni a bérleti szerződés megkötése előtt meg kell vizsgálnia ezt a két dokumentumot. A fentiektől függetlenül a bérlő tartózkodási helyét meghatározó végső aktus a bérlő (bérlő) és a bérbeadó, általában a lakás tulajdonosának között létrejött bérleti szerződés. 

Bérleti szerződés megkötésekor a leendő bérlőnek különös figyelmet kell fordítania a következőkre:

 • a szerződés formája (legyen szó írásbeli vagy szóbeli szerződésről);

 • a szerződés időtartama (a szerződés megkötésének időtartama és a felek lehetősége a szerződés meghosszabbításának lehetőségére);

 • a szerződés idő előtti felmondásának (azaz a szerződés felmondásának) lehetősége;

 • a szerződésből eredő bérleti díj összege és fizetési módja;

 • azon jogok és kötelezettségek, amelyeket a helyiség tulajdonosa a szerződésben fenntart;

 • a szerződés által a bérlő számára előírt kötelezettségek;

 • hogyan lehet megváltoztatni a szerződést.

A bérleti szerződés megköthető határozott időtartamra (a szerződés megszűnésének konkrét dátumának megjelölésével vagy egy olyan időtartamra, amely után lejár), vagy határozatlan időre (a szerződés felmondásának dátumának megjelölése nélkül). A szerződés időtartama általában fontos az idő előtti felmondás lehetősége szempontjából.

Hogyan lehet bérleti szerződést kötni?
A bérleti szerződést írásban kell megkötni. Ennek elmulasztása azt a vélelmet vonja maga után, hogy a felek határozatlan időre kötöttek megállapodást.
A szóbeli megállapodás is érvényes lesz, és kötelező lesz a bérbeadóra és a bérlőre.

A szerződés aláírása előtt érdemes ellenőrizni, hogy a bérbeadónak valló személynek joga van-e a lakással rendelkezni - vagyis hogy a lakás tulajdonosa-e, vagy van-e más joga (például a jelenlegi tulajdonos felhatalmazása) annak eldöntésére. Az ingatlan állapotának ellenőrzésére a legegyszerűbb módja az, ha a tulajdonostól megkéri a helyiség föld- és jelzálog-nyilvántartási számát, vagy bemutatja a tulajdoni lapot. 

A bérleti szerződés előírhatja, hogy a tulajdonos a szerződés megkötésekor az érdekeit biztosító kauciót gyűjtsön a bérleti idő lejártával..

Betét a következőre: lakást bérelni nem haladhatja meg a megbeszélt bérleti díj tizenkétszeresét, és a szerződés felmondása miatt a helyiség kiürítését követő egy hónapon belül visszatérítendő. A bérbeadónak joga van a kaucióból levonni a lakás felszabadításának napján járó összegeket (például lejárt bérleti díj).

Lakásbérlés és a tulajdonos / bérlő kötelezettségei

A helyiség fenntartásával kapcsolatos munkamegosztás kérdése sok vitát vet fel. A bérbeadók és a bérlők gyakran vitatkoznak azon, hogy kik vállalják az ingatlan bizonyos típusú javításait. 

A bérlők védelméről szóló hatályos törvény rendelkezéseinek megfelelően a bérbeadó köteles:

 • a víz, hő, villamos energia, liftek stb. használatát lehetővé tevő berendezések és berendezések hatékony működésének biztosítása;

 • a helyiség elhasználódott elemeinek cseréje, ha a bérletre azután kerül sor, hogy az előző bérlő a lakást kiürítette;

 • az épület valamennyi lakója által használt helyiségek és eszközök megfelelő állapotának, rendjének és tisztaságának fenntartása (pl. lépcsőház, épület bejáratai, felvonók stb.);

 • javítás a helyszínen, kivéve a bérlő hibájából eredő károkat;

 • a helyiségben található berendezések javítása, kivéve a bérlő hibájából eredő károkat.

A létesítmények és a helyiségek javítását különösen a következőként kell érteni:

 • a helyiségekben elhelyezett belső berendezések (víz, gáz, hő, szennyvíz) - a szerelvények és berendezések kivételével;

 • fűtőkemencék;

 • ablak és ajtó famunkák;

 • padlók, padlóburkolatok, padlóburkolatok;

 • vakolat.

A bérlőnek joga van elektromos világítást, gáz-, telefon-, rádió-, TV-antennát, az internetet és hasonló eszközöket felszerelni a bérelt lakásban - mindaddig, amíg telepítésük módja nem ellentétes a törvényekkel és nem veszélyezteti az ingatlan biztonságát..

Lakás bérlése kötelezi a bérlőt, hogy:

 • a helyiségek rendben tartása és tisztasága;

 • a házi rend tiszteletben tartása (pl. a túlzott zajkeltés elkerülése este és éjszaka);

 • az épületben és környékén található közös helyiségek gondozása (pl. a lépcső tisztítása);

 • a szükséges javítással és karbantartással kapcsolatos munkák elvégzése:

 • padlók, padlóburkolatok, falburkolatok;

 • ablakok és ajtók;

 • beépített bútorok;

 • konyha, vízmelegítők, WC, fürdőkád, mosdó, mosdó elemekkel és szelepekkel;

 • elektromos berendezések és biztonsági eszközök (pl. kábelek);

 • szénkályhák (ideértve a kopott alkatrészek cseréjét is);

 • a helyiség berendezésének festéssel és tapétázással kapcsolatos elemei.

A felek a szerződésben más módon szabályozhatják a helyiségek megfelelő állapotban tartásával kapcsolatos kötelezettségeket, de ez csak a bérlő számára lehet kedvezőbb. A bérleti szerződés nem róhat a bérlőre nagyobb kötelezettségeket, mint amelyek a törvény rendelkezéseiből fakadnak.

Ha a bérlő szándékosan károsítja a helyiségeket, köteles elvégezni a szükséges javításokat és felújításokat. 

Amikor a bérbeadó alkalmi bérleti szerződést akar kötni

A helyiségek tulajdonosai egyre inkább ragaszkodnak az ún alkalmi bérleti szerződések. Lakás bérlése eseti bérlet formájában - olyan intézmény, amely a szerződés lejárta után nagyobb mértékben védi a bérbeadó jogait a lakás illetéktelen használatával szemben.

19a. Cikk 1. számú törvény a bérlők jogainak védelméről
"Az alkalmi helyiségek bérleti szerződése olyan lakás bérleti szerződése, amelynek tulajdonosa természetes személyként nem folytat üzleti tevékenységet a helyiségek bérbeadása területén, meghatározott időtartamra, legfeljebb 10 évre megkötve ".

Az alkalmi bérleti szerződés legfontosabb jellemzője, hogy közjegyzői okiratot kell csatolni a bérleti szerződéshez, amelyben a bérlő aláveti magát a végrehajtásnak, és vállalja az alkalmi helyiség-bérleti szerződés alapján használt helyiségek kiürítését és átadását a helyiségek ürítésére vonatkozó kérelemben megjelölt napon. A bérlőnek fel kell tüntetnie egy másik lakcímet is, ahol élhet egy esetleges kilakoltatás esetén, valamint a lakás tulajdonosának nyilatkozatát arról, hogy beleegyezik abba, hogy a megjelölt címen lakjon..

A helyiségek eseti bérleti szerződését csak meghatározott időtartamra kötik (például 5 évre). Ezen időszak lejárta után a szerződés lejár, és a bérlőnek el kell hagynia a bérelt lakást és át kell adnia a tulajdonosnak. Ha ezt elmulasztja, a bérbeadó - bírósági eljárás nélkül - felhasználhatja a bérlő előzetes nyilatkozatát és megindíthatja a kilakoltatási eljárást..

A fennmaradó hatályban a lakóhelyek rendes bérletére vonatkozó rendelkezések vonatkoznak az alkalmi bérleti szerződésre, ami azt jelenti, hogy a szerződő feleknek hasonló jogai és kötelezettségei vannak.

Javasoljuk: A munkarutin akadályozza-e a karrier fejlődését??