A tanárok fizetése - valójában mennyit keres egy lengyel tanár?

A tanári munka bizonyára nem könnyű, és egyben a legfelelősségesebb is - elvégre a gyermekek tudományos és szakmai jövője a pedagógus szemléletétől és tudásától függ. A fentiekre figyelemmel a tanár munkáját is jól kell fizetni. Az elmúlt hónapokban aktuális téma az alacsony bérek, amelyek a legutóbbi béremelésekhez vezetnek. 2019. január 1-jén és szeptember 1-jén került sor. Hogyan alakul a tanárok fizetése? Tényleg olyan rosszul keresnek, mint amennyit a média ábrázol? Úgy tűnik, hogy minden a szolgálati időtől és az aktivitástól függ.

Mint minden iparágban, a jövedelem is a tapasztalattól és a ledolgozott évektől függ. Az elvégzett munka típusának, óránkénti tartományának és a betöltött pozíciónak is van hatása. Tényleg a tanárok fizetése mindenféle adalékanyag is befolyásolja, mint pl funkcionális vagy motivációs.

Mi a tanárok alapfizetése?

Az alapilletményt szigorúan a nemzeti oktatási miniszter szabályozza. Jelenleg a tanárok fizetése meghatározta a nemzeti oktatási miniszter 2019. augusztus 14-i rendelete a tanárok alapilletményének minimális mértékéről, az alapilletményhez járó jutalmak odaítélésének általános feltételeiről és a munkanapon kívüli munkák díjazásáról szóló rendelet módosításáról. 

A fenti rendelet függelékével összhangban a tanárok fizetésének összege az iskolázottság szintjétől és az előléptetés mértékétől függ. És igen:

 1. tanár mesterképzéssel, pedagógiai felkészítéssel:

  1. egy tanár gyakornok bruttó 2782 HUF-re számíthat,

  2. szerződéses tanár bruttó 2.862 HUF-ért,

  3. tanár bruttó 3250 HUF-ért kinevezve,

  4. okleveles tanár bruttó 3817 HUF-ért;

 2. pedagógus végzettség nélküli mesterképzéssel vagy pedagógiai felkészítéssel rendelkező, alapfokú végzettséggel, előmeneteli diplomával:

  1. a tanuló tanár bruttó 2466 HUF-t kap,

  2. szerződéses tanár - bruttó 2509 HUF,

  3. kinevezett tanár - bruttó 2832 HUF,

  4. okleveles tanár - bruttó 3324 HUF;

 3. pedagógus főiskolai végzettséggel, pedagógusképzés nélkül, tanárképző főiskolai diplomával vagy idegen nyelvű tanárképző főiskolával:

  1. a tanuló tanár bruttó 2450 HUF-t kap,

  2. szerződéses tanár - bruttó 2466 HUF,

  3. kinevezett tanár - bruttó 3486 HUF,

  4. okleveles tanár - bruttó 3905 HUF; 

Lásd még

 • Amikor a végrehajtó elveszi a fizetést ?
Az Art. Az 1982. január 26-i törvény - Tanári Alapokmány (a továbbiakban: Tanári Alapokmány) 9a. Cikke, pedagóguspályafutásuk kezdetén minden tanár megszerzi a gyakornok rangját. Ugyanakkor az egyetemen legalább három éves munkát végző akadémikus tanárok, vagy a legalább öt éves munkát és jelentős szakmai eredményeket elért személyek az iskolai munkaviszony megkezdésének napján szerzik meg a szerződéses tanár fokozatot. Másrészt azok a akadémiai tanárok, akik tudományos fokozattal rendelkeznek, és akik legalább 5 évig egy egyetemen dolgoztak, a kinevezett tanár fokozatát azon a napon szerzik meg, amikor munkába állnak az iskolával..

A további előléptetésekhez a tanárnak megfelelő gyakorlatot kell teljesítenie és vizsgát kell tennie. Tanár-gyakornok esetén előléptetik, miután egy interjút követően a felvételi bizottság jóváhagyta. A szükséges szakmai gyakorlat 9 hónap. Ahhoz, hogy kinevezett tanár lehessen, a szerződéses tanárnak megfelelő vizsgát kell tennie a vizsgabizottság előtt, amelyet legalább 2 év és 9 hónap munkavégzés után lehet letenni. Másrészt az előléptetésre kijelölt tanárt a minősítő bizottságnak jóvá kell hagynia, miután a bizottság elemezte a tanár szakmai eredményeit és interjút készített. Az előléptetéshez szükséges szakmai gyakorlat megegyezik a szerződéses tanáréval - 2 év és 9 hónap.

Milyen extrákkal számolhatnak a tanárok?

Azt már tudjuk, hogy mi az alapfizetés, és mennyi időt kell eltölteniük a tanároknak az előléptetéshez (és ezzel növelik a fizetésüket). Nyilvánvaló, hogy mint a költségvetési szektor bármely munkaágában, az alapilletmény is csak a jövedelem része. Az oktatási ágazat számos olyan juttatással számolhat, amelyek jelentősen növelik havi jövedelmüket.

A tantestület fizetése olyan juttatásokat tartalmaz, mint:

 • idősségi pótlék - ez az alapbér 1% -át teszi ki minden egyes munkaévre, a juttatás pedig nem haladja meg az alapilletmény 20% -át;

 • a nehéz vagy nehéz körülmények között végzett munka támogatása - a nehéz körülmények közé tartozik különösen a terepen végzett oktatási munka (pl. erdőben, bányában, kórházban) és nehéz fiatalság mellett (pl. javítóintézetekben vagy drogrehabilitációs központokban). Másrészt a mentális retardációval vagy mentális zavarokkal küzdő gyermekekkel és serdülőkkel végzett munka megterhelőnek tekinthető - a fenti címekért járó díjazást a munkáltató adja és fizeti az adott intézményben hatályos javadalmazási előírásoktól függően. Ez azt jelenti, hogy összegük az egyes iskoláktól és oktatási intézményektől függően változik;

 • funkcionális oktatási támogatás - a támogatás minimális összege 300 HUF;

 • a létesítmény igazgatójának és igazgatóhelyettesének ellátásához szükséges funkciópótlék - a létesítmény típusától függően havi 300 HUF, de ilyen időszakra 3000 HUF is lehet. A támogatás összege nagymértékben függ az iskola vagy intézmény típusától. Például egy legfeljebb 250 tanulóval rendelkező általános iskola igazgatója körülbelül 700 HUF-t kap, míg a több mint 900 tanulóval rendelkező középiskola igazgatója - 2850 HUF;

 • ösztönző juttatás - ezt a támogatást általában az iskola vezetője diszkrecionális alapon nyújtja, összegét az intézmény javadalmazási szabályzata is meghatározhatja;

 • vidéki juttatás - egy faluban vagy városban alkalmazott tanár legfeljebb 5000 főig a lakosok az alapilletmény 10% -ának megfelelő juttatásra jogosultak.

Mellékképpen hozzá kell tenni, hogy a Kbt. 53a. A tanári igazolványokkal rendelkező gyakornokok szakmai gyakorlata a szerződéses tanár szintjén 1000 HUF egyszeri kezdési támogatást kap. Kifizetése annak az évnek szeptember 30-ig történik, amelyben a tanár megkezdte a szakmai gyakorlatot.

Túlméretes órák és éjszakai munka

Az Art. 35 mp 2 A tanárok igazolványai különleges esetekben, amelyeket kizárólag a tanterv megvalósításának szükségessége szab meg, a tanár kötelezhető szakterületének megfelelő túlórázásra. A munkaidő 1/4-ére azonban a túlórákat a tanár beleegyezése nélkül osztják ki. Másrészt a túlórák kiosztását a kötelező heti oktatási, nevelési vagy ápolási órák számának 1/2-éig a tanár beleegyezésével kell megelőznie. A tanár túlmunkáját fizetik, a javadalmazást pedig utólag fizetik - a hónap végén, a korábban heti időszakokban rendezett munka alapján.

Az éjszakai munka tekintetében a tanárokat az intézményt irányító intézmény kötelezheti erre. A gyakorlatban az éjszakai munka a tanárokat, a javítóintézetekben alkalmazott oktatókat, a kiskorúak menhelyeit, a családi diagnosztikai és konzultációs központokat, panziókkal rendelkező gyermekeket és serdülőket, a 24 órás gondozást nyújtó gondozási és oktatási intézményeket vagy a gyermekek nyaralóit foglalkoztatja. Az éjszakai munka magában foglalja a következő 8 órát 9.00 és 7.00 között. Az éjszakai munka minden órájáért a tanár az alapórabér 15% -ának megfelelő pótdíjra jogosult.

Díjak és kitüntetések

Más extrák, amelyekre a tanárok számíthatnak, ún tizenharmadik fizetések, jubileumi díjak és kifizetések különdíj alapból.

Trzynastka, azaz az Art. 48 Tanári kártya, minden tanár jogosult további éves fizetésre (teljes összegben), miután az adott naptári évben teljes munkát végzett egy adott intézményben. Azok a pedagógusok, akik az egész naptári évet nem dolgoztak, a ledolgozott idővel arányos éves díjazásra jogosultak, feltéve, hogy az időtartam legalább 6 hónap..

A kiegészítő éves javadalmazás a naptári év során kapott javadalmazás 8,5% -a, figyelembe véve a munkaviszonyból származó javadalmazást és egyéb előnyöket, amelyeket az éves szabadság pénzbeli egyenértékének kiszámításához vettek fel. A 13. kifizetés összegének meghatározásakor azonban nem veszik figyelembe az egészségügyi szabadság alatt kapott díjazást.

Másrészt a jubileumi díjat, amint a neve is mutatja, a tanároknak ítélik oda, feltéve, hogy megfelelő számú évig dolgoztak. A díjakat a következők összegében osztják ki:

 • 20 év munkáért - a havi fizetés 75% -a;

 • 25 év munkáért - a havi javadalmazás 100% -a;

 • 30 év munkáért - a havi fizetés 150% -a;

 • 35 év munkáért - a havi fizetés 200% -a;

 • 40 év munkáért - a havi fizetés 250% -a. 

Minden oktatási intézmény köteles külön alapot létrehozni a tanárok számára járó díjakért. A tanárok speciális didaktikai és oktatási eredményeiért fizetnek. Az iskolákért felelős hatóságok, az iskolaigazgatók, az iskolafelügyelők, valamint az oktatásért és nevelésért felelős miniszter jogosult ilyen típusú díjazást kiadni..

A művészet biztosítása. 49 mp A Tanári Charta 1. cikke kimondja, hogy a díjazási alapok összegének a következőknek kell lennie:

 • a tervezett éves személyi javadalmazás legalább 1% -a az iskolavezetések és az iskolaigazgatók díjainak kifizetésére szolgál az iskolaigazgatások költségvetésében;

 • a tanuló gyakornok 2744 átlagos fizetése egyenértékű, amelyet az iskolafelügyelők díjainak és a pedagógiai felügyeleti hatóságok tanároknak járó díjainak kifizetésére szánnak a vajdák költségvetésében;

 • a képzett tanár 2015-ös átlagfizetésének megfelelő összeg az oktatásért felelős miniszter költségvetésében.

Az, hogy pontosan mennyi a szóban forgó díj, és ki kapja meg, a döntéshozó szervek döntéseitől függ. Azt olvashatjuk, hogy egy adott évben egy intézményben ilyen díjakat a munkavállalók több mint 50% -a kapott, egyenként 200 HUF összegben, egy másikban pedig csak a tanárok 15% -ában, de 3000 HUF összegben.. 

A tanárok fizetése - összefoglaló

Amikor megpróbáljuk megválaszolni azt a kérdést, hogy a tanárok valóban ilyen rosszul keresnek-e, tekintettel a munkájuk fontosságára és fontosságára, el kell mondani, hogy igen. Lehet-e méltósággal élni Lengyelországban egy tanár fizetéséért? Attól függ.

Először attól függ, hogy a tanár hol dolgozik. Ez egy olyan téma, amely a költségvetési szektor mindenféle munkájára vonatkozik, és amelyet évek óta erősen hangsúlyoznak, a törvényhozó azonban nem tesz ellene semmit. Ráadásul minden lépésben megpróbálja díjazni azokat a munkavállalókat, akik hivatásukat vidéken gyakorolják, amikor a nagy városi központok területeinek kell garantálniuk a magasabb béreket. Elegendő lehet egy gyakornok bére annak, aki egy olyan kisvárosban él, ahol az alapvető élelmiszerek vagy ingatlanok ára viszonylag alacsony. Az egyik vajdasági városban lakó tanár esetében azonban a kezdeti alapilletmény éhezhet.

Másodszor, ami már érthetőnek és igazságosnak tűnik, a tanárok fizetése teljesen függ a megszerzett tapasztalatoktól, a tanítási időtől és az energiától. Az alapképzéssel rendelkező, 5 éves tapasztalattal rendelkező pedagógusképzés nélküli, a nehéz körülmények között végzett oktatásért és munkavégzésért járó funkcionális juttatások, túlórák és ösztönző bónusz nélkül szerzett szerződéses tanár fizetése tehát havi bruttó 2.589,30 HUF lesz..

Másrészt pedagógus felkészültséggel rendelkező, szintén 5 éves tapasztalattal rendelkező tanár, amelyben magas végzettséggel és motivációval, okleveles tanár cím megszerzésével, oktatási funkció gyakorlásával, nehéz körülmények között (pl. Terepen) dolgozó, szintén túlórában is megkülönböztette magát. , bár ösztönzővel jutalmazzák, bruttó 5300 HUF-t kereshet.

Sajnos ez még mindig nem ösztönzi az embereket oktatói munkára. Valójában csak tisztességes bért kapnak azok, akik vezetői posztot töltenek be, és ez a minimális százalék.

Javasoljuk: A munkavállaló jogait, akik megváltoztatják a munkaviszonyt, jogszabályok szabályozzák-e??