Munkaidő - 2021 év

A Munka Törvénykönyve (LC) rendelkezései szabályozzák a munkavállalók munkaidejével kapcsolatos kérdéseket, ideértve többek között a munkaidő színvonalával, a túl- és az éjszakai munkával, valamint a munkaidő-rendszerekkel vagy a munkavállalói szabadságokkal kapcsolatos kérdéseket. Mi alapján határozzák meg a munkavállaló által ledolgozandó órák számát? Mennyibe kerül munkaórák 2021-ben? 

Szabványok és munkaórák

A munkaidő az az idő, amely alatt a munkavállaló a munkáltató rendelkezésére áll a munkahelyen vagy egy másik, munkára kijelölt helyen. Az Art. A Munka Törvénykönyve 129. §-a alapján a munkaidő napi 8 óra egy átlagos 5 napos munkahétben és heti 40 óra az elfogadott 4 hónapot meg nem haladó elszámolási időszakban. A referencia-időszak bármely munkaidő-rendszerben 12 hónapra meghosszabbítható, ha azt objektív vagy technikai okok okozzák. Lásd még

 • Minimálbér és szakmai gyakorlat
 • A minimálbér 2021-ben
 • A minimális óradíj és a jutalék

Munkaórák Az adott elszámolási periódusban alkalmazott munkavállalókra vonatkozó 40 órát megszorozzuk a kiválasztott elszámolási időszakban ledolgozandó hetek számával. Ezután a kapott eredményhez hozzáadjuk a 8 óra szorzatát és az ebben az időszakban hátralévő ledolgozandó napok számát. Ha az elszámolási időszak vasárnaptól eltérő napon van ünnep, akkor a kapott munkaidőből 8 órát vonnak le.

1. példa.

Mennyi lesz a munkaidő 2021 januárjában??

Januárban két munkaszüneti nap van: 

 • 2021. január 1. - újév,
 • 2021. január 6. - Vízkereszt.

A fentiekkel összefüggésben 2021 januárjában a munkaidő: 

(40 óra x 4 hét) + (1 x 8 óra) - (2 x 8 óra) = 160 óra + 8 óra - 16 óra = 152 óra

Munkaórák egyes hónapokban 2021-ben:

Hónap

Munkaidő száma

Munkanapok száma

Szabadnapok száma

január

152

19.

12.

február

160

20

8.

március

184

23.

8.

április

168

21

9.

Lehet

152

19.

12.

(beleértve 1 szünetet a szombati ünnepnapra)

június

168

21

9.

július

176

22.

9.

augusztus

176

22.

9.

szeptember

176

22.

8.

október

168

21

10.

november

160

20

10.

december

176

22.

9.

(beleértve 1 szünetet a szombati ünnepnapra)

EGYÜTT

2016

252

113

Szabadnap egy szombatra eső ünnepre

Mint említettük, az Art. A Munka Törvénykönyve 130. cikkének (2) bekezdése szerint minden, a beszámolási időszakban bekövetkező és vasárnaptól eltérő napra eső ünnepet csökkentenek munkaórák 8 órával. Ez azt jelenti, hogy ha az ünnep szombatra esik, amely a munkavállaló ünnepe, akkor a munkáltatónak meg kell adnia a munkavállalónak az erre az ünnepre szóló szabadságot egy másik napon, amely az elszámolási időszakra esik, amelyben ez az ünnep megtörtént. 2021-ben két munkaszüneti nap szombatra esik:

 • Labor napja - 2021. május 1.,
 • Karácsony első napja - 2021. december 26.

Munkaszüneti napok 2021-ben:

Term

Nap

Ünnep

Január 1.

péntek

Újév

Január 6

szerda

vízkereszt 

Április 5

hétfő 

Húsvét második napja

Május 1

szombat

A Munka Ünnepe

Május 3

hétfő

Május harmadik nemzeti ünnep 

Június 3

hétfő

Corpus Christi

November 1

hétfő

Minden szent

November 11

csütörtök

A nemzeti függetlenség napja

December 25-én

szombat

Karácsony első napja

Munkaidő ütemezése

A munkáltató köteles papír vagy elektronikus formában elkészíteni a munkatársak munkarendjét. A munkaidő-beosztás nem készülhet el egy hónapnál rövidebb időtartamra, és azt legalább egy héttel a munka megkezdése előtt be kell mutatni a munkavállalónak abban az időszakban, amelyre a munkaidő-beosztás elkészült. Fontos, hogy a Munka Törvénykönyve rendelkezései lehetővé teszik azokat a helyzeteket, amikor a munkáltató nem köteles elkészíteni a munkaidő-beosztást.

A munkáltató nem köteles ütemtervet készíteni, ha a munkaidő-beosztás a következőkből ered:

 • Munkatörvény,
 • cikkben említett bejelentések a munkaidő rendszereiről és ütemezéséről A Munka Törvénykönyve 150. §,
 • munkaszerződés,
 • a munkavállaló munkaidő-rendszere (pl. feladathoz kapcsolódó, egyéni vagy mobil).

Napi és heti pihenés

A Munka Törvénykönyve III. Fejezetének megfelelően a munkavállalónak joga van egymást követő munkanapok és hetek közötti pihenésre. A munkavállaló bármikor jogosult legalább 11 órás megszakítás nélküli pihenésre. Ez a szabály azonban nem vonatkozik azokra az alkalmazottakra, akik a munkáltató nevében irányítják a munkahelyet, valamint abban az esetben, ha mentési műveletet kell végrehajtani az emberi élet vagy egészség védelme, a vagyon vagy a környezet védelme vagy a hiba elhárítása érdekében..

2. példa.

Az alkalmazott hétfőtől péntekig 7.00 és 15.00 óra között az alap munkaidő-rendszerben dolgozik. Ez azt jelenti, hogy a napi 11 órás pihenés fenntartása érdekében 20:00 óráig dolgozhat.

Az alkalmazott minden héten legalább 35 órányi megszakítás nélküli pihenésre jogosult, ebből legalább 11 óra napi megszakítás nélküli pihenés. Fontos, hogy a munkáltató nevében a munkahelyet irányító alkalmazottak szempontjából mentőakció végrehajtása szükséges az emberi élet vagy egészség védelme, a vagyon vagy a környezet védelme vagy a hiba elhárítása érdekében, valamint abban az esetben, ha a munkavállaló megváltoztatja a munkaidejét egy másik műszakba való áttérése kapcsán a megszakítás nélküli heti pihenés rövidebb lehet, és legalább 24 órásnak kell lennie.

Túlórázni

Amint azt az art. A Munka Törvénykönyve 151. cikkének (1) bekezdése szerint a túlmunka alatt a munkavállalóra alkalmazandó munkaidő-normákat meghaladó munkát kell érteni, valamint a meghosszabbított napi munka munkaórák, az alkalmazottra alkalmazandó rendszer és munkarend alapján.

A munkavállaló túlórázása két esetben megengedett:

 • ha mentőakcióra van szükség az emberi élet vagy egészség, vagyon vagy a környezet védelme, vagy a meghibásodás megszüntetése érdekében,
 • a munkáltató speciális igényei esetén.

Meg kell jegyezni, hogy a heti munkaidő, a túlórával együtt, az elfogadott elszámolási időszakban nem haladhatja meg a 48 órát. Ezenkívül az év folyamán a munkavállaló a munkáltató speciális igényei miatt nem lépheti túl a 150 túlórát. Fontos, hogy az a munkáltató, akire nem vonatkozik a kollektív munkaszerződés, vagy nem köteles megalkotni a munkaszabályokat, választhat, hogy egy naptári évben más korlátot szab a túlórák számára.. 1511. cikk KP
1. § A túlmunkáért a szokásos fizetésen felül a következő összegű pótlék:
1) a javadalmazás 100% -a - túlmunkáért:
    a) éjszaka;
    b) vasárnap és munkaszüneti napokon, amelyek a munkavállaló számára nem munkanapok, a rá vonatkozó munkaidő-beosztás szerint,
    c) a munkavállaló számára a vasárnapi vagy munkaszüneti napon cserébe kapott munkaszüneti napon a rá vonatkozó munkaidő-beosztás szerint;
2) a javadalmazás 50% -a - az 1. pontban meghatározottaktól eltérő bármely napra eső túlmunkáért.

3. példa.

Az alkalmazott hétfőtől péntekig 7.00 és 15.00 óra között az alap munkaidő-rendszerben dolgozik. Szerdán a munkáltató kérésére a munkavállaló 7.00 és 17.00 óra között dolgozott. Két túlóráért a munkáltatónak fizetnie kell a munkavállalónak a fizetés 50% -át.

Munkaórák ezért a munkajog szigorúan szabályozza. Az adott hónapban ledolgozandó órák száma függ a hónap hosszától és a munkaszüneti napok jelenlététől. Fontos, hogy a szombatra eső ünnep esetén a munkáltató köteles további szabadságot biztosítani a munkavállalónak erre az ünnepre, és túlórázás esetén megfelelő összegű pótlékot fizet. Javasoljuk: Vállalkozói juttatások számításának alapja - annak meghatározása?