Hozzájárulások a PPK-hoz - mennyi és ki finanszírozza?

Az alkalmazotti tőkeprogramok egy önkéntes megtakarítási rendszer, amelyet minden nyugdíjas és rokkantsági nyugdíjbiztosításhoz járulékot fizető munkavállalónak címeznek. A program célja a résztvevők segítése PPK a nyugdíjalapok szisztematikus felhalmozásában.

Amikor a PPK-ra vonatkozó rendelkezések alkalmazhatóvá válnak?

A PPK-ról szóló törvény előírja a megtakarítási rendszer fokozatos bevezetését a munkahelyeken, kezdve a legnagyobb foglalkoztató szervezetekkel. Ezért 2019 júliusától kötelező bevezetni PPK a fennmaradó munkaadók több mint 250 alkalmazottat foglalkoztatnak. A következő szakaszokban be kell vezetniük a PPK-t:

 • legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozók - 2021. január 1-jétől;
 • legalább 20 főt foglalkoztató vállalkozók - 2021. július 1-jétől;
 • 20 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozók - 2021. január 1-jétől.

Ki spórolhat a PPK alatt?

A PPK résztvevője bármely, 18 és 70 év közötti, munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján foglalkoztatott személy lehet, aki ezért nyugdíjazási és rokkantsági nyugdíjbiztosítási járulékköteles..

Mentés egy alkalmazottat a PPK kétféleképpen zajlik az alkalmazott korától függően:

 • automatikusan minden 18 és 55 év közötti alkalmazott esetében, lemondási lehetőséggel;
 • 55–70 éves munkavállalók esetében a munkavállaló kérelmére, hogy csatlakozzon a PPK-hoz. 

A fiatal munkavállalók és a 70 év feletti emberek nem lehetnek részesei a PPK-nak!

Mennyibe kerülnek a PPK-hoz való hozzájárulások és ki finanszírozza azokat? 

A PPK résztvevő számlájára teljesített kifizetéseket a munkavállaló, a munkáltató és az állami költségvetés finanszírozza. A munkavállaló és a munkáltató köteles alapjárulékot fizetni, és lehetőségük van választható kiegészítő járulékot bejelenteni. Az állami költségvetést jóváírják a résztvevő számláján PPK egyszeri üdvözlő fizetés és éves pótdíjak. Lásd még

 • Éjszakai munka - mik az órák korlátai
 • Mi a járulékfizetési időszak és mi a nem járulékfizetési időszak?
 • Milyen tesztekért és igazolásokért fizet a munkáltató?

Alap- és kiegészítő kifizetések

Az alapjárulékokat százalékban határozzák meg, és a következők:

 • a munkavállaló által finanszírozott hozzájárulások esetében - a javadalmazás 2% -a;
 • a munkáltató által finanszírozott hozzájárulás esetén - a javadalmazás 1,5% -a.

Fontos, hogy a minimálbér 1,2-szeresének (2019-ben bruttó 2700 HUF) alacsonyabb fizetést kapó munkavállalóknak lehetőségük van az alapkifizetés 2% alatti csökkentésére. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ez nem lehet kevesebb, mint a javadalmazás 0,5% -a. A kiegészítő fizetés összegét és a minimálbér 1,2-szeresét meg nem haladó kereset alapfizetését a résztvevő határozza meg PPK a foglalkoztató szervezethez benyújtott nyilatkozaton.

A kötelező alapdíj mellett a munkavállaló és a vállalkozó további hozzájárulásokat is bejelenthet:

 • A javadalmazás 2% -a a munkavállaló által finanszírozott hozzájárulások esetében;
 • A munkáltató által finanszírozott járulékok esetén a fizetés 2,5% -a.

Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló bruttó díjazásának 3,5–8% -át kitevő havi hozzájárulások kerülnek jóváírásra a PPK résztvevő számláján, a kiegészítő kifizetések finanszírozásáról és azok összegétől függően..

Üdvözlő fizetés és éves pótdíjak

Üdvözlő fizetés és éves pótdíjak a résztvevő számlájára utalva PPK a Munkaügyi Alap finanszírozza. 250 HUF összegű üdvözlő fizetést kapnak egyszer azok a munkavállalók, akikért és akik nevében PPK-kezelési szerződést kötöttek, és akik legalább 3 hónapos időszakra PPK-résztvevők.. A PPK keretében egynél több megtakarítási programban résztvevő személy csak egy üdvözlő fizetést kaphat!

Ezenkívül 12 havonta egy PPK-résztvevő 240 HUF éves támogatást kap, feltéve, hogy egy adott naptári évben a munkáltató és a munkavállaló által finanszírozott alap- és kiegészítő hozzájárulások összege legalább megegyezik az ebben a naptári évben alkalmazandó minimális javadalmazástól számított 6 hónapos időszakra kiszámított alapjárulékok összegével. év.

1. példa.

Hány összeget kell a munkavállaló és a munkáltató által finanszírozni a PPK résztvevőjének számláján ahhoz, hogy 2019-ben éves fizetéshez jusson?

A minimálbér 2019-ben: 2250 HUF

Az alapbetétek havi összege: a javadalmazás 3,5% -a (1,5% - munkáltató + 2% - munkavállaló)

Az alapkifizetések összege a 6 hónapos időszakra a minimálbérből számítva:

6 x 2250 x 3,5% HUF = 472,5 HUF

A PPK résztvevője akkor jogosult éves kifizetésre, ha legalább 472,5 HUF összegyűlt a számláján a PPK-ban.

Fontos, hogy azoknak az alkalmazottaknak, akiknek a javadalmazása alacsonyabb, mint a minimálbér 1,2-szerese, az adott naptári évben a PPK-ban lévő számlájukon felhalmozódjanak a munkavállaló és vállalkozó által finanszírozott alap- és kiegészítő hozzájárulásokból származó alapok, a felhalmozott alapjárulékok legalább 25% -ával. az ebben az évben alkalmazandó minimálbértől számított 6 hónapos időtartamra annak érdekében, hogy igénybe vehesse az éves pótdíjat.

Példa. 2

Hány pénzeszközt kell a munkavállaló és a munkáltató által finanszírozni a PPK-résztvevő számláján a minimálbér 1,2-szeresnél alacsonyabb díjazásban részesülő tagjának ahhoz, hogy 2019-ben éves támogatásra jogosult legyen?

A minimálbér 2019-ben: 2250 HUF

Az alapbetétek havi összege: a javadalmazás 3,5% -a (1,5% - munkáltató + 2% - munkavállaló)

Az alapkifizetések összege a 6 hónapos időszakra a minimálbérből számítva:

6 x 2250 x 3,5% HUF = 472,5 HUF

A minimálbérből számított 6 hónapos alapbefizetések 25% -a:

472,5 x 25% HUF = 118,13 HUF

A minimálbér 1,2-szerese alatti díjazásban részesülő PPK-résztvevő éves kifizetésre lenne jogosult, ha legalább 118,13 HUF összeget halmozott fel a számláján a PPK-ban.

Javasoljuk: Nem teljes munkaidőt és díjazást