Betegszabadság alatti munka kontra fegyelmi szabadság

A munkaszerződés alapján alkalmazott munkavállaló feladatait felettese felügyelete mellett, szigorúan meghatározott helyen és időben végezze. Ha nem, súlyos felelősséggel tartozik, beleértve a fegyelmi elbocsátás lehetőségét. Az L4-nél végzett munka veszélyeztetheti a munkaviszony elvesztését ebben a módban? Mikor alkalmazható fegyelmi elbocsátás?

Fegyelmi elbocsátás

A munkaviszony sokféleképpen szűnhet meg, többek között fegyelmi eljárás alatt, azaz felmondási idő nélkül. Feltételezzük, hogy ez az elbocsátási forma a legrosszabb minden munkavállaló számára - ez szerepel a foglalkoztatási igazolásban, és ez jelentős nehézségeket okoz az új állás megtalálásában..

természetesen fegyelmi elbocsátás csak meghatározott esetekben használható. Más szavakkal, a munkáltató saját gondolatai vagy a munkavállalóval szembeni vonakodás alapján nem hozhat döntést fegyelmi elbocsátásáról. Ilyen helyzet esetén a munkavállaló jogosult konkrét követelésekre - kártérítésre és visszahelyezésre.

A Munka Törvénykönyve 52. cikke
1. § A munkáltató a munkavállaló hibájából értesítés nélkül felmondhatja a munkaszerződést, ha:
1) a munkavállaló által az alapvető munkavállalói kötelességek súlyos megsértése,
2) az a munkavállaló, aki a munkaszerződés időtartama alatt olyan bűncselekményt követ el, amely megakadályozza őt abban a pozícióban való alkalmazásában, ha a bűncselekmény nyilvánvaló vagy jogerős ítélettel megerősítették,
3) a munkavállaló hibájából betöltött munkakör betöltéséhez szükséges jogok elvesztése.
2. § A munkaszerződés értesítés nélküli felmondása a munkavállaló hibájából nem történhet meg 1 hónap elteltével attól a pillanattól kezdve, hogy a munkáltató megkapja a szerződés felmondását indokoló körülményekről szóló információkat.
3. § A munkáltató a munkavállalót képviselő szakszervezeti szervvel folytatott konzultációt követően dönt a szerződés felmondásáról, amelyet a szerződés felmondását indokoló okról értesít. A szerződés felmondásának érvényességével szembeni kifogások esetén a munkahelyi szakszervezeti szervezet haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül kifejti véleményét.

Betegszabadság

Minden alkalmazottnak joga van betegszabadságot igénybe venni, ha szükséges. Ez idő alatt általában a fizetésük 80% -át kapják meg (egyes esetekben a fizetés 100% -át is meg lehet szerezni, miközben L4-en járnak - ez vonatkozik például a terhes nőkre). Lásd még

  • Betegszabadság és a beteg tartózkodási helye
  • Hosszú betegszabadság és rehabilitációs ellátás
  • Rövidíthető-e a betegszabadság?

Az egyes betegszabadságok célja természetesen az, hogy a munkavállaló teljes mértékben felépüljön, és így gyorsabban visszatérhessen a cégbe. Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy az alkalmazottak egy része az L4-et magánügyek rendezésére vagy egy másik vállalatban való munkára használja. Néha az is előfordul, hogy a betegszabadság ideje alatt az alkalmazott kénytelen ellátni feladatait - ez nyilvánvalóan jogainak súlyos megsértését jelenti, és teljes mértékben igazolja felügyelője szigorú felelősségét.

Munka a betegszabadság ideje alatt

A munkaköri feladatokat nem szabad ellátni, ha a munkavállaló az L4-en van, még akkor sem, ha az csak egy napot takar a cégtől való távollét esetén. De mi van akkor, ha az alkalmazott dolgozik, annak ellenére, hogy pihennie kellene és újjá kellene tennie erejét? Mint kiderült, a betegszabadság ideje alatt végzett munka fegyelmi elbocsátásra adhat okot, bár nem minden esetben.

Az egyes munkavállalók hiánya a munkahelyen mindig megterhelő a vezető számára. További részvételt igényel a többi alkalmazott részéről. Ha a betegszabadság tovább tart, annál inkább érezni fogja.

A fegyelmi elbocsátás alapja lehet: a munkavállalói kötelességek súlyos megsértése. Ez a koncepció nagyon általános, és a gyakorlatban jelentős problémákat okoz. Hogy egy adott helyzetben történt-e ilyen jogsértés, azt az eset sajátos körülményei, a munkavégzés típusa és maga a vádlott magatartása (mind a jelenlegi, mind a jelenlegi) határozza meg. Ezért nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az L4-en végzett munka igazolja a munkavállalóval kötött szerződés azonnali felmondását.

Amikor az L4 teljesítménye indokolja a fegyelmi elbocsátást?

A munkavégzés a munkavállalói kötelezettségek súlyos megszegésének tekinthető, bár nem minden helyzetben. Ezt a Legfelsőbb Bíróság is megállapította 2017. március 16-i ítéletében (II PK 14/16). 

Álláspontjának indoklásában a Legfelsőbb Bíróság jelezte, hogy a betegszabadság igénybevételével összefüggő visszaélések önmagukban nem minősíthetők a munkavállalók alapvető kötelezettségeinek súlyos megsértéseként, és így fegyelmi elbocsátáshoz vezethetnek. Másrészt a bíróság megállapította, hogy bizonyos esetekben a beteg alkalmazott viselkedése annyira elítélendő lehet, hogy felettesének teljes joga van az elbocsátás azonnali hatállyal történő alkalmazására..

A munkáltató, aki úgy dönt, hogy igénybe veszi a fegyelmi felmentés intézményét, minden alkalommal köteles megadni a munkaviszony azonnali megszüntetésének pontos okát. Ezért nem elég általános megállapítást adni arról, hogy egy adott munkavállaló súlyosan megszegte alapvető kötelességeit - el kell magyarázni, hogy miben állt pontosan az elítélendő magatartása, és miért indokolta az Art. A Munka Törvénykönyvének 52. § 1. pontja.

A betegszabadság ideje alatt végzett munka indokolja a fegyelmi elbocsátást, például amikor az alkalmazott tudatosan és szándékosan használja az L4-et a fennálló feladatok rendezéséhez egy másik felügyelővel szemben. Ha a második munkáltató verseng az első munkáltatóval, a fegyelmi elbocsátás ebben a helyzetben annál is indokoltabb.

Teljesen más lesz azonban, ha az L4-en tartózkodó alkalmazott egyszer és a főnök parancsára látja el feladatait - pl. Sürgős szükség miatt. Természetesen a munkavállaló betegszabadságról történő elbocsátását, akár egy napra vagy több órára, nem szabad megtenni, de ha mégis megtörténik, akkor a fegyelmi elbocsátás egyáltalán nem történhet meg. Fontos, hogy a munkavállalónak ezután joga van követelésekhez a felügyelővel szemben, aki ilyen magatartással megsérti a munkavállalóval szemben fennálló alapvető kötelezettségeit.

Fegyelmi elbocsátás akkor is indokolt lesz, amikor a munkavállaló az L4-en maradva munkát végez, és így meghosszabbítja szabadságának időtartamát - nem tud gyorsan regenerálódni és visszatérni a cégbe. Ez a helyzet lehetővé teszi a munkáltató számára az Art. A Munka Törvénykönyve 52. cikke. Az orvosi ajánlásokkal ellentétes fizetett tevékenységek miatt betegség miatt munkaképtelen munkavállaló általi munkavégzés nem a munkahelyi jólét gondozásának kötelezettségének a teljesítése. A Legfelsőbb Bíróság 2000. november 16-i ítélete (az ügy hivatkozási száma: I PKN 44/00)

Annak érdekében, hogy az L4-en tartózkodó alkalmazottal fegyelmi eljárás alatt hatékonyan felmondhassák a munkaszerződést, a munkáltatónak biztosnak kell lennie abban, hogy a munkavállaló nem tartja be az orvosi ajánlásokat. Ha a felügyelő be tudja bizonyítani, hogy a munkavállaló nem tartózkodik a munkába való visszatérést akadályozó cselekedetektől, akkor igénybe veheti a fegyelmi elbocsátás intézményét..

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a munkaviszony azonnali felmondása ebben az esetben jog, és nem a munkáltató kötelezettsége. Más szavakkal, egy felügyelő, aki megtudja, hogy alkalmazottja betegszabadságot zsarolt ki, rendbüntetést szabhat ki rá, és nem feltétlenül vonhatja ki a cégből (különösen, ha incidenssel van dolgunk).

Fegyelmi elbocsátás a betegszabadság idején végzett munka miatt - összefoglaló

A betegszabadság ideje alatt végzett munka igazolhatja fegyelmi elbocsátás, feltéve azonban, hogy a munkavállaló elítélhető magatartását a felügyelő bizonyítani tudja. Ugyanilyen fontos annak bemutatása, hogy az L4-en végzett munka súlyos megsértése az alapvető munkavállalói kötelességeknek - például sérti az adott munkahely érdekeit. Javasoljuk: Az egészségügyi ellátáshoz való jog a Nemzeti Egészségpénztártól - attól az időponttól kezdve, amikor új munkahelyre esedékes?