Polgári jogi szerződés szerinti személyek parkolási juttatása

Abban az esetben, ha a COVID-19 miatt nem jött létre polgári jogi szerződés, vagy annak végrehajtása korlátozott, nyugalmi előny. Ezt az ellátást a Társadalombiztosítási Intézet (ZUS) folyósítja, és a jövedelemkiesés kompenzálására szolgál. Pontosan ki kaphatja meg, és kérnem kell-e a ZUS-tól ehhez az ellátáshoz? Cikkünkből megtudhatja!

Ki kaphat parkolási juttatást?

A válságellenes pajzs feltételezi, hogy a várakozási juttatást az alábbiak alapján foglalkoztatott emberek kapják:

 • megbízási szerződés,
 • konkrét munkaszerződések,
 • ügynöki szerződés,
 • egy másik szolgáltatásnyújtási szerződés (amelyhez a Ptk. szerint a szerződéses megbízásra vonatkozó rendelkezéseket).

A célkitűzés rendelkezései szerint a Lengyel Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező személyek számára a parkolási kedvezmény csak akkor nyújtható, ha: 

 • a Lengyel Köztársaság vagy
 • az Európai Unió tagállamai, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagállamai állampolgárai - az Európai Gazdasági Térségről vagy a Svájci Államszövetségről szóló megállapodás részes felei, akik tartózkodási vagy állandó tartózkodási joggal rendelkeznek a Lengyel Köztársaság területén, vagy
 • külföldiek, akik legálisan tartózkodnak a Lengyel Köztársaság területén.

Milyen feltételeknek kell teljesülniük a parkolási támogatás megszerzéséhez?

A polgári jogi szerződés szerinti munkavégzés során nyújtott nyugdíjjogosultsághoz több feltételnek is teljesülnie kell:

 • a szerződést 2021. április 1. előtt meg kell kötni;

 • a parkolási kedvezmény iránti kérelem benyújtásának hónapját megelőző hónapban megszerzett polgári jogi szerződésből származó bevétel nem haladja meg az előző negyedévi havi átlagfizetés 300% -át, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal elnöke a Szociális Biztosítási Alapból a kérelem benyújtásának napján hatályos nyugdíjazási és rokkantsági nyugdíjakra vonatkozó rendelkezések alapján hirdetett meg;

 • nincs más biztosítási joga;

 • a leállás miatt lehetetlen volt teljes egészében vagy részben teljesíteni a polgári jogi szerződést.

1. példa

Adam úr nem tartozik társadalombiztosítás alá. 2021. január 28-án szerződést kötött egy konkrét munkára az asztal elkészítéséhez, amelyre az előadás során kellékként van szükség. Az asztal visszaadásakor 3000 HUF díjazásban részesült. A járvánnyal kapcsolatos helyzet miatt az ajánlatkérő 2021. március 2-án elállt a szerződéstől. Adam úr felkérte a megrendelőt, hogy nyújtson be parkolási juttatás iránti kérelmet. Adam úr parkolási juttatást kap 2 080 HUF összegben, mert megfelel a feltételeknek: 

 • a szerződést 2021. február 1. előtt kötötték meg.,

 • a szerződés díja magasabb, mint 1300 HUF, és alacsonyabb, mint 15 681 HUF. 

2. példa

Anna Anna szombaton és vasárnap az edzőteremben dolgozik, 2019. január 31-én kötött szerződéses megbízás alapján. Ugyanakkor munkaszerződés alapján dolgozik, amely alapján minimálbért keres. Az edzőterem a COVID-19 járvány miatt bezárt, Anna asszony pedig a szerződéses megbízás alapján nem kapott díjazást. Anna kérésére az edzőterem tulajdonosa parkolási támogatást kér.

Anna Annától azonban megtagadták a parkolási juttatást, mert munkaszerződése alapján társadalombiztosítás alá esett.

Készenléti összeg

A követelmények teljesítése után egyszeri juttatást kaphat 2080 HUF összegben. Ha azonban a parkolási juttatás iránti kérelem benyújtásának hónapját megelőző hónapban a polgári jogi szerződésekből származó bevételek összege nem éri el a 2021-as minimálbér 50% -át (1299,99 HUF-ig), akkor a parkolási juttatás a díjazás összegének megfelelő összegű ezen szerződések közül. A készenléti juttatás nem járul hozzá és nem adózik! Jelenleg a pajzs rendelkezései azt feltételezik, hogy a várakozási juttatás egyszeri kifizetés. Folyamatban van azonban a 2.0 válságellenes pajzs kidolgozása, amelynek célja ennek az ellátásnak legfeljebb háromszor történő újbóli odaítélése, feltéve, hogy egy nyilatkozatban bebizonyosodik, hogy a pénzügyi helyzet nem javult.

A készenléti juttatás háromszor kapható, és annak visszafizetésére legkorábban az e juttatás első folyósításának hónapját követő hónapban kerülhet sor. A visszafizetést olyan kérelem (nyilatkozat) alapján kell teljesíteni, amely információkat tartalmaz arról, hogy a kérelemben leírt pénzügyi helyzet nem javult.

A pályázat benyújtásának módja?

A készenléti juttatást a Társadalombiztosítási Intézet (ZUS) folyósítja az ügyfélen vagy az ügyfélen keresztül benyújtott kérelem alapján. Ez egy RSC-C kérelem, amelyet legkésőbb a járvány bejelentett állapotának feloldásától számított 3 hónapon belül be kell nyújtani a Társadalombiztosítási Intézethez..

Az RSC-C alkalmazást az ügyfél vagy az ügyfél biztosítja:

 • elektronikusan, a PUE ZUS használatával, 
 • levélben, 
 • egy ZUS-létesítményben, dokumentumdobozba helyezve.

Emlékeztetni kell arra, hogy a kérelemhez csatolni kell a polgári jogi szerződés másolatát. 

Másrészt az újabb leállási juttatáshoz RSP-CK kérelmet kell benyújtani, amelyet a polgári jogi szerződést teljesítő már kitölt. Ezt az alkalmazást olyan személy írja, aki polgári jogi szerződést elektronikus úton teljesít a PUE-n keresztül, vagy papír formájában postai úton vagy közvetlenül a ZUS-létesítményben történő elküldésével.

Töltse le az alkalmazás sablonját a következő parkolási fizetéshez!

Letölteni:

pdf
RSP-CK_ a save.pdf nyomtatáshoz a kézi kitöltéshez