egyenértékű éves szabadság

Egyenértékű rendszerben dolgozom a hét különböző napjain és eltérő óraszámig. Tehát hogyan néz ki az ünnepi szabadságom? Nyaralhatok-e, például vasárnap, és ha igen, hány napot veszünk le ebből a szabadságból a nyaralási állapotomból?

Adrian, Lodz

Az éves szabadság olyan munkavállalói jogosultság, amelyről nem lehet lemondani, és amelyért a munkavállaló díjazásra jogosult. A szolgálati idő függvényében rögzített 20 vagy 26 napos összegre jogosult.

Mi az egyenértékű munkaidő-rendszer?

Az ekvivalens munkaidő-rendszert az Art. A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) 135. cikke, és abban áll, hogy egyes napokon a munkaidőt meghosszabbítják annak más időpontokban történő lerövidítése vagy szabadnapok biztosítása érdekében. Ebben a rendszerben a munkaidőt úgy kell megtervezni, hogy az elszámolási időszakban ne lépje túl a megengedett dimenziót. Lásd még

 • Munkaidő és a munkahely elhagyása
 • Éjszakai munka és a munkáltató kötelességei
 • Fogyatékosság és munkaidő igazolása

Éves szabadság

Az Art. A Munka Törvénykönyve 152. cikkének (1) bekezdése értelmében a munkavállalót éves, megszakítás nélküli, fizetett szabadság illeti meg. A szabadság szabadságát nemcsak a Munka Törvénykönyve, hanem maga az Alkotmány is garantálja. A szabadság hossza:

 • 20 nap (20 x 8 = 160 óra szabadság) - ha a munkavállaló kevesebb, mint 10 éve foglalkoztatott;

 • 26 nap (26 x 8 = 208 óra szabadság) - ha a munkavállalót legalább 10 éve foglalkoztatták.

A részmunkaidős alkalmazottak esetében az üdülési szabadság dimenziói arányosan csökkennek. Másrészt az ezen arány kiszámításából eredő hiányos szabadság napját felfelé kerekítik.

Éves szabadság egyenértékű rendszerben

Az Art. A Munka Törvénykönyve 154. cikke szerint a szabadságot olyan napokon adják meg, amelyek munkanapok az alkalmazott számára. Így abban az esetben, ha a vasárnap munkanap, akkor lehet szabadságot venni arra a napra. Másrészt a felhasznált szabadság óráinak meg kell egyezniük a szabadság igénybevételének napján tervezett munkaórák számával. Az éves szabadságot olyan napokon adják meg, amelyek munkanapok a munkavállaló számára.

Sőt, feltételezve, hogy a munkarendnek megfelelően a munkát egy adott napon 12 órára tervezik, a szabadságot órákban is megadják. Következésképpen 12 óra éves szabadságot vonnak le az üdülési korlátból.

1. példa.

Adam úr egész héten alkalmazott megoszlása ​​a következő:

 • Hétfő - ingyenes
 • Kedd - 12 óra
 • Szerda - 6 óra
 • Csütörtök - 10 óra
 • Péntek - ingyenes
 • Szombat - 10 óra
 • Vasárnap - szabad

A munkavállalót évente 26 nap szabadság illeti meg, azaz 208 óra szabadság (egy nap 8 órának felel meg). A munkavállaló egész héten szabadságot vett ki, 38 órát le kell vonni a szabadságkorlátból:

 • Kedd - 12 óra
 • Szerda - 6 óra
 • Csütörtök - 10 óra
 • Szombat - 10 óra

 Az alkalmazottnak 170 órányi szabadságra van szüksége.

Lehetőség van napi 8 órás munkaidő beállítására az alkalmazott ütemtervében a nyaralási szabadság idejére. Ezen elv alkalmazása csak akkor lehetséges, ha az összhangban van a munkaidő-beosztásokra vonatkozó belső előírásokkal, és nem érinti az adott személy munkaidejét az elszámolási időszakban..

2. példa.

Karol úr egy hét éves szabadságra folyamodott a munkáltatóhoz. E heti munkarendje még nincs megtervezve. A szabadsághoz való hozzájárulás után a felügyelő úgy módosíthatja a munkavállaló munkaidő-beosztását, hogy 5 munkanapja 8 és 8 óra legyen. Tehát a szabadságkorlátjából ki kell vonni 5 napot (40 órát).

Igény szerint nyaralás

Az Art. A munka törvénykönyve 167. cikkének (2) bekezdése szerint a munkáltató minden naptári évben legfeljebb 4 nap szabadságot köteles biztosítani a munkavállaló kérésére és az általa megjelölt határidőn belül. Tehát a munkavállalónak igény szerint évi 4 nap szabadság jár, de ez nem jelenti azt, hogy 32 órás (4x8) ilyen szabadság jár neki. A munkavállalót 4 nap szabadság illeti meg igény szerinti szabadság miatt minden naptári évben, függetlenül attól, hogy ezeken a napokon hány órát kell dolgoznia. Minden naptári évben a munkavállalót 4 nap szabadság illeti meg igény szerinti szabadság miatt.

3. példa.

Karolina asszony igény szerinti szabadság iránti kérelmet írt ki azon a napon, amelyen 12 órás munkavégzést terveztek. Eddig nem vett igény szerint szabadságot. Ebben az esetben 12 órát kell levonni a szabadságkorlátból. Másrészt a munkaadó Karolina asszonynak egy nap szabadságot biztosít igény szerint, ami azt jelenti, hogy 3 nap áll rendelkezésére, hogy igénybe vegye azt az adott évben.

Évi szabadság a nap tiszteletére

Az éves szabadságot a teljes munkanapra megadják, arra az óraszámra, amely alatt a munkavállaló a rá vonatkozó munkaidő-beosztásnak megfelelően végezné a munkát. Mindazonáltal a meghosszabbított napi összegnek megfelelő szabadság biztosításának eredményeként szükség lehet a nap egy részének szabadság kiadására. Ilyen helyzet csak akkor fordulhat elő, ha a munkavállaló hátralévő szabadsága alacsonyabb, mint az adott nap napi összege. Ha a munkavállalónak olyan alacsony szabadsága marad, hogy a teljes munkanapra nem lehet szabadságot adni, akkor a munkáltatónak szabadságot kell adnia a munkanap egy részére, és a nap hátralévő részére a munkavállaló dolgozik. Egyenértékű munkaidő-rendszer esetén kialakulhat olyan helyzet, amikor a nap egy részére szabadságot adnak.

4. példa.

Wiktor úr egyenértékű munkaidő-rendszerben dolgozik, és 2 órás szabadságot tart. Az alkalmazott augusztus 15-én írta ki a szabadság iránti kérelmet (2 órára), amikor 12 órás munka volt a menetrendben. Ilyen helyzetben a munkaadó óránként szabadságot adhat neki. Ezen a napon Wiktor úr 10 órát fog dolgozni, és 2 órát le kell vonni a szabadságkorlátjából.

Összegzés

Ha egyenértékű rendszerben dolgozik, a munkavállaló számára szabadságot kapnak olyan napokra, amelyek a számára alkalmazandó munkarendnek megfelelően munkanapok. Másrészt a szabadság nem adható ki olyan napokon, amelyek a munkavállaló számára a rá vonatkozó munkaidő-beosztás szerint szabadnapok. Javasoljuk: Szabadnap a szombatra eső ünnepre