Diplomás egészségbiztosítás - mikor jár le?

Idén megvédem a BA diplomamunkámat. Megbízási szerződés alapján dolgozom, és nincs fizetési járulékom. Tanulmányaim alatt az egyetemről be voltam jegyezve egészségbiztosításra. Kötelező-e az ügyfélnek az összes biztosításért bejelenteni engem a diploma megszerzése után? Meddig érvényes a diplomás egészségbiztosítása?? 

Magdalena, Opoczno

A 26 évesnél fiatalabb hallgatóval kötött megbízási szerződés nem von maga után biztosítási kötelezettségeket a ZUS felé. 6. cikk, pont 4. A társadalombiztosítási rendszerről szóló törvény
Bekezdésben említett személyek Az 1. pont 4 nem kötelezően köteles öregségi és rokkantsági nyugdíjbiztosításra, ha középiskolai hallgatók vagy diákok, 26 éves korig.

A hallgató vagy tanuló státuszú vállalkozó tanulmányi biztosítással rendelkezik, vagy a szülőnél van bejegyezve egészségbiztosításra. Az iskolát végzett vállalkozó nyilvántartásba vehető szülei egészségbiztosítása céljából. Amikor azonban sehol nem alkalmazzák (munkaviszony vagy polgári jogi szerződés alapján), akkor a munkaügyi hivatalhoz fordulhat, ahol szintén egészségbiztosítás fedezi..

A fiatalok szja nélkül fennálló adókedvezménye miatt a 26 évesnél fiatalabb tanulók és hallgatók javadalmazása után nem fizetnek előleg jövedelemadót..

A fentiek azt jelentik, hogy a vállalkozó hallgatójának / hallgatójának bruttó javadalmazása megegyezik a nettó összeggel.

A hallgatói jogviszony és a megbízási szerződéshez való hozzájárulás elvesztése

Emlékeztetni kell arra, hogy az iskola elvégzése, az érettségi vizsga sikeres letétele vagy a hallgatók listájáról való törlés után, amikor a vállalkozó elveszíti hallgatói vagy hallgatói jogállását, fizetni kell egy ilyen szerződésért. A diplomát a dolgozat megvédését követő napon törlik az egyetemről, és ettől a pillanattól a megbízási szerződés alapján be kell jelenteni a Társadalombiztosítási Intézetnek..

A biztosítás típusa Ki finanszírozza a prémiumot és mennyi a% -os prémium
Munkáltató Munkavállaló
nyugdíjazás 9,76% 9,76%
fogyatékosság  6,5% 1,5%
baleset 1,67% * -
betegség  - 2,45%
Egészség - 9%

Diplomás egészségbiztosítás - a védés után azonnal lejár??

És mi van akkor, ha a diplomás semmilyen szerződés alapján nem dolgozik, és nem lehet bejegyezni az egészségbiztosításra a szülőnél? A diplomás egészségbiztosítás az érettségi után 4 hónapig érvényes. Az egyetem általi nyilvántartásba vétel ténye itt nem számít, mert az egészségügyi rendszer egyik alapelve szerint az ellátásokhoz való jog később jár le diplomás egészségbiztosítás. Ez a szabály azokra a diákokra is vonatkozik, akik már betöltötték a 26. életévüket. Javasoljuk: A munkavállaló jogait, akik megváltoztatják a munkaviszonyt, jogszabályok szabályozzák-e??