Balesetbiztosítás - díjösszeg 2017-ben

a REGON nyilvántartásba be nem vont fizetők - baleseti járulék 1,80%

 • a REGON nyilvántartásba való bejegyzés és a jelentési kötelezettség alá eső fizetők baleseti biztosítás:

  • legfeljebb 9 fő - baleseti prémium a maximális díj felének összegében - 1,80%

  • legalább 10 ember, aki a ZUS-nak információt nyújtott a ZUS IWA-tól az elmúlt három évben - a ZUS által meghatározott baleseti hozzájárulás összege,

  • legalább 10 olyan ember, aki az előző három évben nem nyújtott be ZUS-nak információt a ZUS IWA-tól - a baleseti járulék a tevékenység csoportjától függetlenül került meghatározásra.

  Tevékenységcsoportok, kockázati kategóriák és díjak a baleseti biztosítás a 2017-es tevékenységek csoportjától függően:

  Nem..

  Tevékenységek csoportja

  PKD kód *

  Kockázati kategória

  Baleseti járulék aránya

  1

  Növények, állattenyésztés és tenyésztés, vadászat, beleértve a szolgáltatási tevékenységeket is

  A - 01

  9.

  2,53%

  2

  Erdészet és fakitermelés

  A - 02

  11.

  3,06%

  3

  Halászat

  A - 03

  7

  2,00%

  4

  Kőszén és barnaszén (lignit) kivonása

  B - 05

  12.

  3,33%

  5.

  Kőolaj és földgáz bányászata

  B - 06

  13.

  3,60%

  6.

  Fémércek bányászata

  B - 07

  12.

  3,33%

  7

  Egyéb bányászat és kőfejtés

  B - 08

  8.

  2,26%

  8.

  Bányászatot és kőfejtést támogató szolgáltatási tevékenységek

  B - 09

  9.

  2,53%

  9.

  Élelmiszerek gyártása

  C - 10

  6.

  1,73%

  10.

  Italgyártás

  C - 11

  6.

  1,73%

  11.

  Dohánytermékek gyártása

  C - 12

  4

  1,20%

  12.

  Textil gyártása

  C - 13

  5.

  1,47%

  13.

  Ruhagyártás

  C - 14

  3

  0,93%

  14

  Bőr és bőráruk gyártása

  C - 15

  3

  0,93%

  15

  Fa- és parafatermékek gyártása, a bútorok kivételével; szalmából készült termékek és fonóanyagok gyártása

  C - 16

  8.

  2,26%

  16.

  Papír és papírtermékek gyártása

  C - 17

  6.

  1,73%

  17.

  Nyomtatás és rögzített információhordozók sokszorosítása

  C - 18

  4

  1,20%

  18.

  Koksz és finomított kőolajtermékek gyártása és feldolgozása

  C - 19

  6.

  1,73%

  19.

  Vegyszerek és vegyi termékek gyártása

  C - 20

  6.

  1,73%

  20

  Gyógyszer alapanyagok, valamint gyógyszerek és egyéb gyógyszerészeti termékek gyártása

  C - 21

  4

  1,20%

  21

  Gumi és műanyag termékek gyártása

  C - 22

  6.

  1,73%

  22.

  Termékek gyártása más nemfém ásványi alapanyagokból

  C - 23

  8.

  2,26%

  23.

  Fémgyártás

  C - 24

  10.

  2,80%

  24.

  Fémkészítmények gyártása, a gépek és berendezések kivételével

  C - 25

  7

  2,00%

  25

  Számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása

  C - 26

  4

  1,20%

  26.

  Villamos berendezések gyártása

  C - 27

  5.

  1,47%

  27.

  Máshova nem sorolt ​​gépek és berendezések gyártása

  C - 28

  7

  2,00%

  28.

  Gépjármű, pótkocsi és félpótkocsi gyártása, a motorkerékpár kivételével

  C - 29

  6.

  1,73%

  29.

  Egyéb szállítóeszköz gyártása

  C - 30

  7

  2,00%

  harminc

  Bútorgyártás

  C - 31

  6.

  1,73%

  31

  Egyéb termékgyártás

  C - 32

  4

  1,20%

  32

  Gépek és berendezések javítása, karbantartása és telepítése

  C - 33

  6.

  1,73%

  33

  Villamos energia, gáz, gőz, meleg víz és levegő előállítása és szállítása légkondicionáló rendszerek számára

  D - 35

  5.

  1,47%

  34

  Vízgyűjtés, -kezelés és -ellátás

  E - 36

  5.

  1,47%

  35

  Szennyvíz kibocsátása és kezelése

  E - 37

  6.

  1,73%

  36

  Hulladékgyűjtés, -kezelés és ártalmatlanítás; nyersanyagok visszanyerése

  E - 38

  7

  2,00%

  37

  Kármentesítési és egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatás

  E - 39

  4

  1,20%

  38

  Épületek felállításával kapcsolatos építési munkák

  F - 41

  5.

  1,47%

  39

  Mélyépítmények építésével kapcsolatos munkák

  F - 42

  7

  2,00%

  40

  Speciális építési munkák

  F - 43

  5.

  1,47%

  41

  Gépjárművek nagy- és kiskereskedelme; gépjárművek javítása

  G - 45

  3

  0,93%

  42

  Nagykereskedelem, a gépjárművek kivételével

  G - 46

  3

  0,93%

  43

  Kiskereskedelem, a gépjármű-kiskereskedelem kivételével

  G - 47

  3

  0,93%

  44.

  Szárazföldi és csővezetékes szállítás

  H - 49

  4

  1,20%

  45

  Vízi szállítás

  H - 50

  6.

  1,73%

  46

  Légi közlekedés

  H - 51

  3

  0,93%

  47

  A szállítást támogató raktározási és szolgáltatási tevékenységek

  H - 52

  5.

  1,47%

  48

  Posta és futár tevékenység

  H - 53

  5.

  1,47%

  49

  Szállás- és vendéglátási szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek

  ÉS

  2

  0,67%

  50

  Információ és kommunikáció

  J.

  2

  0,67%

  51

  Pénzügyi és biztosítási tevékenység

  K.

  2

  0,67%

  52

  Ingatlanügyletek

  L.

  3

  0,93%

  53

  Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység

  M.

  2

  0,67%

  54.

  Bérlet és bérlet

  N - 77

  4

  1,20%

  55

  Foglalkoztatási tevékenységek

  N - 78

  5.

  1,47%

  56

  Utazásszervezők, utazási alkuszok és ügynökök tevékenységei, valamint egyéb foglalási szolgáltatási tevékenységek és kapcsolódó tevékenységek

  N - 79

  1

  0,40%

  57

  Nyomozó és biztonsági tevékenységek

  N - 80

  3

  0,93%

  58

  Az épületek rendjének fenntartásával és a zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatási tevékenységek

  N - 81

  4

  1,20%

  59

  Közigazgatási hivatalok támogatásával és egyéb üzleti támogató tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységek

  N - 82

  2

  0,67%

  60

  Közigazgatás és honvédelem; kötelező társadalombiztosítás, szervezetek és extraterritoriális csapatok

  O, U

  3

  0,93%

  61

  Oktatás

  P.

  3

  0,93%

  62

  Egészségügy és szociális segítségnyújtás

  Q

  4

  1,20%

  63

  Kultúrával, szórakozással és rekreációval kapcsolatos tevékenységek

  R

  3

  0,93%

  64.

  Egyéb szolgáltatási tevékenység, háztartások alkalmazottakkal; háztartások, amelyek saját szükségleteikre termelnek árukat és szolgáltatnak

  UTCA

  3

  0,93%

  * A minisztertanács 2007. december 24-i, a lengyel tevékenységek osztályozásáról (PKD) szóló rendelete rendelkezéseiben meghatározott PKD-kód (Journal of Laws No. 251. szám, 1885. tétel és 2009. évi 59. szám, 489. tétel).