Szóbeli végrendelet - mikor érvényes és hogyan készül?

A végrendelet általában írásban készül, vagy a jegyző irodájában készül, vagy teljes egészében az örökhagyó írja alá, és aláírja. Törvényünk is előírja szóbeli végrendelet. Még egy korábbi írásbeli végrendeletet is visszavonhat. Milyen feltételeknek kell megfelelni a szóbeli feltételeknek, hogy érvényesek legyenek??

Melyek a végrendeletek?

A lengyel törvény számos módszert ír elő a végrendelet megalkotására. Egyikük sem fontosabb, mint a másik, mindegyiknek ugyanaz a jogi ereje. A végrendelet elkészítésének módjától függően megkülönböztetünk:

 • kézzel írt (holografikus) végrendelet - teljes egészében az örökhagyó által írt és általa aláírt;
 • közjegyzői végrendelet - közjegyzői okirat formájában összeállítva;
 • allgoraphikus végrendelet - amikor az örökhagyó hivatalnok és két tanú jelenlétében szóban megteszi utolsó végrendeletét, azt jegyzőkönyvben rögzítik és aláírják;
 • szóbeli végrendelet - amikor az örökös a közeli haláltól tartva három tanú jelenlétében kijelenti utolsó akaratát;
 • utazási terv - tengeren vagy repülőgépen történő utazás során;
 • katonai végrendeletek.

A kézzel írott, közjegyzői és allográfiai végrendelet az ún rendes végrendeletek. Bármikor elkészíthetők, további feltételeknek nem kell megfelelni. 

Szóbeli akarat, utazó és katonai ún különleges végrendeletek. Csak szigorúan meghatározott körülmények között állíthatók össze. Szóbeli végrendelet esetén ezek a különleges körülmények az örökhagyó közvetlen halálától való félelem vagy egy olyan helyzet, amikor különleges körülmények miatt lehetetlen vagy nagyon nehéz fenntartani a végrendelet szokásos formáját.. 

Allográfiai akarat, vagyis a tisztviselő diktálta

A hétköznapi végrendeletek egyik típusa, vagyis azok, amelyek bármikor, további feltételek nélkül elkészíthetők, az allográfiai akarat. Ez egy hivatalnoknak tanúk jelenlétében diktált és a jegyzőkönyvben rögzített végrendelet.

A gyakorlatban ilyen végrendeletek ritkán születnek. A végrendelkezők, akik úgy döntenek, hogy nem írnak végrendeletet kézzel, sokkal gyakrabban választanak közjegyzői végrendeletet, mint allográfiai.

Ha valaki allográfiai végrendeletről akar dönteni, akkor meg kell felelnie az Art. A Polgári Törvénykönyv 951. sz.

Allográfiai akarat - hogyan kell elkészíteni?

 • az utolsó akaratot két tanú és egy tisztviselő jelenlétében kell szóban kimondani;
 • a tisztviselőnek kommunavezetőnek, polgármesternek, városelnöknek, sztárosznek, vajdasági marsallnak, poviat vagy kommün titkárának vagy anyakönyvi hivatal vezetőjének kell lennie;
 • az örökhagyó nyilatkozatát a jegyzőkönyv tartalmazza annak elkészítésének dátumával;
 • a jegyzőkönyvet az örökhagyó tanúk jelenlétében olvassa el;
 • a jegyzőkönyvet az örökhagyónak, annak a személynek kell aláírnia, akinek a végrendeletet bejelentették, és tanúknak;
 • ha az örökhagyó nem tudja aláírni a jegyzőkönyvet, ezt a jelentésben fel kell tüntetni az aláírás hiányának okával együtt;
 • a siketek vagy a néma személyek nem tehetnek allográfiai akaratot.

A végrendelet előkészítésének tanúja nem lehet az a személy, akinek a végrendelet bármilyen ellátást ír elő, vagy az ilyen személy családtagjai. Később írunk róla. Lásd még

 • A törvényi és végrendeleti öröklés - miben különböznek egymástól?
 • Hogyan írjunk végrendeletet, hogy az érvényes legyen, és mit érdemes tudni?
 • Testamentumi tanú - aki nem tudja ellátni ezt a funkciót?

Szóbeli akarat halálfélelem esetén

Szóbeli akarat jelentősen eltér a hivatalos allográfiai végrendelettől, amelyről fentebb írtunk. Három tanú elegendő a szóbeli végrendelethez, nincs szükség tisztviselő jelenlétére. Ennek oka az Art. A Polgári Törvénykönyv 952. sz. 

A szóbeli végrendelet ugyanolyan erővel bír, mint bármely más végrendelet, beleértve a közjegyzői végrendeletet is. Bármely korábbi végrendeletet szóbeli végrendelet módosíthatja. 

Mikor tehet szóbeli végrendeletet és hogyan??

A szóbeli végrendelet akkor érvényes, ha a következő feltételek teljesülnek:

 • félnek az örökhagyó közvetlen halálától, vagy ha különleges körülmények miatt lehetetlen vagy nagyon nehéz fenntartani a végrendelet szokásos formáját,
 • az örökhagyó legalább három tanú jelenlétében szóban nyilatkozta utolsó akaratáról,
 • a szóbeli végrendelet tartalmát annak benyújtásától számított egy éven belül elkészítették, és az örökhagyó és két tanú, vagy az összes tanú (örökhagyó nélkül) aláírta;
 • ha a szóbeli végrendeletet nem írták meg, annak tartalma a végrendelet legalább két tanújának kihallgatásával állapítható meg - ezt az örökhagyó halálát követő hat hónapon belül meg kell tenni.

Az örökhagyó közvetlen halálától való félelem és a szóbeli akarat

Szóbeli akarat csak akkor készíthető el, ha:

 • félnek az örökhagyó közvetlen halálától, vagy 
 • ha különleges körülmények miatt lehetetlen vagy nagyon nehéz fenntartani a végrendelet szokásos formáját.

A gyakorlatban a szóbeli végrendeletet általában beteg emberek készítik, akik kórházban vagy otthon vannak, amikor egészségi állapotuk romlik. Előfordul, hogy egy ilyen végrendelet tartalma ellentmondásos, pl. Kihagy valakit a legközelebbi családból. Amikor az örökhagyó halála után megkezdődik az "öröklési harc", be kell bizonyítani, hogy a szóbeli végrendelet érvényes volt. Az egyik szükséges elem annak bemutatása, hogy a közeli haláltól való félelemben vagy olyan helyzetben készült, amikor az akarat szokásos formájának fenntartása lehetetlen vagy különleges körülmények miatt nagyon nehéz volt.

A Legfelsőbb Bíróság szerint „az örökhagyó közvetlen halálesetének meggyőződése bármely okkal igazolható (rossz egészségi állapot, időskor, olyan helyzetben van, amely közvetlenül fenyegeti az életet), amely a jelenlegi ismeretek és élettapasztalatok fényében közvetlen halált okozhat; a szubjektív érzéseket objektív körülményeknek kell igazolniuk " .

Az egészségi állapot romlásának nem kell hirtelen történnie. "Ha egy másik, észrevehető egészségi állapotromlás kapcsán a halálos betegségben szenvedő személy szóbeli végrendeletet készít, és abban az időben már fennáll a közvetlen halál objektív veszélye, akkor az Art. 952. §-a, a Ptk csak azért, mert az egészségi állapot romlása folyamatos, nem hirtelen következik be, és az illető nem tudta pontosan a valós fenyegetés mértékét "- zárta le a Legfelsőbb Bíróság 2019. február 14-i, ref. szám IV CSK 583/17.

Különleges körülmények, amelyek megakadályozzák a hétköznapi végrendelet elkészítését

Szóbeli akarat akkor is megtehető, ha bár a félelem nem fenyegeti a közvetlen halált, a különleges körülmények nagyon megnehezítik vagy lehetetlenné teszik a közönséges végrendelet megfogalmazását. Ezeket a körülményeket a Polgári Törvénykönyv nem említi. 

A Legfelsőbb Bíróság szerint „ezek mind a rendkívüli eseményeket magukban foglalják, amelyek általában megzavarják a kialakult rendet (pl. Áradás, a kommunikáció megszakadása), mind pedig az örökhagyóval kapcsolatos okok, amelyek nehezen leküzdhető akadályt indokolnak. Szintén olyan helyzetekről van szó, ahol a fizikai és mentális állapot, az írás és a szöveg megfogalmazása tekintetében a megkülönböztetés és a készségek mértéke, valamint az illetékes szervezetek szolgáltatásainak igénybevétele miatt nincs ok feltételezni, hogy a végrendelet szokásos formája megmarad. (a Legfelsőbb Bíróság 2021. február 27-i határozata, IV CSK 380/12. hivatkozási szám).

A nyilatkozatnak halál esetére végrendeletnek kell lennie

Az örökhagyó által készített nyilatkozatból szóbeli végrendelet úgy tűnik, hogy akaratát azzal a szándékkal fejezi ki, hogy ez az ő akarata. "Az örökhagyó által az örökhagyó által tett nyilatkozat megnevezése " végrendelet ", valamint a nyilatkozat körülményei és tartalma a " nyilatkozat az utolsó végrendelet "szavakkal jelzik a nyilatkozat készítésének szándékát, amelyet az örökhagyó és az esemény tanúi végrendeletként értettek meg, azaz az utolsó végrendelet halál esetén ”- állapította meg a Legfelsőbb Bíróság 2015. január 21-i határozatában, a ref. szám IV CSK 130/14.

Problémák a szóbeli végrendeletek tanúival

Azért, hogy szóbeli végrendelet érvényes volt, az örökhagyónak legalább három tanú jelenlétében nyilatkoznia kell akaratáról. Milyen feltételeknek kell megfelelniük a tanúknak?

Végrendelet elkészítésekor nem lehet tanú:

 • aki nem teljes cselekvőképességű (mert kiskorúak, cselekvőképtelenek);
 • vak, siket vagy néma;
 • aki nem tud írni és olvasni;
 • aki nem beszél azon a nyelven, amelyen az örökhagyó végrendeletet készít;
 • hamis tanúvallomás miatt érvényes bírósági ítéletre ítélték.

Ha ezek közül bármelyik tanúja volt az akaratnak, a szóbeli végrendelet érvénytelen. Ez nem vonatkozik azokra a helyzetekre, amikor az illető volt felesleges tanú.

1. példa.

A szóbeli végrendeleten négy tanú volt jelen, a szükséges három helyett. Kiderült, hogy egyiküket törvényesen elítélték hamis tanúvallomások miatt. Ez nem befolyásolja a végrendelet érvényességét, mert a másik három tanú megfelelt a törvény által előírt feltételeknek. 

Az a személy sem lehet tanú, akinek a végrendeletben bármilyen ellátást biztosítottak, vagy családtagja. Itt azonban az ilyen személy tanúként való jelenlétének hatása eltérő.

Tanú, akinek ellátásáról a végrendelet rendelkezik

Az a személy, akinek a végrendeletben bármilyen ellátást biztosítottak, nem lehet tanú a végrendelet megkötésekor. Ennek oka az Art. 957 K.c. Ők sem lehetnek tanúk: 

 • annak a személynek a házastársa,
 •  első és másodfokú rokonai vagy rokonai
 • Örökbe fogadott személyek vele.

Mi van akkor, ha a tiltás ellenére egy ilyen személy tanúja lesz az akaratnak? Ha hívják túlzott tanú (azaz ezt a személyt kizárva még mindig három tanú teljesíti a feltételeket), nincs probléma - az ilyen személyt nem tanúként kezelik, a végrendelet érvényben marad és teljes mértékben érvényes.

Ha azonban egy ilyen tanú tanú (a három közül az egyik), az nem érvényteleníti automatikusan a teljes szóbeli végrendeletet. Csak az a döntés érvénytelen, amely ezt a személyt, annak házastársát, első vagy másodrendű rokonait vagy rokonait, illetve az örökbefogadó viszonnyal rendelkező személyt szolgálja. Ha azonban a végrendelet tartalmából vagy a körülményekből kitűnik, hogy az örökhagyó az érvénytelen rendelkezés nélkül nem tett volna végrendeletet, az egész végrendelet érvénytelen..

A szóbeli végrendelet tartalmának megállapítása

Mivel a végrendelet szóbeli nyilatkozat volt a végakaratról tanúk jelenlétében, továbbra is az a probléma marad, hogy miként lehet újra létrehozni a végrendelet tartalmát. A rendelkezések (a Polgári Törvénykönyv 952. cikkének 2. és 3. bekezdése) két lehetőséget kínálnak:

 • az örökhagyó nyilatkozatának megírása
 • tanúk vallomása a bíróságon

Az örökhagyó nyilatkozatának megírásának meg kell felelnie a következő feltételeknek:

 • az örökhagyó nyilatkozatától számított egy éven belül tanúk jelenlétében kerül sor,
 • A levélnek tartalmaznia kell az örökhagyó nyilatkozatának helyét és dátumát, valamint a levél helyét és dátumát,
 • vagy az örökhagyó és két tanú, vagy az összes tanú írja alá;
 • a levelet az egyik tanú vagy egy harmadik fél állítja össze, aki nem tanú; az ilyen harmadik félnek ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelnie, mint a tanúknak (pl. nem kaphat semmit az örökségből)

Ha a szóbeli végrendelet tartalmát nem írták meg, azt a bíróság a tanúk vallomása alapján újrateremtheti. Ekkor a következő feltételeknek kell teljesülniük:

 • ezt az örökhagyó halálát követő hat hónapon belül meg kell tenni,
 • a bíróság előtt egyhangú nyilatkozatokat kell benyújtaniuk a szóbeli végrendelet valamennyi tanújának,
 • ha az egyik tanú meghallgatása nem lehetséges vagy nehéz akadályokba ütközik, a bíróság két tanú következetes vallomása mellett dönthet.

Szóbeli végrendelet - összefoglalás

Szóbeli akarat hivatalos, közjegyző jelenléte nélkül, vagy akár az örökhagyó aláírása nélkül is elkészíthető. Gyakran családi konfliktusok tárgya, és a bíróságon vitatják azokat a családtagok, akik kimaradtak belőle, és akik örököltek volna, ha nem lett volna akarat. A visszaélések elleni védelem az a követelmény, hogy a szóbeli végrendelet tanúi olyan emberek legyenek, akik nem részesülnek előnyben saját maguk számára, vagy akiknek családtagjai nem részesülnek a végrendeletben.

Ha a szóbeli végrendelet érvényesen készült, annak ugyanolyan jogi ereje van, mint bármely más végrendeletnek, beleértve a közjegyzői végrendeletet is. Így egy későbbi szóbeli végrendelet akár egy korábbi közjegyzői végrendeletet is visszavonhat. Javasoljuk: Örökölni a gyerekektől - mikor és mennyit örökölnek a szülők?