Egy munkaügyi hivatal gyakornoka - milyen jogai vannak?

A Munkaügyi Hivatal szakmai gyakorlata legalább 3 hónapig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

3 hónapra szóló szakmai szerződés aláírása esetén lehetőség van a szakmai gyakorlat meghosszabbítására 6 vagy 12 hónapra. Fontos, hogy meg kell őriznie a szakmai gyakorlat folytonosságát.

Gyakorlat ugyanazon munkáltatónál, ugyanabban a munkakörben csak egyszer kerülhet sor (a munkanélküliek szakmai gyakorlatának részletes feltételeiről szóló rendelet 1. § (3) bekezdése).

A gyakornok továbbra is munkanélküli státusszal rendelkezik.

Fontos, hogy a gyakornok nem kereshet extra pénzt. Bármilyen díjazás esetén a gyakornok elveszíti a munkanélküliségi státuszt, és ezért a szakmai gyakorlathoz való jogát.

Lásd még

 • Az egyetem elvégzése után hagyja el a gyakorlatot

Gyakornoki megállapodás hivatalból gyakornok számára

A szakmai gyakorlat teljesítésének feltétele a staroste és a munkáltató közötti megállapodás aláírása. A szerződésnek meg kell határoznia a szakmai gyakorlat helyét. Be kell mutatni a programját is, amelynek tartalmaznia kell:

 • a gyakornok pszichofizikai és egészségügyi hajlamai,

 • a gyakornok iskolai végzettsége,

 • a gyakornok jelenlegi szakmai képesítése.

A programnak meg kell határoznia a következőket is:

 • annak a szaknak vagy szakmának a neve, amelyre a szakmai program vonatkozik;

 • a szakmai gyakorlat részeként elvégzett feladatok köre;

 • a megszerzett képesítések vagy szakmai ismeretek típusa;

 • a megszerzett képesítés vagy készség megerősítésének módszere;

 • gyakornok oktató.

A szakmai gyakorlat egész ideje alatt a staroste felügyelete alatt áll. A gyakorlat befejezése után a munkanélkülinek a státustól számított legkésőbb a gyakorlat befejezésétől számított 7 napon belül meg kell szereznie a státustól való igazolást (a foglalkoztatás-előmozdításról és a munkaerő-piaci intézményekről szóló törvény 53. cikke)..

Gyakornok az irodából - milyen képesítéssel rendelkezik?

A tájékoztatáshoz való jog

Gyakornok a munkaügyi irodából joga van bizonyos információkat beszerezni a munkáltatótól, ideértve: hozzáférést kell biztosítani a szakmai programhoz. Információt kell kapniuk a társaság munkarendjével kapcsolatos jogaikról is.

Egészség és biztonság, orvosi vizsgálatok és egyenlő bánásmód

A szakmai gyakorlatot elfogadó munkáltató köteles megfelelő szakmai és biztonsági feltételeket biztosítani a gyakornoknak. A munkáltató kötelezettségei a következők:

 • a megelőző egészségügyi ellátás biztosítása - a starost hivatkozhat a tesztekre is (akkor a vizsgálatok költségeit a Munkaügyi Alap viseli);

 • OHS képzés (általános és munkahelyi képzés);

 • egyéni védőeszközök, ruházat, lábbeli és a megfelelő étkezések és italok biztosítása.

A munkáltató az egyenlő bánásmódot köteles alkalmazni a gyakornokok alkalmazásában. Ennek a szabálynak a megsértése feljogosítja a gyakornokot arra, hogy kártérítést igényeljen, amelynek összege nem alacsonyabb, mint a munka minimális díjazása.

A javadalmazáshoz való jog

Gyakornok a munkaügyi irodából joga van a javadalmazásra, azaz a munkaügyi hivatal által fizetett ösztöndíj. Az ösztöndíj összege a munkanélküli segély összegének 120% -a (a foglalkoztatás-előmozdításról és a munkaerő-piaci intézményekről szóló törvény 53. cikkének (6) bekezdése). Az ösztöndíjat a dokumentált munkaképtelenség időtartamára is megadják, ha az a szakmai gyakorlat idejére esik.

A gyakornok ZUS-hozzájárulásai

A gyakorlat során a munkanélküliek biztosítottak:

 • nyugdíj,

 • rokkantsági nyugdíj,

 • baleset.

Gyakornok a munkaügyi irodából nem tartozik betegbiztosítás alá, ezért nem jogosult betegségre és anyasági ellátásra

Gyakornok a munkaügyi irodából nem jogosult táppénzre és anyasági ellátásra.

Munkaidő

A munkaügyi hivatalból érkező gyakornok munkaideje nem haladhatja meg a napi 8 órát és a heti 40 órát. A gyakornok túlórázása tilos. Ezenkívül a gyakornoknak joga van a napi és heti pihenésre az alkalmazottal azonos feltételekkel.

A súlyos vagy közepes fogyatékosság igazolásával rendelkező fogyatékossággal élő gyakornok nem haladhatja meg a napi 7 órás és a heti 35 órás normát (a munkanélküli szakmai gyakorlatának részletes feltételeiről szóló rendelet 7. cikkének (1) bekezdése).

Ezenkívül a gyakornoknak tilos szakmai gyakorlatot folytatni:

 • Vasárnap és ünnepnapokon,

 • éjszakai idő,

 • műszakos munkarendszer.

Ha viszont a munka jellege megkívánja, akkor a csillagok hozzájárulhat a szakmai gyakorlathoz a fenti feltételek mellett.

Gyakornok a munkaügyi irodából - szabadság

Gyakornok a munkaügyi irodából nincs éves szabadságra való jogosultság. Mindazonáltal minden 30 napos szakmai gyakorlat után 2 nap szabadság jár, amelyre ösztöndíj jár (a foglalkoztatás-előmozdításról és a munkaerő-piaci intézményekről szóló törvény 53. cikkének (7a) bekezdése).

A gyakornok számára minden szabadnapot a gyakorlat vége előtt kell biztosítani. A szabadnapokat munkanélküliek kérésére adják meg. Ha valamilyen okból nem lehet őket felhasználni a szakmai gyakorlat teljesítésére, akkor nem jogosultak pénzbeli egyenértékre.

A gyakornok minden 30 napjára 2 nap szabadság jár.

Nem munkanapok

A munkáltató felszólítás esetén mentesítheti a gyakornokot a munkavégzés alól, például bírósághoz vagy ügyészséghez. Magánesemények, például esküvő esetén azonban a munkáltató nem köteles szabadnapot biztosítani a gyakornoknak. Ilyen helyzetekben szabadnapjait felhasználhatja, ha jogosult rájuk.

Gyakornok terhessége

Az a munkáltató, aki munkanélkülit alkalmaz szakmai gyakorlatra, terhesség esetén nem köteles meghosszabbítani a szakmai gyakorlatot. A szakmai gyakorlat meghosszabbítása a munkáltató jó szándékától és a csillagtól függ.

Ha a gyakornok által végzett munka beletartozik a terhes nők számára tiltott munkába, akkor a gyakornokot egy másik munkahelyre kell küldenie, amelyre a gyakornoki program vonatkozik, vagy ha ilyen munka nincs, a státuszhoz kell fordulnia a gyakorlat korai felmondása érdekében..

A gyakornokok betegbiztosításának hiánya miatt a gyakornok nem jogosult anyasági támogatásra a gyakorlat során történő szülés esetén..

Ebben a helyzetben azonban igényelhetnek szülői ellátást egy szociális ellátó központból.

A szakmai gyakorlat megszakítása

A szakmai gyakorlat a gyakornok, a szakmai szervező szervének vagy hivatalból kérésére megszüntethető. Példák a szakmai gyakorlat megszüntetésének okaira:

 • a szakmai gyakorlat megszervezésének elmulasztása a szakmai gyakorlatról,

 • a szakmai gyakorlat feltételeinek nem teljesítése,

 • a gyakornok rábeszélése a túlórára,

 • 2 napnál hosszabb ideig tartó igazolatlan hiány,

 • a gyakornok megszegte a munkavégzésre vonatkozó alapvető kötelezettségeket,

 • mentesített távollét megakadályozza a gyakorlatot.

Azok a személyek jelentkezhetnek olyan szakmai gyakorlatra, akiknek nehézségeik vannak az álláskeresésben és megfelelnek bizonyos kritériumoknak, amelyek lehetővé teszik a megfelelő készségek elsajátítását. A szakmai gyakorlat 3-12 hónapig tarthat egy adott munkáltatónál, és befejezése után a gyakornok bizonyítványt kap a szakmai gyakorlatról. Érdemes megfontolni egy ilyen megoldást, annál inkább, hogy a gyakornokoknak sok hatásköre legyen. Javasoljuk: A munkavállaló jogait, akik megváltoztatják a munkaviszonyt, jogszabályok szabályozzák-e??