A fizetését alkotó fizetési elemek

ideiglenes - itt a javadalmazás a ledolgozott időtől függ, a leggyakoribb megoldás ebben az esetben a havi javadalmazás, de nem kizárt a javadalmazás óránkénti kiszámítására vonatkozó rendelkezés;

 • darabos munka - ebben a rendszerben a fizetés munkánk eredményétől függ, gyakran az elkészített termékek számától; motiválóbbnak tekinthető, mint az előző rendszer;

 • jutalékalapú - leggyakrabban az értékesítési pozíciókban vagy a biztosítási képviselőknél használják, százalékban kifejezve, az elért eredmények mennyiségétől és minőségétől függően, a gyakorlatban gyakran a forgalomtól vagy az eladásoktól.

 • A szerződésben meghatározott díjazásunk összegét már tudjuk. Mi más a javadalmazás összetevői befolyásolja a fizetésünket, amely gyakran eltér a szerződésben meghatározott összegtől?

  Milyen javadalmazási elemek határozzák meg fizetésünket?

  Az alapilletmény mellett a javadalmazás kötelező, azaz szigorúan meghatározott alkotóelemei közé tartoznak a Munka Törvénykönyve által felsoroltak is:

  • éjjeli munka pótléka,

  • munkaidőn kívüli ügyeleti támogatás,

  • a nem munkaidő után járó juttatás,

  • a túlmunkára, valamint a szabadnapokra és az ünnepnapokra járó juttatások.

  Éjszakai munka után járó juttatás

  Az éjszakai idő napi 8 óra, amelynek kezdetét a munkáltató a munkarendben határozza meg, és amelynek 21:00 és 7:00 között kell lennie. Az éjszakai munka után járó juttatás a minimálbérből származó órabér 20% -a, amely 2017-ben bruttó 2.000,00 HUF. Az órabér kiszámításakor a minimálbért elosztják az adott hónapban ledolgozandó órák számával.

  1. példa.

  2017 márciusában az alkalmazottat éjszakai műszakba rendelték, ezért éjjel 8 órát dolgozott. Az éjszakai munka után járó juttatás kiszámítása?

  A munkaidő 2017 márciusában 184 óra. A minimálbérből számított órabér bruttó 2 000,00 HUF / 184 óra = 10,87 HUF. Ezért az éjszakai munka után járó juttatás a 10,70 HUF 20% -a, azaz óránként 2,17 HUF. Példamutatónk éjszakai munkájának díjazási összege bruttó 17,36 HUF (8 óra x 2,17 HUF)..

  Ügyeleti pótlék

  A munkaidőn kívüli ügyeleti támogatás a munkáltató által a szokásos munkaidőn kívül meghatározott munkaidő díjazása, amely alatt a munkavállaló készenléti állapotban van. Az ügyeletet otthon (hivatásos ügyelet), a munkahelyen vagy más kijelölt helyen lehet ellátni. Az otthoni ügyelet nem fizetendő, kivéve, ha a munkavállalót munkára hívják, vagy a munkáltató kérésére munkát végez. Ebben az esetben az ügyeleti idő a munkaidőbe beleszámít. Az ügyeleti idő alatti munkaidő azonos összegű szabadidőre jogosult. Ha a munkáltató nem tud szabadságot biztosítani, akkor a munkavállalót megilleti a személyes érdemjegyből eredő javadalmazás, óránként vagy havonta. Ha ilyen a javadalmazás összetevői nem állapították meg, akkor a fizetés 60% -aként számított ráta esedékes, jutalékos, darabos vagy feladati arányú díjazás esetén.

  Fontos!

  A személyes besorolás mértéke nem más, mint az alkalmazott által fizetett alapilletmény, juttatások és jutalmak nélkül.

  Hasonlítsa össze, mennyi a bruttó összeg és mennyi a nettó összeg a munkaszerződésben - Javadalmazási kalkulátor

  2. példa.

  2017. április 25-én a munkavállaló 2 órán keresztül otthoni ügyelet alatt végzett munkát. A munkáltató nem adhat szabadidejét a munkavállalónak. A munkavállaló alapilletménye bruttó 3000,00 HUF.

  2017 áprilisában 152 órát kellett ledolgozni.

  3000,00 HUF / 152 h = 19,74 HUF

  19,74 HUF * 2 óra = 39,48 HUF

  Áprilisra a munkavállaló az alapilletményen felül 3000,00 HUF, 39,48 HUF-t kap a munkaidőn kívüli ügyeletért járó kártérítésként.

  Munkaidő nélküli juttatás

  A nem teljesítés után járó juttatást azoknak az alkalmazottaknak kell fizetni, akik készek voltak munkát végezni, de a munkáltatóval kapcsolatos okok miatt akadályozták őket. A munkáltató hibájából, például meghibásodásból vagy időjárási körülményekből eredő leállás esetén a munkavállaló jogosult a személyes besorolásából eredő, óránkénti vagy havi díj alapján megállapított díjazásra. Ha ilyen a javadalmazás összetevői nem állapították meg, akkor a javadalmazás 60% -aként számított arányt kell fizetni, jutalék, darab vagy munkadíj szerinti díjazás esetén. Akárcsak az ügyeleti juttatás esetében, a szerződésben a havi díjban meghatározott díjazást elosztjuk az adott hónapban ledolgozandó órák számával. A kiszámított óradíjat megszorozzuk a leállási órák számával, és megkapjuk a leállás díját.

  Fontos!

  Az állásidő díjazásának kiszámításához csak a havi vagy óradíjban meghatározott díjazást vesszük figyelembe. A javadalmazás elemei mint a bónuszok, juttatások vagy más változó elemek nem szerepelnek az állásidő-kompenzáció kiszámításakor.

  3. példa.

  A munkavállaló darabos munkarendet kap. 2017 júliusában a munkahely áramellátásának hiánya miatt 8 órán át nem dolgozott, bár készen állt rá. Az állásidő díjazásának kiszámításához a munkáltató figyelembe vette a munkavállalót a leállást megelőző 3 hónap során, azaz 2017 áprilisában - 3 250,00 HUF, 2017 májusában - 3 431,00 HUF, 2017 júniusában - 3 125,00 HUF fizetett díjazást. HUF. Ebben az időszakban az alkalmazott összesen 488 órát dolgozott (152 óra + 168 óra + 168 óra). Az állásidő kiszámítása a következő:

  • alapilletmény 3 250,00 HUF + 3 431,00 HUF + 3 125,00 HUF = 9 806,00 HUF,

  • Az alap 60% -a: 9 806,00 HUF × 60% = 5883,60 HUF,  

  • arány egy óra leállás esetén: 5883,60 HUF: 488 óra = 12,06 HUF,

  • leállás díjazás: 12,06 x 8 h HUF = 96,48 HUF.

  Az állásidő díja 96,48 HUF volt.

  Az állásidő alatt a munkáltató utasíthatja a munkavállalót más munkára, de nem csökkentheti ezen a számlán a javadalmazását.

  Bónuszok a túlmunkáért, valamint a szabadnapokon és munkaszüneti napokon végzett munkáért

  A túlórákért járó bónuszokat a törvény két összegben állapítja meg, és ezek a következők:

  • Az éjszakai, vasárnapi és munkaszüneti napok díjazásának 100% -a a munkavállaló számára nem munkanapként, a vasárnapi vagy ünnepnapi munka fejében a munkavállaló számára biztosított munkanapon, a rá vonatkozó munkaidő-beosztásnak megfelelően;

  • A túlmunkáért járó díjazás 50% -a a fentiektől eltérő napokra esik.

  Fontos!

  A munkáltató a feltüntetett pénzbeli jutalom helyett a munkavállalónak a munkából való szabadidejét is megadhatja.

  A túlórák díjazásának helyes kiszámítása érdekében osszuk el az alapbért az adott hónapban ledolgozandó órák számával, és szorozzuk meg ezt a mértéket a túlórák számával. Kiszámoltuk a túlórabéreket. A következő lépés a túlmunkáért járó juttatás meghatározása, és itt, attól függően, hogy mekkora pótlékról van szó - akár 50%, akár 100%, a teljes óradíj felét vagy egészét vesszük, és megszorozzuk a túlórák számával.

  Fontos!

  A túlmunkáért járó juttatást kizárólag a fix bérösszetevőkből számolják. A javadalmazás elemei mint például a jutalmakat, jutalékokat vagy más változó összetevőket, nem veszik figyelembe a túlmunkára vonatkozó juttatás kiszámításakor.

  4. példa.

  2017 novemberében az alkalmazott 4 túlórát dolgozott. Javában fix havi bruttó 2.000,00 HUF kamatot és egy bónuszt kapnak (az értékesítési terv végrehajtásától függően), amely novemberben 120 HUF-t tett ki. Novemberben 160 óra volt a munka.

  Első lépésben megosztjuk a fizetést (csak fix a javadalmazás összetevői) a ledolgozandó órák számára:

  2 000,00 HUF / 160 óra = 12,50 HUF

  Megszorozzuk a számított óradíjat a túlórák számával:

  12,50 HUF * 4 óra = 50,00 HUF

  Túlóraért díjaztunk.

  A következő lépés a túlóradíj kiszámítása.

  Ha a túlórák munka miatt vannak, például egy szabadnapon, a bónuszt 100% -ban felszámítják:

  12,50 * 100% * 4 óra = 50,00 HUF

  Ha a túlórát 50% -os pótlékkal fizetik, a számítás a következő:

  12,50 * 50% = 6,25 HUF

  6,25 HUF * 4 = 25,00 HUF

  A novemberi alkalmazott a következő összegű fizetést kapja:

  ha 100% túlóra: 2000,00 HUF + 120,00 HUF + 50,00 HUF + 50,00 HUF = 2220,00 HUF

  túlórák esetén 50%: 2 000,00 HUF + 120,00 HUF + 50,00 HUF + 25,00 HUF = 2 195,00 HUF

  A feljebb felsorolt a javadalmazás összetevői mert a munka kötelező elemek. Ezen felül a munkáltató diszkrecionális bónuszokat vagy jutalékokat adhat a fizetésünkhöz. Itt a munkáltatónak nagyobb szabadsága van abban, hogy további összegeket számoljon el a díjazás ellenében, bár ebben az esetben nem mindig lehet megtenni egy kiegészítő dokumentum nélkül, ahol az egyes nem kötelező bónuszok javadalmazáshoz rendelésének szabályait írják..