Hozzájárulás a ZUS-hoz az alkalmazottak számára - kamatlábak 2017-ben

A biztosítás típusa

A hozzájárulás mértéke és a finanszírozás módja

munkavállaló

munkáltató

Nyugdíjazás

9,76%

9,76%

Jövedelmező

1,50%

6,50%

Betegség

2,45%

-

Véletlen

-

X *

Egészség

9,00%

-

* a baleseti járulék összege évente változik, és a munkaügyi és szociálpolitikai miniszter 2002. november 29-i rendeletével összhangban kerül meghatározásra..