Fogyasztói ombudsman - tud-e segíteni?

Az elmúlt két évtized nagy változásokat hozott a fogyasztói jogok védelmében. A fogyasztókat jobban védik a tisztességtelen piaci gyakorlatok és a megbízhatatlan eladók. Olyan intézmény, amely segít megvédeni az egyes fogyasztók érdekeit fogyasztóvédő.

Amikor a törvény védi a fogyasztót?

Nem minden vevő fogyasztó. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) Értelmében a fogyasztó az a természetes személy, aki olyan tevékenységet hajt végre, amely nem kapcsolódik üzleti vagy szakmai tevékenységéhez. Ezért a fogyasztó nem lesz olyan társaság vagy természetes személy, aki saját üzleti tevékenysége céljából vásárol.

Fogyasztói meghatározás - a művészet biztosítása. 22. (1) bekezdése a Ptk
Fogyasztó az a természetes személy, aki egy vállalkozóval jogi tranzakciót hajt végre, amely nem közvetlenül kapcsolódik üzleti vagy szakmai tevékenységéhez..

A fogyasztónak számos különféle joga van, elsősorban a Polgári Törvénykönyv, valamint a versenyről és a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezései. Ezek a szabályozások főként a termékkel, annak árával és eredetével kapcsolatos megbízható információkhoz való jogot, a szükséges követelményeknek nem megfelelő és a gyártó vagy az eladó biztosítékával ellentétes termékekkel kapcsolatos felelősséget, a hibás termék panaszának jogát vagy a távollevők közötti szerződéstől való elállás jogát érintik. Számos szervezet segíti a fogyasztókat a jogaikért folytatott harcban - ideértve a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatalt, a Fogyasztói Szövetséget, a Kereskedelmi Felügyelet tartományi Felügyelőségeit vagy olyan speciális egységeket, amelyek csak szigorúan meghatározott területeken védik a fogyasztókat (pl. A Hivatalnál működő Utasjogi Védelmi Bizottság). Polgári Repülési Hatóság, pénzügyi ombudsman vagy az Elektronikus Hírközlési Hivatalnál működő fogyasztói tájékoztató központ). A fent említett Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal a kollektív, és nem az egyéni fogyasztói érdekek védelmével foglalkozik (pl. A tiltott szerződéses kikötések elleni küzdelem).

A művészet biztosítása. 39 mp Törvény a versenyről és a fogyasztóvédelemről
A poviat önkormányzat feladatait a fogyasztói jogvédelem területén a poviat (önkormányzati) fogyasztói ombudsman látja el, a továbbiakban: "fogyasztói ombudsman"..

Fogyasztói ombudsman a versenyről és a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján működő intézmény. Az ombudsman látja el a poviat feladatait, ezért - a helyszíntől függően - megkülönböztethetők a poviat és a város szóvivői. Feladatainak végrehajtása során az ombudsman beszámol a sztárnak (poviatokban) vagy a város elnökének (poviat jogokkal rendelkező városokban).

Lásd még

 • Megtalálták, vagy amikor jutalom jár a dolgok megtalálásáért
 • Az utazási iroda felelőssége az elpazarolt szabadságért

Melyek a fogyasztói ombudsman feladatai?

A verseny- és fogyasztóvédelmi törvény pontosan meghatározza a fogyasztói ombudsmanok feladatait. Ide tartoznak különösen:

 • jogi tanácsadás;

 • beadványok készítése;

 • bírósági eljárásban való megjelenés (lásd alább);

 • kapcsolatfelvétel a vállalkozókkal;

 • a helyi törvények módosítására vonatkozó kérelmek benyújtása.

A fogyasztói ombudsmani irodák alkalmazottai elemzik a fogyasztó jogi helyzetét, és bemutatják a probléma lehetséges megoldásait, amelyeket a fogyasztók jelentenek nekik. Fogyasztói ombudsman közvetlenül is kérheti a vállalkozót, hogy nyújtson tájékoztatást a fogyasztói jogok és érdekek védelméről. A pályázat címzett vállalkozó köteles a szóvivőnek magyarázatokat és információkat nyújtani a kérelem tárgyát képező kérdésekben, valamint válaszolni az ombudsman észrevételeire és véleményeire, a művészet rendelkezéseinek megfelelően. 42 mp A versenyről és a fogyasztóvédelemről szóló törvény 4. cikke. Ha a vállalkozó nem hajlandó válaszolni, pénzbüntetéssel büntethetik.

A művészet biztosítása. 42 mp Törvény a versenyről és a fogyasztóvédelemről 1–3

(1) A fogyasztói ombudsman feladatai a következők:

1) ingyenes fogyasztói tanácsadás és jogi tájékoztatás a fogyasztói érdekek védelméről;

2) indítványok benyújtása a fogyasztói érdekek védelme területén a helyi jogszabályok megalkotásával és módosításával kapcsolatban;

3) a vállalkozókra való jelentkezés a fogyasztók jogainak és érdekeinek védelmében;

4) együttműködés a Hivatal helyi illetékes kirendeltségeivel, a Kereskedelmi Felügyelet szerveivel és a fogyasztói szervezetekkel;

5) a törvényben vagy külön szabályozásban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A fogyasztói ombudsman különösen a fogyasztók érdekében keresetet indíthat, és beleegyezésükkel csatlakozhat a fogyasztói érdekek védelme érdekében folyamatban lévő eljárásokhoz..

3. A fogyasztói ombudsman a fogyasztók hátrányára elkövetett vétségek esetén ügyész a 2001. augusztus 24-i törvény - Magatartási kódex a kisebb bűncselekmények esetében rendelkezései értelmében (Journal of Laws of 2018, 475. tétel)..


Bármely fogyasztó, akinek kétségei vannak az általa kötött tranzakcióval, a megvásárolt árukkal vagy szolgáltatásokkal, az eladó magatartásával kapcsolatban, kapcsolatba léphet a lakóhelye szerint illetékes fogyasztói ombudsmannal..

A fogyasztó akkor fordulhat a fogyasztói ombudsmanhoz, ha elégedetlen a megvásárolt árukkal (pl. Amikor a megvásárolt háztartási gépek nem működnek), valamint a nyújtott szolgáltatással (pl. Hibás javítás)..

Az egyes ombudsmani irodák elérhetőségei elérhetők az egyes önkormányzatok és városok weboldalain. Az ombudsman irodai címek keresője elérhető a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapján is.

Amikor kapcsolatba lép a fogyasztói ombudsmannal, érdemes elfelejteni a sikertelen ügyletre vonatkozó összes dokumentumot és bizonyítékot (pl. Az eladóval kötött szerződés, fényképes dokumentáció, az eladóval folytatott e-mailes levelek kinyomtatása, az ajánlat kinyomtatása internetes áruházban vagy online aukción történő vásárláskor stb.). .).

A fogyasztói ombudsmani irodák telefonos és személyes tanácsokat nyújtanak. Egyes irodák e-mailben is tanácsot adnak. Az irodák elérhetőségei megtalálhatók a városok és a poviaták honlapján. A fogyasztói ombudsmani irodák által nyújtott jogi segítség ingyenes.

Az ombudsmani irodában az ügyek három alapvető típusra oszthatók:

 • tanács,

 • információ,

 • beavatkozások.

Fogyasztói ombudsman nem fog minden esetben segíteni - a fentiekben említett okok miatt az ombudsman nem tanácsolja a vállalkozókat, nem foglalkozik a személyes adatok védelmével vagy a személyes jogok megsértésével kapcsolatos ügyekkel.

Amikor a fogyasztóvédő segítséget nyújthat a bíróságon?

A fogyasztói ombudsman rendkívül fontos kompetenciája a bírósági eljárásokban való részvétel lehetősége. Fogyasztói ombudsman joga van a fogyasztók érdekében keresetet benyújtani, és beleegyezésükkel csatlakozni a folyamatban lévő eljárásokhoz a fogyasztói érdekek védelme érdekében. Az előző években a fogyasztói ombudsmanok főleg a bankokkal kötött szerződésekkel kapcsolatos bírósági ügyekben voltak részesei.

A fogyasztói ombudsman:

 • jogi eljárásokat indítson a fogyasztók számára;

 • csatlakozzon egy folyamatban lévő ügyhöz;

 • ügyészként eljárhat vétség ügyekben.

Ha a kereskedő nem teljesíti a fogyasztó követeléseit, a fogyasztó bírósági eljárás elé terjesztheti kérelmét (pl. Fizetési igény).. Fogyasztói ombudsman, aki a fogyasztó igényét indokoltnak tartja, joga van a fogyasztó képviseletére a tárgyalás során, vagyis mind a kereset benyújtására, mind a már folyamatban lévő eljárásokhoz való csatlakozásra. Rendelkezése alapján a Kbt. A polgári perrendtartás 63. cikkének (3) bekezdése szerint az ombudsman az eljárás bármely szakaszában (pl. A fellebbezési eljárás szakaszában) csatlakozhat. Mivel a tisztességtelen piaci gyakorlatok és az eladók nem megfelelő magatartása bűncselekménynek minősülhet, a fogyasztói ombudsmannak jogában áll ügyészként eljárni ebben az eljárásban. Javasoljuk: A munkavállaló elhagyja a munkát - mi jár vele?