Az éves szabadság korlátozása - mikor történik meg?

2015-ben szültem egy gyereket. A szülési és szülői szabadságom felhasználása után kétéves gyermekgondozási szabadságot kértem. A szabadságom alatt ismét teherbe estem, és második gyermeket szültem. Mi van ebben a helyzetben? Mi van a vakációmmal? Lehet-e kitenni az üdülési szabadságot??

Anna, Krakkó

A szabadság korlátozása

A munkaviszony alapján fennálló igények, ideértve a lejárt szabadság igényét is, a kereset esedékességétől számított 3 év elteltével elévülnek (291. cikk (1) bekezdés). A 3 éves periódus, amint azt az ítélkezési gyakorlat is jelzi, az esedékessé válás napján tart. Éves szabadság esetén az a naptári év végének utolsó napja lesz, amelyre a szabadság esedékes, vagy szeptember végének utolsó napja (a maximális idő, amely alatt a munkavállaló igénybe veheti a fennmaradó szabadságot). A szabadság korlátozása ezért a fent említettek után 3 évvel kerül sor határidők.

Korlátozási és gyermekgondozási szabadság

Más azonban a gyermekgondozási szabadság esetében. Mint a Munka Törvénykönyve 293. cikkében olvasható, az elévülési idő nem kezdődik meg, de amikor az elévülés megkezdődik, az akadály időtartamára felfüggesztésre kerül, amikor vis maior miatt a jogosult nem érvényesítheti követeléseit a viták rendezésére kijelölt illetékes szerv előtt.. A Munka Törvénykönyve 293. cikke
Az éves szabadság iránti kérelem elévülési ideje nem indul el, a megkezdettet a gyermekgondozási szabadság idejére felfüggesztik. Üdülési szabadság esetén az elévülési idő a gyermekgondozási szabadság idejére szünetel. A munkavállaló nem veszíti el az üdülési szabadsághoz való jogát, amelyet a gyermekgondozási szabadság előtt nem vett igénybe, és a 3 éves időszak ebben az esetben nem érvényes. Az elévülési idő azonban a gyermekgondozási szabadság lejárta után kezdődik. Javasoljuk: Vállalkozói juttatások számításának alapja - annak meghatározása?