Problémák a munkáltatói szja-11-el

a tevékenység megszüntetésének napjáig - polgári jogi szerződések és tulajdonjogok esetében (a személyi jövedelemadóról szóló törvény 42. cikkének (3) bekezdése),

 • a következő év február végéig - más adózók, ideértve a munkavállalókat is.

 • Gyermekgondozási szabadság vagy fizetés nélküli szabadság az egész adóévre

  Az a munkavállaló, aki az adóév folyamán szülői vagy fizetés nélküli szabadságon lesz, és a munkaviszonyból nem kap adóköteles juttatást, nem kap a munkáltatótól SZJA-11

  Több SZJA-11

  Az a munkavállaló, akit egy adott adóévben különböző munkaadók fognak alkalmazni, többet is kap SZJA-11. Ilyen helyzetben az éves bevalláson fel kell adnia az összes szja-11 összegét, és el kell küldenie a kitöltött nyilatkozatot az adóhivatalnak.

  Polgári jogi szerződés bruttó 200 HUF-ig

  Ha a nyertes ajánlattevő bruttó 200 HUF összegű díjazásban részesül, az ajánlatkérő nem készül fel SZJA-11 ezen szerződés esetén ilyen szerződések esetén 18% -os átalányadót kell felszámítani az adólevonható költségek figyelembevétele nélkül.

  A szja-11 hibái a munkáltató részéről

  A munkáltató hibákat követhet el mind a jövedelemadó-előlegek kiszámításakor és beszedésében, mind később, amikor a munkavállaló számára az SZJA-11-et állítja össze. Ezért érdemes ellenőrizni, hogy az információk tartalmazzák-e az információkat SZJA-11 helyesek. Ha a munkáltató hibát észlel, javítania kell a nyilatkozatot, és újra el kell küldenie a megfelelőt. Ha azonban a hibákat csak a munkavállaló veszi észre, akkor érdemes a munkaadótól korrekciót kérni. Ezután készítenie kell a nyilatkozat javítását, és újra el kell küldenie. A munkáltatónak lehetősége van extra adó és társadalombiztosítási járulék befizetésére is.

  Fontos ellenőrizni az adatokat SZJA-11, az éves adóbevallás benyújtása után a munkavállaló felel az adóért, és alulfizetések esetén a különbözetet az adóhivatalnak kell megfizetnie.

  Rossz VÁSÁRLÁS

  A VÁSÁRLÁS, azaz az adóból levonható költségek havonta 111,25 HUF / 250 HUF vagy 139,06 HUF / 300 HUF lehetnek. A havi 139,06 HUF / 300 HUF összegű költségek azokra az alkalmazottakra vonatkoznak, akiknek a lakóhelye más helyen van, mint ahol dolgoznak. Annak érdekében, hogy a munkáltató igénybe vehesse a megemelt KUP-ot, megfelelő nyilatkozatot kell benyújtani, azonban a munkáltató téves tájékoztatása a munkahelyen kívüli lakóhelyről az adóbevallás alulértékelését eredményezi. Ezután az adóhivatal megkövetelheti a munkavállalótól a különbözet ​​megfizetését, a késedelmi kamatokkal együtt.

  A probléma általában akkor merül fel, ha az egyik hónapban több munkáltató figyelembe vette az adólevonható költségeket a jövedelemadó előlegének kiszámításakor. Aztán az adóév végén kiderül, hogy a munkavállaló túllépte a határt, ezért az éves elszámolásért külön kell fizetnie.

  Helytelen ZUS-hozzájárulás

  Ha a munkáltató tévesen mutatja be a ZUS-járulékokat, a munkavállalónak ennek ellenére fel kell tüntetnie a HUF összegét az éves adóbevallásban SZJA-11. A lehetséges különbségeket a munkáltatóval lehet tisztázni. A munkáltató felelős az összegyűjtött hozzájárulások hibáért.

  Az 11-es szja nem a megfelelő adóhivatalhoz került

  A munkáltatónak el kell küldenie a PIT-11 nyilatkozat egy példányát a munkavállalónak és a lakóhelye szerint illetékes adóhivatalnak. Ha nem Lengyelországban él, SZJA-11 a külföldi személyek adóztatásához illetékes adóhivatalhoz kell fordulni (a Pdof-ról szóló törvény 39. cikkének (1) bekezdése).

  Mi van, ha a munkáltató tévesen elküldi az SZJA-11-et rossz adóhivatalnak?

  • Ha a munkavállaló helyes lakcímét beírják az 11-es szja-ba, akkor a nyilatkozatot átvevő adóhivatalnak be kell nyújtania azt az illetékes hivatalhoz.

  • Ha az SZJA-11 helytelen címet tartalmaz, akkor a munkavállalónak fel kell kérnie a munkáltatót, hogy javítsa ki a nyilatkozatot, és a helyesbítést igazoló levéllel együtt elküldi azt a munkavállalónak és az illetékes adóhivatalnak (az adórendelet 81. cikkének (2) bekezdése). A munkáltatónak tájékoztatnia kell azt az adóhivatalt is, amelyhez a téves nyilatkozatot kapták, amely a téves nyilatkozatot szolgáltatja SZJA-11 a megfelelő irodába.

  Munkavállaló, ne felejtse el benyújtani az éves adóbevallást a lakóhelye szerint illetékes adóhivatalhoz az előző év december 31-én!

  Ha megváltoztatja lakóhelyét, tájékoztatnia kell munkáltatóját.

  A munkáltató nem adott be szja-11 információt

  Előfordulhat, hogy a munkáltató különböző okokból nem adja meg az SZJA-11-et. Fontos, hogy e dokumentum hiánya nem mentesíti a munkavállalót az éves elszámolás kötelezettsége alól.

  Ilyen helyzetben a legjobb, ha elsősorban a HR és a bérszámfejtési osztályt kérdezzük meg. Ha a munkáltató ennek ellenére nem teljesíti kötelezettségeit, és a munkavállaló nem kap tőle SZJA-11, az éves nyilatkozatot függetlenül kell elkészíteni, RMUA csíkok vagy bankszámlakivonatok alapján. A javadalmazás elemeit felsoroló RMUA-sávok hiányában érdemes fizetési kalkulátorokkal kiszámítani a ZUS-járulékokat, az egészségbiztosítási járulékot és a jövedelemadó-előleget.

  Az éves bevallás elküldésénél a legjobb, ha mellékelünk egy levelet, miszerint az összegeket hiány miatt önállóan kalkulálták SZJA-11 a munkáltatótól.

  Ha a munkáltató nem bocsátotta rendelkezésünkre az SZJA-11-et, az nem mentesít az éves adóbevallás készítésének kötelezettsége alól. Javasoljuk: A szülői lét segíthet-e az álláskeresésben?