Az anyasági ellátások kompenzálásához való jog a szülői szabadságról való lemondás után

A dolgozó anyának joga van szülési szabadságot, majd szülői szabadságot igénybe venni. A szülői szabadságot azonban annak megkezdése előtt kérni kell a munkáltatótól. Ezért előfordulhat, hogy a munkavállaló a szülési szabadság megkezdése után azonnal teljes munkaidős szülői szabadságért folyamodik. Ennek egy részének elvégzése után azonban úgy dönt, hogy nem kívánja tovább használni, és kijelenti, hogy visszatér a munkába. Természetesen a munkáltató nem tilthatja meg. A probléma azonban pénzügyi kérdésekben merül fel, mert egy dolgozó anya igen az anyasági támogatás térítéséhez való jog a szülői szabadságról való lemondásért.

Érdemes megjegyezni, hogy a dolgozó anya a szülési szabadság időtartamára (egy gyermek születése esetén 20 hét) a juttatás számítási alapjának 100% -át megkapja. A szülői szabadság alatt azonban a juttatás számítási alapjának 60% -át kapják. Ha azonban egy női munkavállaló a szülés napjától számított 21 napon belül benyújtja a szülői szabadság iránti kérelmet, akkor a teljes nyaralási időtartamra (azaz a szülési és a szülői szabadságra) a támogatás számítási alapjának 80% -át kapja meg. Mi történik akkor, amikor egy alkalmazott a fent említett határidő betartásával benyújtja a szülői szabadság iránti kérelmet, majd úgy dönt, hogy visszatér?

Lásd még

  • Helyettesítési szerződés, terhességi és anyasági támogatás

Szülési és szülői szabadság

A szülési szabadság és a szülői szabadság olyan ellátások, amelyek célja a gyermek anyjának a felépüléshez, a pihenéshez és az újszülött első felneveléséhez szükséges idő biztosítása. Mindkét fenti ellátást a Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: KP) szabályozza, szülési szabadság - cikk. Az adótörvénykönyv 180–182. Pontja, valamint a szülői szabadság - Art. A KP 182–182.

A szülési szabadság "kötelező" szabadság, amelyet minden dolgozó anyának megadnak a szülés után. Ez a szabadság terhesség alatt is felhasználható, legfeljebb hat héttel a szülés várható időpontja előtt - a szülés utáni szabadságjog arányosan csökken. Meg kell említeni, hogy a kötelező üdülési időszak 14 hétig tart - az anya nem mondhat le róla. Ezen időszak után a munkavállaló visszatérhet a munkába, a fennmaradó szabadságot átruházhatja a gyermek dolgozó apjára.

A szülési szabadság ideje alatt a munkavállaló megkapja a juttatás számítási alapjának 100% -át. A juttatás számítási alapjának kiszámításakor a munkavállaló a munkaképtelenség felmerülésének hónapját megelőző 12 naptári hónap során, illetve a teljes naptári havi biztosítás esetén, ha a munkaképtelenség 12 naptári havi biztosítás előtt került kifizetésre, az alkalmazott havi átlagbérét figyelembe veszi..

A 20 hetes juttatást annak az anyának ítélik oda, aki egy gyermeket szült, míg egy szülésnél nagyobb számú gyermek születik, a szóban forgó szabadság időtartamát meghosszabbítják:

  • ikrek születése esetén a szabadság 31 hét;
  • hármasok születésekor - 33 hét;
  • négyes születésekor - 35 hét;
  • öt vagy több gyermek születése esetén - 37 hét.

Ha az anya elhasználta a szülési szabadságot, akkor joga van szülői szabadságot igénybe venni. Ez a szabadság tarthat:

  • 32 hét abban az esetben, ha egy gyermek születik egy születésben;
  • 34 hét, ha két vagy több csecsemő születik egy születéskor.

A szülői szabadság egyszer vagy részben vehető igénybe, de legfeljebb 4 részben kell felhasználni, annak a naptári évnek a végéig, amelyben a gyermek betöltötte a 6. életévét. A szülői szabadság egyetlen része sem lehet rövidebb 8 hétnél. A szülői szabadság első része kivételt képez abban az esetben, ha egy gyermek születik egy kézbesítéskor - akkor ez nem lehet rövidebb, mint 6 hét. A szabadság a szülési szabadság vagy az anyasági támogatás lejárta után vehető igénybe.

A szülői szabadság első 6 hetében a munkavállalói juttatás a számítási alap 100% -át, a fennmaradó részében pedig 60% -át teszi ki. Ha azonban egy dolgozó anya úgy dönt, hogy a szülési szabadság után azonnal igénybe veszi a teljes szülői szabadságot, akkor a teljes szülési és szülői szabadság időtartamára a támogatás alapjának 80% -át kapja..

Mikor lehet a szülési szabadságot és a szülői szabadságot együtt használni??

Bizonyos feltételeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy kihasználhassák a fent leírt kombinált szülési és szülői szabadság előnyeit, amelyek során a munkavállaló megkapja a juttatás számítási alapjának 80% -át..

Az első alapvető feltétel az, hogy a szülői szabadság teljes összegét a szülési szabadság vége után azonnal ki kell használni. A második feltétel a szülői szabadság iránti kérelem benyújtása a gyermek születésének napjától számított 21 napot meg nem haladó időtartamon belül. További feltétel, hogy az anyasági támogatást semmiképpen sem a másik szülő, azaz a gyermek apja szedte be..

Ezért, ha a dolgozó anya a szülést követő 21 napon belül nem nyújtott be megfelelő kérelmet, akkor a támogatást a szülési szabadság időtartamára és a szülői szabadság első 6 hetére vonatkozó támogatás számítási alapjának 100% -ában, a hátralévő szülői szabadság időtartamának 60% -ában folyósítják..

A szülői szabadságról való lemondása annak időtartama alatt

A dolgozó anyának joga van lemondani a szülői szabadság részvételéről és visszatérni a munkába. Emlékeztetni kell arra, hogy a szabadságról való lemondás iránti kérelmet legkésőbb 21 nappal a munka megkezdése előtt be kell nyújtani. A szülői szabadság egy része lemondhat, ha az igénybe vett szabadság része a hét többszöröse, és időtartama nem kevesebb, mint az első 6 hétben előírt minimum. A munkáltató beleegyezésével azonban a dolgozó anya bármikor visszatérhet a munkába.

Ha azonban a munkavállaló a szülési és a szülői szabadság ideje alatt az ellátás számításának alapja 80% -ában részesült díjazásban, majd annak időtartama alatt, a 6. vagy a 8. heti szabadság vége előtt lemondott a szülői szabadságról, az anyasági támogatás térítéséhez való jog méretének 100% -áig. Ilyen kártérítés egyszer teljesíthető.

Abban a helyzetben, amikor a számítási alap 80% -ában járó támogatásban részesülő munkavállaló lemond ettől a gyermek apja javára a legalább 26 hetes szülői szabadság időtartamának megfelelő időszakra, nem vonatkozik rá. az anyasági támogatás térítéséhez való jog. Ebben az esetben a gyermek apja a számítási alap 80% -ának megfelelő anyasági támogatásra jogosult.

1. példa.

A biztosított alkalmazott 6 hét szülői szabadság igénybevétele után lemondott az ellátás többi részéről és visszatért a munkába. A szülési és a szülői szabadság teljes időtartama alatt, összesen 26 héten át a számítási alap 80% -ának megfelelő juttatásban részesült. A juttatás kiszámításának alapja 3000 HUF volt, így a munkavállaló havi 2400 HUF juttatást kapott. A juttatás napi mértéke 80 HUF volt. Másrészt a juttatás számítási alapjának 100% -a érdekében a munkavállalónak havi 3000 HUF-t kell kapnia. A juttatás napi mértéke 100 HUF lenne.

A biztosított alkalmazott rendelkezik az anyasági támogatás térítéséhez való jog, egyszer, a számítási alap 100% -áig, ami azt jelenti, hogy egyszeri kompenzációt kell kapnia 3640 HUF összegben (26 hét = 182 nap; 182 nap x 20 HUF = 3640 HUF).

A fenti kártérítést az ellátások folyósításának napján, vagyis amikor a munkáltató fizeti ki - a bérek vagy jövedelmek kifizetésére elfogadott időpontokban, és amikor a ZUS folyósítja - a jogosultságok elismerését követően folyamatosan folyósítják. Mindkét esetben a kifizetést egyszer, legkésőbb a pótlék alóli mentesség iránti kérelem további időszakra történő benyújtásának napjától számított 30 napon belül vagy a kártérítés kifizetéséhez szükséges más okmány benyújtásától számított 30 napon belül kell teljesíteni..

A szülési támogatás kompenzálásának joga a szülői szabadságról való lemondás esetén - összefoglaló

A cikk bevezetőjében feltett kérdés megválaszolása - mi történik akkor, amikor egy női munkavállaló a gyermek szülésétől számított 21 napos törvényes határidőn belül szülői szabadságot kért, majd a befejezése során úgy döntött, hogy visszatér a munkához az anyának joga van lemondani a szülői szabadságról és visszatérni a munkába. Ezen túlmenően, ha lemondott annak időtartamának 6. vagy 8. hetében, akkor megtette az anyasági támogatás térítéséhez való jog a szülési és a családi szabadság teljes időtartamára vonatkozó számítási alapjának legfeljebb 100% -a. Ezt a kiigazítást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül egyszer el kell végezni.

Javasoljuk: Ki jogosult szülői ellátásra?