Az egészségügyi ellátáshoz való jog a Nemzeti Egészségpénztártól - mióta jogosult új munkahelyre?

A munkavállaló 2021. június 1-től igénybe veheti az Országos Egészségpénztár egészségügyi szolgáltatásait - feltéve, hogy a munkáltató megfelelő kérelmet nyújtott be egészségbiztosításra, mert ettől az időponttól kezdve a munkavállaló kötelező egészségbiztosítás alá tartozik. Az a pillanat, amikor a munkáltató ilyen díjat fizet, nem releváns - a munkavállaló kötelező egészségbiztosítási ügyekben történő regisztrációjának napja.

Az egészségügyi ellátáshoz való jog a Nemzeti Egészségpénztártól - törvény alapjai

Az egészségvédelemhez való jogot az Alkotmány garantálja, de nem mindig lehet jogosult ingyenes egészségügyi szolgáltatásokra. A közpénzekből finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokról szóló törvény értelmében az ingyenes ellátások jogát Lengyelországban a kötelezően biztosítottak, az önként biztosítottak és más személyek kapják meg, de csak a törvényben meghatározott feltételek teljesülése után. Lásd még

 • A szülőnek újra kell-e regisztrálnia a diákot a biztosításba??
 • Önkéntes egészségbiztosítás a munkaviszony megszűnése után - hogyan szerezhető be?

Minden munkaszerződés alapján alkalmazott alkalmazottnak joga van-e egészségügyi ellátásra a Nemzeti Egészségpénztártól??

A munkaszerződés alapján alkalmazott minden személy kötelező egészségbiztosítással rendelkezik a munkaviszony megkezdésétől a jogviszony megszűnésének napjáig. Ezért minden munkaszerződés alapján alkalmazott munkavállalónak joga van a Nemzeti Egészségpénztár által nyújtott egészségügyi ellátásokhoz.

A munkavállaló fizetésének elmulasztása a munkaviszony első hónapjában nem jelenti azt, hogy a munkavállaló akkoriban nem volt egészségbiztosítással fedezett; nincs hatással az Országos Egészségpénztár által nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére.

Munkaszerződés esetén az egészségügyi ellátáshoz való jog az Országos Egészségpénztárnál a munkavégzés első napjától esedékes.

Az egészségbiztosítást igazoló dokumentum lehet:

 • a munkáltató által a ZUS ZUA / ZZA-val közösen kiadott havi ZUS RMUA jelentés,
 • jelenlegi igazolás a munkahelyről,
 • biztosítási kártya az aktuális dátummal és a munkáltató bélyegzőjével.

Önkéntes egészségbiztosítás

Azok a személyek, akik nem tartoznak kötelező biztosítás alá, például egy meghatározott munkaszerződés alapján dolgoznak, önként biztosíthatják magukat az Alaphoz benyújtott írásos kérelem alapján..

A biztosított családtagjai

Ezen túlmenően a biztosított személy beírhatja, hogy családtagja, akinek nincs saját jogcíme, kötelező egészségbiztosítással fedezze, saját egészségbiztosításába a ZUS ZCNA nyomtatványon. Így egy családtag részesülhet az Országos Egészségpénztár által nyújtott egészségügyi ellátásban. Számára a biztosítás igazolása például:

 • a díjfizető által a főfizető által fizetett igazolás és egy családtag biztosítási kérelme, pl. ZUS RMUA a ZUS ZCNA-val együtt,
 • a munkáltató által kiállított érvényes igazolás,
 • a ZUS által kiállított igazolás a családtagok bejelentéséről.

Az egészségügyi ellátáshoz való jog az Országos Egészségpénztártól a biztosítási kötelezettség lejárta után

A munkaviszony megszüntetése nem eredményezi az ingyenes orvosi ellátás azonnali elvesztését. Ön a szerződés lejártától számított 30 napig ingyenes orvoslátogatásra jogosult.

Amikor az ellátásokra való jogosultság lejár, és továbbra is egészségügyi ellátásokban akar részesülni, meg kell szereznie a biztosításhoz való jogot, és például:

 • önként biztosítsa magát,
 • családtagként kell jelenteni.

Ha nem szerzi meg az egészségügyi ellátáshoz való jogot a Nemzeti Egészségpénztártól, akkor a nyújtott szolgáltatások költségeit fedezi.

Az egészségügyi ellátáshoz való jog az Országos Egészségpénztártól általában az egészségbiztosítási kötelezettség lejárta után 30 nappal szűnik meg.

Az eWUŚ megerősíti az egészségügyi ellátáshoz való jogot a Nemzeti Egészségpénztártól

A kedvezményezettek jogosultságának elektronikus ellenőrzése (eWUŚ) egy olyan rendszer, amely megerősíti a közpénzből finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokhoz való jogot. A benne összegyűjtött információkat a kapott adatoknak megfelelően frissítik, pl. a ZUS-tól és a KRUS-tól. Ha az eWUŚ nem erősíti meg az ellátásokra való jogosultságot, akkor:

 • Előfordulhat, hogy a biztosított személyre vonatkozó információkat más intézmények nem vitték át az NHF adatbázisába,
 • a biztosított személy nem jelentette be családtagjait biztosításért.

Ebben az esetben ellenőrizze, hogy megtörtént-e a helyes értesítés. Feltételezzük, hogy a jogosultságoknak az Országos Egészségpénztár általi megerősítésének elmaradásának leggyakoribb oka az, hogy egy személy nincs megfelelően bejegyezve az egészségbiztosításba..

Ha az eWUŚ nem igazolja az egészségügyi ellátáshoz való jogot, a személyazonosságot igazoló dokumentum bemutatása után bemutathat egy dokumentumot, amely megerősíti az egészségügyi szolgáltatásokhoz való jogot, vagy írásos nyilatkozatot nyújthat be az ilyen jogokra való jogosultságról..

Összefoglalva: az Országos Egészségpénztártól az egészségügyi ellátáshoz való jog az egészségbiztosítás bejelentésének pillanatától jár, és nem számít, hogy a díjat befizették-e. Másrészről az egészségbiztosítással fedezett személy jogosult egészségügyi szolgáltatásokra, amelyek célja az egészség fenntartása, valamint a betegségek és a kezelések hatásaival szembeni védelem. Javasoljuk: Jogosultság díjazás beszedésére - sablon áttekintéssel