Nyugdíjhoz való jog és a szerződés felmondása

Munkaszerződéssel vagyok foglalkoztatva, 2018 januárjában egyetemes öregségi nyugdíjra leszek jogosult. Felmondhatja-e a munkáltató a munkaviszonyomat ilyen körülmények között? Képes leszek-e újra foglalkoztatni abban az esetben, ha az öregségi nyugdíjra való jogosultság érdekében abbahagyom a munkaviszonyt??

Aleksandra, Zgorzelec

A nyugdíjjogosultság a felmondás okaként

A munkavállaló által elért nyugdíjkorhatár nem jelent külön okot a munkáltató munkaszerződésének felmondására. Alkalmazott, aki vásárolni fog a nyugdíjhoz való jog, joga van felmondani a szerződést, de nem kell felhasználnia.

A nyugdíjkorhatár elérése és az öregségi nyugdíjhoz való jog megszerzése nem lehet az egyetlen oka annak, hogy a munkáltató felmondja a munkaszerződést.

A nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállaló azonban már nem részesül munkaviszonyban, hanem a munkaszerződések felmondására vonatkozó általános rendelkezések vonatkoznak rá. Ezért a határozatlan időre kötött szerződés felmondása megengedett, ha a munkáltató megad egy konkrét okot, amely azonban nem csak a nyugdíjkorhatár elérését jelentheti..

Határozott idejű szerződés esetén a munkáltatónak nem kell indokolnia a felmondást.

A szerződés felmondása a felek közös megegyezésével

Jog a nyugdíjhoz felfüggesztésre kerül, függetlenül attól, hogy a nyugdíjas a folytatott munkaviszonyból mekkora jövedelemre tett szert anélkül, hogy a munkáltatói jogviszonyt előzetesen megszüntette volna azzal a munkáltatóval, aki számára azt közvetlenül az öregségi nyugdíjhoz való jog megszerzésének időpontja előtt végezte el, amelyet a nyugdíjtestület határozata határoz meg. Ez azt jelenti, hogy a munkavégzés vége nélkül az öregségi nyugdíj felfüggesztésének időtartama addig tart, amíg a munkaviszony megszűnik, és a foglalkoztatási igazolást benyújtják a ZUS fiókhoz..

Ezért a legkényelmesebb megoldás a meglévő szerződés felmondása közös megegyezéssel. A szerződések felmondásának okait a felek megállapodásában nem kötelező feltüntetni. Az a fél, aki kezdeményezte a szerződés közös megegyezéssel történő felmondását, egyáltalán nem köteles tájékoztatni a másik felet a szerződés felmondásának okáról.

Újbóli foglalkoztatás a nyugellátás megadásakor

Nincs akadálya annak, hogy a megszerzett személy munkaviszonya megszűnjön a nyugdíjhoz való jog, újból felvették jelenlegi munkáltatójához vagy egy másik munkáltatóhoz. Nem számít, hogy milyen típusú szerződést kötnek, és milyen munkaidő alatt végzik el a munkát.

A megszakítás időtartama szintén lényegtelen. Semmi sem akadályozza, hogy a nyugdíjas a munkaviszony megszűnését követő másnap is ugyanazon munkáltatónál újra alkalmazható legyen, feltéve, hogy benyújtotta és megszerezte a Társadalombiztosítási Intézetnél (ZUS) a juttatás kifizetésének időpontját meghatározó határozatot. Javasoljuk: Nyugdíj- és munkaszerződésekből származó jövedelem - hogyan lehet elszámolni az éves adóbevallásban?