A távmunka és a távmunka nem azonos

A munkajogi rendelkezések - a munkavállalói feladatok ellátásának hagyományos módjától eltekintve - a munkavégzés egyéb formáit is előírják: a munkáltató székhelyén kívül vagy a munkavégzés szokásos helyén kívül végzett munkát. Ez vonatkozik a távmunkára és az idén (2021) a szabályozásban megjelent új formára - a távmunkára. Ellenőrizze, mi az távmunka!

távmunka 

A távmunka fogalma a lengyel jogrendszerben jelent meg a COVID-19, más fertőző betegségek és az általuk okozott krízishelyzetek megelőzésével, megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos speciális megoldásokról szóló, 2021. március 2-i törvény életbe lépésével. válságellenes pajzs. Az Art. 3. záradék Ezen normatív aktus 1. cikke szerint a COVID-19 ellensúlyozása érdekében a munkáltató utasíthatja a munkavállalót, hogy a munkaszerződésben meghatározott munkát meghatározott időtartamra, annak állandó teljesítési helyén kívül végezzen, azaz távmunka. A fent említett rendelkezés ennek megfelelően alkalmazandó a rendőrség, a Belső Biztonsági Ügynökség, a Külső Hírszerző Ügynökség, a Katonai Ellenintézési Szolgálat, a Katonai Hírszerző Szolgálat, a Katonai Hírszerző Szolgálat, a Központi Korrupcióellenes Iroda, a Határőrség, az Állami Védelmi Szolgálat, az Állami Tűzoltóság és a Vámszolgálat tisztjeinek nyugdíjazására vonatkozó rendelkezésekben felsorolt ​​szolgálatok tisztjeire is. -Skarbowa és a Börtönszolgálat és családjaik. Lásd még

  • A távmunka beleszámít az öregségi és öregségi nyugdíjba??
  • Kényszerű távmunka - hogyan lehet koncentrált maradni?
  • Távmunka - ki tud otthon dolgozni?

Távoli munkakörülmények

A távmunka akkor ajánlható, ha a munkavállaló rendelkezik technikai és helyi képességekkel és képességekkel az elvégzéséhez, és a munka típusa ezt lehetővé teszi. Különösen távmunka megvalósítható közvetlen távoli kommunikációs eszközök használatával, vagy a gyártási alkatrészek vagy az anyagszolgáltatások teljesítésére vonatkozhat.

A távmunka elvégzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat, valamint annak logisztikai támogatását a munkáltató biztosítja.

A távmunka során a munkavállaló olyan eszközöket vagy anyagokat használhat, amelyeket a munkáltató nem biztosított, feltéve, hogy azok lehetővé teszik a bizalmas információk és egyéb jogilag védett titkok, beleértve az üzleti titkokat vagy személyes adatokat, tiszteletben tartását és védelmét, valamint olyan információkat, amelyek nyilvánosságra hozatala kárt okozhat a munkáltatónak..

A munkáltató kérésére a távmunkát végző munkavállaló köteles nyilvántartást vezetni az elvégzett tevékenységekről, különös tekintettel azok leírására, valamint végrehajtásuk dátumára és idejére.. A munkáltató bármikor visszavonhatja a távmunka végzését.

Távmunka 

A távmunkát az Art. A Munka Törvénykönyve 675–6717. Cikke, amely az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó rendelkezések értelmében elektronikus kommunikációs eszközök alkalmazásával a munkahelyen kívül rendszeresen végzett munkaként határoz meg. A gyakorlatban is távmunka leggyakrabban a közvetlen távoli kommunikáció eszközével történik, ami a távmunkához hasonlóvá teszi.

A távmunka és a távmunka feltételei 

A távmunkát, a távmunkával ellentétben, rendszeresen és nem véletlenül végzik vészhelyzet esetén. Ráadásul az ő esetében a munkáltató és a munkavállaló jogai és kötelezettségei jobban formalizálódnak.

Döntés a munkaforma megváltoztatásáról

A távmunka végzésének kiadása a munkáltató döntése alapján történik, és ehhez nem szükséges a munkavállaló beleegyezése. A távmunka esetében az a szabály, hogy a munkáltató a munkahelyi szakszervezeti szervezettel kötött megállapodásban határozza meg a távmunka igénybevételének feltételeit, és ha a munkáltatónak nincs szakszervezeti szervezete, - a szabályzatban, amelynek tartalmát a munkáltató által elfogadott módon kijelölt munkavállalói képviselőkkel kell konzultálni. A távmunka formájában történő munkavégzés a munkavállaló papíron vagy elektronikus formában benyújtott kérelmére is megengedett (a Munka Törvénykönyvének 676. cikke)..

Az Art. A Munka Törvénykönyve 678. cikke a távmunka formájában történő megkezdésétől számított 3 hónapon belül - ha a munka ilyen formában történő megkezdése a munkaviszony ideje alatt történt, és nem a munkaviszony kezdetétől kezdődően -, mindkét fél (munkáltató vagy munkavállaló) kötelező érvényű kérelmet nyújthat be a munkavégzés megszüntetésére a távmunka és a korábbi feltételek helyreállítása. Ezután a felek megállapodnak abban az időpontban, amelytől kezdve a munkakörülmények korábbi feltételei helyreállnak, a kérelem beérkezésétől számított 30 napnál nem hosszabb ideig. Távmunka esetén a munkavállalónak nincs ugyanaz a joga, hogy a munkáltatótól megkövetelje a munka visszaállítását a korábbi feltételek mellett - annak biztosításának állandó helyén. Az ezzel kapcsolatos döntés a munkáltatót illeti.

Védelem a felmondás ellen 

A távmunkára és a távmunkára vonatkozó előírások másik különbsége az, hogy a munkavállaló csak távmunka esetén részesülhet a munkaszerződés felmondása elleni védelemben abban az esetben, ha nincs hozzájárulása ahhoz, hogy a munkaviszony ideje alatt a munka feltételeit távmunkára változtassa. Az Art. A Munka Törvénykönyve 679. cikke szerint az ilyen beleegyezés hiánya nem lehet indok arra, hogy a munkáltató felmondja a munkaszerződést. Nincs ilyen garancia arra az alkalmazottra, akit távmunka elvégzésére utasítottak.

1. példa.

A munkáltató felajánlotta alkalmazottjának, hogy változtassa meg a munka feltételeit a távmunkára. Az alkalmazott közölte vele, hogy ez nem érdekli őt, és inkább a korábbiakhoz hasonlóan, a munkahelyen dolgozik. A munkáltató, bár nem elégedett vele, nem tekintheti a munkavállaló elutasítását a munkaszerződés felmondásának okaként.

Ugyanaz a munkáltató, figyelembe véve a munkahelyi COVID-19 kockázatainak csökkentésének szükségességét, utasította a munkavállalót, hogy távolról dolgozzon. Az alkalmazott nem volt hajlandó teljesíteni ezt a parancsot. Ebben az esetben a munkáltató felmondhatja a munkaszerződést, mivel a munkavállaló megtagadta a távmunka formájában történő munkavégzést (vagyis a munkáltatói utasítás teljesítésének megtagadása miatt).. 

Műhely 

Bizonyos hasonlóságok vannak a távmunkás és a távmunkát végző munkavállaló feltételeinek biztosításában. A távmunkás tekintetében a munkáltató köteles:

  • a munka elvégzéséhez szükséges felszerelés biztosítása távmunka formájában, amely megfelel a biztonságos és higiénikus munkakörülmények követelményeinek;
  • felszerelés biztosítása;
  • a berendezések telepítésével, szervizelésével, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezése;
  • technikai segítségnyújtás és a berendezések használatához szükséges képzés biztosítása - hacsak a munkáltató és a távmunkás másként nem dönt, külön megállapodásban.

Távmunka esetén a munkáltató vonatkozó kötelezettségeit általános és lakonikus módon határozzák meg, korlátozva azt a kijelentést, hogy a távmunka és a távmunkához szükséges logisztikai szolgáltatásokhoz szükséges eszközöket és anyagokat a munkáltató biztosítja.

Adat védelem 

A munkavégzés mindkét formájára vonatkozó rendelkezések felvetik az adatvédelem kérdését. A Munka Törvénykönyvének 6712. cikke előírja a munkáltató számára, hogy határozza meg a távmunkás számára átadott adatok védelmének szabályait, és szükség esetén e tekintetben oktatást és oktatást folytasson. A távmunkás írásban megerősíti, hogy elolvasta az adatvédelmi szabályokat és köteles azokat betartani.

A távmunkára vonatkozó szabályozásban - amint azt korábban jeleztük - a hangsúly a bizalmas információk és egyéb jogilag védett titkok - ideértve az üzleti titkokat vagy a személyes adatokat - tiszteletben tartására és védelmére, valamint azokra az információkra vonatkozik, amelyek nyilvánosságra hozatala a munkáltatót kárt okozhatja - ha azokat a munkavállaló használja. a munkáltató által nem biztosított eszközök vagy anyagok.

A távmunkára vonatkozó rendelkezések (a Munka Törvénykönyve 6714., 6715. és 6717. cikke) a távmunka ellenőrzésére, a távmunkás hátrányos megkülönböztetésének tilalmára és az egészségügyi és biztonsági feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat is tartalmaznak, ha a munkát a távmunkás otthonában végzik. A távmunkát végző személyekre vonatkozóan nincsenek hasonló részletes előírások, azonban az ilyen személy jogi helyzete meglehetősen hasonló a távmunkáséhoz, mert a távmunkás esetében is a munkáltató jogosult az ellenőrzésre (munkájának irányítása miatt - Art. 1. §) és köteles az egyenlő bánásmódra (a Munka Törvénykönyve 112., 113., 183a – 183e. Cikke) és a biztonságos és higiénikus munkakörülmények biztosítására (a Munka Törvénykönyve X. szakasza).

A fent említett munkaformák közötti különbség általános jellemzéséhez először is az ad hoc (véletlenszerű) távmunkára kell utalni, amelyet krízishelyzetben vezetnek be (a COVID-19 veszélye), míg a távmunka alkalmazására vonatkozó döntés nem függ ilyen feltételektől, általában az a vágy diktálja, hogy a hatékonyság kritériuma szempontjából optimalizálni kell a munkahely működését. Javasoljuk: A munkavállalók jogainak elvesztése a szerződés felmondásának okaként