Az alkalmazott kilép a munkából - következmények

A korábbi jogállamban a munkaviszony megszüntetésének törvényesen előírt eljárásaként működött a munkaviszony megszüntetése, és a munkaszerződés felmondását eredményezte. A szerződés felmondását a munka elhagyása miatt viszont a munkaadó fegyelmi felmondásával egyenértékűnek tekintette. Jelen értelemben munkából való kilépés A munkavállaló hirtelen, előre nem látható és végleges, igazolás nélküli megszüntetését jelöli. Jelenleg a munkaviszony elhagyása esetén a munkaviszony folytatódik, ezért a munkáltatónak lépéseket kell tennie a munkaszerződés formális felmondására.

Lásd még

  • Az alkalmazottak fellebbezése - hogyan lehet megírni és miként lehet benyújtani a bírósághoz?
  • Hogyan lehet kiszámítani a PPK-t a minimálbérből?
  • Betegség a munkából való szabadság alatt

A munkavállaló által lemondott munka - következmények

Az indokolatlan hiányzás a munkavállaló alapvető kötelességeinek súlyos megsértését jelenti, ami azt jelenti, hogy a munkáltató a felmondási idő be nem tartása mellett felmondhatja a munkavállalóval kötött szerződést. Ahhoz azonban, hogy a munkáltató kihasználhassa az ilyen megoldást, meg kell győződnie arról, hogy a munkavállaló távollétét nem az ő hatáskörén kívül eső körülmények okozzák-e..

A fegyelmi eljárást alkalmazni kívánó munkáltatónak emlékeznie kell a fegyelmi eljárás alatt történő munkaviszony megszüntetése alkalmazásának formai követelményeinek való megfelelésre. A munkaszerződés felmondás nélküli, a munkavállaló hibájából történő felmondására 1 hónap elteltével nem kerülhet sor attól a pillanattól kezdve, hogy a munkáltató tájékoztatást kap a felmondását indokoló körülményekről. Ha a munkahelyen van olyan szakszervezeti szervezet, amely védi a munkavállaló érdekeit, a munkáltatónak fel kell mondania a szerződést, mielőtt konzultálna vele. Ennek érdekében a munkáltató értesíti a szervezetet a szerződés felmondását indokoló okról.

A munkaszerződés (próbaidő, határozott idejű / határozatlan idejű stb.) Felmondása (fegyelmi) nélkül:

  • legyen írásban,
  • azonosítsa a megoldás indokát,
  • utasítást tartalmaz a munkavállaló fellebbezésének lehetőségéről az illetékes munkaügyi bírósághoz 14 napon belül.

A fegyelmi elbocsátás nem az egyetlen súlyos hatás, ha elhagyja az állását. Bizonyos esetekben a munkáltatók jogi lépéseket tesznek a kártérítés megszerzése érdekében. Ha a munkáltató veszteséget szenvedett a munkavállaló munkavégzésének elhagyása miatt, kártérítési igényt nyújthat be a munkavállalóknak a megbízott vagyonnal szemben fennálló tárgyi felelősségére vonatkozó rendelkezések alapján..

A munkáltatónak lehetősége van fegyelmi intézkedés alkalmazására is pénzbírság formájában, de a büntetés kiszabása előtt meg kell hallgatnia a munkavállalót, amelyet munkából való távolléte esetén lehetetlen lesz. Így az ilyen fegyelmi intézkedéseket automatikusan kizárják.

Állásból való kilépés és javadalmazás

Az a munkavállaló, aki indokolatlan okokból nem jelentkezik munkába, nem jogosult a ledolgozatlan napok díjazására.

A munkáltatónak elszámolnia kell a munkavállalóval is, kifizetve neki a javadalmazás megszerzett részét, a fel nem használt nyaralási szabadság egyenértékét és a munkaviszonyból eredő egyéb követeléseket..

A munkabeszüntetés a munkabizonyítványban

A munkavállalónak haladéktalanul ki kell állítania a munkaviszony igazolását is, amelyben csak a szerződés felmondásának eljárását és jogi alapjait kell megjelölnie, anélkül azonban, hogy meg kellene mondania a felmondás okát, amely a munkavállaló elmulasztása a munkahelyen. A munkavállalói igazolás kiállítása nem függhet a munkavállaló előzetes elszámolásától a munkáltatóval. Gyakran a munkahelyüket elhagyó alkalmazottak nem számolnak el a munkáltatóval a rájuk bízott feladatokért vagy dolgokért, de ez nem mentesíti a munkáltatót a munkaviszony igazolásának kiadására vonatkozó kötelezettség alól..

Munka elhagyása - Fegyelmi intézkedéseket kell mindig alkalmazni??

Az a munkáltató, aki felmondani akar egy munkaszerződést egy alkalmazottal otthagyta az állását, nem köteles a fegyelmi eljárást alkalmazni. Ilyen helyzetben a munkáltató felmondhatja a munkaszerződést is, és megállapodhat a munkavállalóval a munkaszerződés közös megegyezéssel történő felmondásáról..

Az a kilátás, hogy egy alkalmazott a jelenleginél kedvezőbb feltételekkel vesz új munkát, időnként arra ösztönzi, hogy azonnal hagyja el a jelenlegi munkáltatót. A munkavállalónak azonban nem kell mindig elhagynia a munkahelyét, mert nem akar várni a felmondási idő végéig. Ezért érdemes megpróbálni megállapodást kötni a munkáltatóval, mielőtt bármilyen utolsó lépést megtennénk, és közös megegyezéssel felmondanánk a munkaviszonyt. A munkaadóknak is fontos a foglalkoztatás folytonossága és a munkaidő helyes szervezése a vállalatnál. Javasoljuk: Munkaigazolás - alapvető információk