Pénzeszközök elosztása a ZUS-ban válás után - a legfontosabb információk

A válás vagy a különválás kimondása a legtöbb házasságban az esküvő napjától kezdve megszűnik a vagyoni közösségben. A válást követően a volt házastársaknak el kell dönteniük, hogyan osszák meg a kapcsolatban felhalmozott vagyont. A vagyonmegosztás nem csak a házra, az autóra vagy a bankszámlán lévő pénzre vonatkozik, hanem magában foglalja a társadalombiztosítási intézmény által vezetett alszámlákhoz való hozzájárulást is.. Pénzeszközök elosztása a válás után a ZUS-ban - Tudj meg többet!

A járulékokat a közös tulajdon tartalmazza

Hacsak a házastársak a párkapcsolat megkezdése előtt vagy annak időtartama alatt másként nem döntöttek, az általános szabály szerint ún házassági vagyonközösség. Ez azt jelenti, hogy mindegyik házastársnak megvolt a maga személyes vagyona, amely magában foglalta például az esküvő előtt megszerzett és az öröklés útján megszerzett dolgokat. Másrészt a házastársak közös vagyonnal rendelkeztek - az esküvő után megszerzett ingó és ingatlan vagyonnal. Ez az ingatlan magában foglalja a házasság alatt a ZUS alszámlákon felhalmozott pénzeszközöket is. A házassági közös vagyon időtartama - hacsak a házastársak másképp nem állapodtak meg - az esküvő napjától a házasság felbontásáról szóló rendelet napjáig terjedő időszakra terjed ki. Az ebben az időszakban megszerzett tárgyak a házastársak közös vagyonának részét képezik.

1. példa.

Karolina és Mateusz 2005. szeptember 1-jén házasodtak össze. A házastársak közötti válást a kerületi bíróság 2015. október 10-én hozta meg. Karolina fellebbezést nyújtott be a kerületi bíróság ítélete ellen. A fellebbviteli eljárás 2016. november 1-jén zárult le a fellebbviteli bíróság előtt. A házastársi vagyon a felek között 2005. szeptember 1-jétől 2016. november 1-ig (vagyis a válóper jogerőssé válásáig) tartott..

A közös vagyon megszűnése azt jelenti, hogy a volt házastársaknak fel kell osztaniuk a közös tulajdonban lévő vagyont. Megtehetik ezt békésen vagy a bíróságon keresztül, a közös vagyon megosztására irányuló eljárás során.

A társadalombiztosítási rendszerről szóló törvény rendelkezései szerint, ha:

 • válás,
 • házasság érvénytelenítése,
 • a házastárs halála

az alszámlán beszedett összegeket fel kell osztani. A volt házastársak közös vagyonának felosztása magában foglalja az általuk közösen tartott eszközöket, ideértve a ZUS alszámlákon felhalmozott járulékokat is. A következő értékek:

 1. a járulékok összege,
 2. a késedelmi kamat összegét,
 3. hosszabbítási díjak.

Az alkalmazandó előírásoknak megfelelően nem minden, a ZUS-nál lévő alszámlán felhalmozott pénzeszközt osztanak szét - csak azokat, amelyeket a felek felhalmoztak a közös tulajdon időszaka alatt..

2. példa.

A fenti példában a házassági közös tulajdon Karolina és Mateusz között 2005. szeptember 1-jétől 2016. november 1-ig tartott. Karolina szakmai karrierjét 2001. szeptember 10-én kezdte, Mateusz pedig 2000. december 14-én. A vagyonmegosztás csak az előbbiek által megszerzett járulékokat fedezi. házastársak 2005. szeptember 1. és 2016. november 1. között, azaz a házasság és a házassági vagyonjogi időszak alatt.

Lásd még

 • Szja-elszámolás a házastárssal - amikor lehetséges?
 • Szükséges védelem - hogyan védekezhet a törvényen belül?
 • Szülői felelősség - a gyermekek és a szülők jogai és kötelezettségei

Pénzeszközök elosztása a válás után a ZUS-ban - a bíróság a ZUS-hoz fordul

A volt házastársak a bíróság tulajdonában lévő részvények nélkül feloszthatják közös tulajdonban lévő vagyonukat azáltal, hogy erre a célra egyezséget kötnek, lehetőleg közjegyzői okirat formájában. Ha nem sikerül egyezségre jutni, a bírósághoz kell fordulni a közös vagyon megosztása érdekében.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelem benyújtásának dátuma és helye;
 • az a bíróság, amelyhez a kérelmet címezték;
 • a kérelmező (azaz a kérelmet benyújtó személy) adatai;
 • az eljárásban részt vevő fél (azaz a másik házastárs) adatai;
 • információk arról, hogy a kérelmező véleménye szerint mit tartalmaz a közös vagyon;
 • javasolt vagyonmegosztási módszer.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező kézírásos aláírását és olyan dokumentumok másolatait is, amelyek a kérelmező véleménye szerint kulcsfontosságúak az ügy rendezéséhez (például egy megosztott lakás föld- és jelzálog-nyilvántartásából származó kinyomtatás, a bankszámlaegyenleget igazoló nyomtatvány, a Szociális Biztosító igazolása az alszámla állapotáról). A közös vagyon megosztására vonatkozó kérelmet annak a járási bíróságnak kell benyújtani, amelynek körzetében a felek vagyona található - általában az a bíróság lesz, amelynek körzetében a volt házastársak háza vagy lakása található.. A közös vagyon megosztása miatt eljáró bíróság feladata hivatalból, a felek kérelme nélkül meghatározni a közös vagyon pontos összetételét és állapotát. A bíróság hivatalból meghatározza a közös vagyon összetételét és állapotát, függetlenül a felek kérelmétől. Ennek érdekében bizonyítási eljárást folytat, amelynek során felkéri a Társadalombiztosítási Intézetet, hogy küldjön tájékoztatást a kérelmező és az eljárás résztvevője számára vezetett folyószámla-egyenlegről..

A közös vagyon megosztására irányuló eljárás egy határozat kiadásával zárul, amelyben a bíróság meghatározza, hogy mi került a közös vagyonba, és a bíróság hogyan osztotta fel ezt a vagyont.

A bíróság dönt a pénzeszközök felosztásáról

A volt házastársak ZUS-nál lévő alszámláin felhalmozott pénzeszközök felosztása kvóta formájában történik, azaz minden volt házastárs megkap egy meghatározott összeget, amelyet a felosztás eredményeként a ZUS-számlán felhalmoztak.. 

Az erőforrások elosztásának elsődleges módszere a fizikai, általában ½ minden házastárs esetében. 

Kivételesen, ha ezt különleges körülmények indokolják, a bíróság dönthet a ZUS alszámláján felhalmozott pénzeszközök más elosztási módjáról is, sőt visszaléphet azok felosztásától. Amint azt a bíróságok ítélkezési gyakorlata jelzi, a ZUS által kezelt alszámlákon történő pénzeszközök felosztása egyéni megközelítést igényel, "különös hangsúlyt fektetve a válás előtti házasságban fennálló kapcsolatokra és a házastársak válás utáni pénzügyi helyzetére. Olyan helyzetben, amikor az egyik házastársnak nagyon kevés jövedelme van vagy egyáltalán nincs jövedelme (például otthoni és gyermekgondozással), az OFE-ben és a ZUS-ban található alszámlán felhalmozott egységek átruházása a "gazdagabb" házastársról a házastársra, aki objektív okok miatt a jövőben nem kapna öregségi nyugdíjat, vagy nagyon alacsony összegben kapná meg "indokolt" (lásd a białystoki kerületi bíróság 2016. július 15-i határozatát, amelyet a II Ca 141/16. sz. ügyben hoztak). Fontos okokból a bíróság feloszthatja a ZUS alszámlán felhalmozott pénzeszközöket a házastársak ½-től eltérő módon. Kivételesen a bíróság tartózkodhat az alszámlán felhalmozott pénzeszközök felosztásától is, ha ezt a társadalmi együttélés elvei indokolják..

3. példa.

Leszek és Katarzyna házassága válással végződött. A házasság alatt Leszek rendőrként dolgozott, és a nyugdíjazására szolgáló forrásokat egy másik rendszerben halmozták fel. Leszek a válás kimondása előtt nyugdíjba vonult. Katarzyna munkaszerződés alapján dolgozott könyvelőként, és a javadalmazásából származó pénzeket folyamatosan a ZUS alszámlájára utalták. A közös vagyon megosztása ügyében csak a Katarzyna ZUS-nál vezetett alszámláján felhalmozott pénzeszközök oszthatók fel. Ebben az esetben a bíróságnak döntenie kell arról, hogy a Katarzyna ZUS-nál vezetett alszámláján felhalmozott pénzeket nem szabad felosztani. Ezen pénzeszközök felosztása a Leszek által felhalmozott pénzeszközök elosztása hiányában ellentétes lenne a társadalmi együttélés elveivel.

A határozat egy példányának kézhezvétele után a Társadalombiztosítási Intézet (ZUS) ténylegesen felosztja az alszámlákon lévő pénzeszközöket - vagyis az alszámlán nyilvántartott hozzájárulások azon részét, amely a házastársnak jár a felosztás következtében, az adott házastárs alszámláján rögzítik. Ha a volt házastársnak nem volt alszámlája a ZUS-nál, a ZUS automatikusan megnyitja számára ezt a számlát. A vagyonfelosztás nemcsak a Társadalombiztosítási Intézmény által működtetett alszámlán felhalmozott pénzeszközöket foglalja magában, hanem a nyílt végű nyugdíjalapban felhalmozott pénzeszközöket is. Az OFE-ben felhalmozott pénzeszközök tekintetében a felosztásuk az egyes volt házastársak elszámolási egységeinek felosztásával történik. Javasoljuk: Jogosultság díjazás beszedésére - sablon áttekintéssel