SZJA-11 olyan helyzetben, amikor a munkaviszony év közben megszűnik

A cégnél munkaszerződés alapján foglalkoztam 2021 augusztus végéig. Mire kell megkapnom a PIT-11 információkat? Idén kapom meg a nyilatkozatot, vagy a munkáltató állítja ki 2021 február végéig?.?

Jan, Varsó

A munkavállalók jövedelemadó-fizetői kötelesek az év során kiszámítani és beszedni a jövedelemadó-előlegeket. Az év vége után nyomtatványon készítenek információkat jövedelmükről és a beérkezett jövedelemadó-előlegekről SZJA-11 (ha nem végzik el az éves adószámítást).

SZJA-11 az év folyamán csak a munkavállaló kérésére

A jogalkotó csak akkor biztosította az SZJA-11 információk kiadásának év közbeni lehetőségét, amikor a volt alkalmazott benyújtotta ilyen kérését - a munkáltató általában nem készíti el az év során.

A jövedelemadó-fizető nem köteles kiadni az 11-es szja-információkat abban az esetben, ha az adóév során megszűnik a jövedelemadó-előlegek beszedési kötelezettsége. A kifizető csak az adózó írásbeli kérésére, a jelen kérelem benyújtásától számított 14 napon belül elkészíti és benyújtja az SZJA-11-et az adózónak. Azonban egyik rendelkezés sem határozza meg azt a dátumot, amelyig a volt alkalmazottnak be kell nyújtania a kibocsátási kérelmet SZJA-11.

PIT-11 a tevékenységek felszámolása előtt

Továbbá, ha a fizető fél a tevékenységet a következő év február vége előtt bezárja, a tevékenység befejezésének napjáig nincs kötelezettség az SZJA-11 benyújtására..

Csak akkor kell elküldenie az információt, ha a fizető fél polgári jogi szerződések alapján alkalmazottakat alkalmazott és a következő év február vége előtt beszüntette tevékenységét SZJA-11 az adózó és az adóhivatal a tevékenység vége előtt.

Továbbá, ha a munkaviszonyból származó jövedelem fizetője jogi személy vagy élettársi társaság, akkor a törvényes fennállásának végéig ki kell adnia az 11-es szja.

A munkaszerződés puszta felmondása az év során, ha a munkavállaló nem nyújtotta be a kérelmet, nem kötelezi a munkáltatót nyilatkozat készítésére SZJA-11. Javasoljuk: A munkavállalók jogainak elvesztése a szerződés felmondásának okaként