SZJA-11 a fizetőtől - és hogyan tovább?

megbízási szerződések, aktiválási szerződések és egyedi egyedi szerződések;

 • szerzői jog;

 • az előzetes letartóztatás alatt végzett munka;

 • önállóan és szociálisan végzett tevékenységek;

 • tagság mezőgazdasági termelőszövetkezetben;

 • juttatások a Munkaügyi Alapból és a Garantált Munkavállalói Juttatások Alapjából.

 • Minden adat innen: SZJA-11 az éves adóbevallás PIT-36 vagy PIT-37 elkészítésekor kell használni. Ha több szja-11-et kaptunk, akkor az összes bevallás adatai szükségesek az éves adóbevalláshoz.

  SZJA-11 nem küldünk az adóhivatalnak, csak az azokban szereplő adatokat használjuk fel a PIT-36 vagy a PIT-37 elkészítéséhez.

  Miért folytatjuk egyáltalán az éves számlázást? Ennek alapján kiderülhet, hogy díjat kell fizetnünk a beszedett elégtelen adóelőleg miatt. Kiderülhet az is, hogy túlfizetett adónk van, és most visszatérítést kapunk. Honnan erednek ezek a különbségek? Eredményei lehetnek, hogy a munkáltató nem veszi figyelembe az adómentes összeget. Aztán kiderül, hogy túlfizetünk. Ha azonban az adómentes összeget egy hónapban többször is figyelembe veszik, például két munkáltató, akkor kiderül, hogy külön kell fizetnünk.

  Mi van, ha nem kaptuk meg a befizetőtől az SZJA-11-et?

  Előfordulhat, hogy különféle okokból nem kapunk meg SZJA-11 a fizetőtől. Ilyen helyzet állhat elő például csőd vagy a munkáltató felszámolása esetén, vagy ha külföldön dolgoztunk. Akkor a munkáltató nem költözött át SZJA-11 az adóhivatalnak is. Mit kell tenni abban az esetben?

  Lásd még

  • Szja-elszámolás a házastárssal - amikor lehetséges?

  Először meg kell próbálnia felvenni a kapcsolatot a fizetővel. Ha ez nem sikerül, értesítheti erről az adóhivatalt. Nem SZJA-11 nem mentesít minket az éves elszámolás kötelezettsége alól, ezért kövesse az alábbi lépéseket:

  1. Határozza meg fizetését, például átutalások vagy fizetési bizonylatok alapján.

  2. Adja össze az egész év fizetéseit ettől a fizetőtől.

  3. Számolja ki az adóból levonható költségeket, a jövedelemadó előlegét, valamint a ZUS-t és az egészségügyi hozzájárulásokat, amelyeket a fizetőnek az adóhivatalnak, illetve a ZUS-nak kell fizetnie. Erre a célra számológépet használhatunk.

  4. Írja be a kiszámított összegeket az éves bevallásba.

  Az éves nyilatkozatot magyarázó levéllel együtt kell benyújtani az adóhivatalhoz, amelyben jelezzük, hogy nem kaptunk információt SZJA-11 a fizetőtől, és az adatokat önálló információk alapján töltötték ki.

  SZJA-11 akkor sem kapjuk meg, ha bruttó 200 HUF-nél kevesebbet kerestünk a szerződésből, kivéve, ha ezt a szerződést a munkáltatóval kötötték.

  Éves szja-37 elszámolás

  A PIT-37 a leggyakoribb éves adóbevallás. Az alkalmazottak, a vállalkozók, a nyugdíjasok és a nyugdíjasok, azaz azok a személyek, akik az adóskála szerint adóztatott egyetlen jövedelemforrásukat csak az adózó vagy a kifizetők útján szerzik meg, kötelesek azt átadni..

  Ha a fent említett bevételek mellett egyéb bevételek is megvalósulnak, a PIT-37 mellett, még egy bevallást kell kitöltenie, a bevételek típusától függően.

  Az elszámolás egyénileg, házastárssal vagy gyermekkel történhet.

  Elszámolás a házastársával

  Mint fentebb említettük, az adóelszámolás a házastárssal közösen történhet, feltéve, hogy ő is teljesíti az SZJA-37 benyújtásának feltételeit..

  Akkor is megtehető, ha a házastárs bármely EGT-országban vagy Svájcban lakik, amennyiben a megszerzett jövedelem Lengyelországban adóköteles és az adott naptári évben a teljes jövedelem legalább 75% -át teszi ki. Fontos, hogy a házastárs lakóhelyét adóügyi igazolással kell igazolni.

  A házastárssal nem lehet megegyezni abban az évben, amikor a házasság létrejött vagy a vagyonközösség feloszlott..

  Közös elszámolás akkor sem hozható, ha a házastársak rögzített átalányon számolják el az űrtartalmat vagy a lineáris adót (kivéve az átalányal rendezett magánbérletet és lízinget).

  Ha házastárssal számolunk, akkor az egyik házastárs elég lesz az szja-bevallás kitöltéséhez.

  Elszámolás a gyerekkel

  Az éves bevallás a gyerekkel is kiegyenlíthető. Ilyen egyeztetés történhet mind a házastárssal, mind a gyermek egyedüli nevelése esetén. Fontos, hogy a gyermekek jövedelmét nem szabad hozzáadni (pl. Munka vagy ösztöndíj). Jövedelemszerzés esetén egyedül kell elszámolnia.

  A gyermek egyedülálló szülője letelepedése lehetséges:

  • ha a gyermek kiskorú;

  • kortól függetlenül, ha ápolási támogatásban vagy szociális nyugdíjban részesül;

  • 25 éves koráig egy diák számára.

  PIT-37 - juttatások és levonások

  Az éves adóbevallás elkészítésekor kihasználhatja a kedvezményeket és a levonásokat, amelyeknek köszönhetően kiderülhet, hogy nagyobb visszatérítést kapunk, vagy kisebb lesz a fizetendő összeg. Ez lehet például az internet, a gyermekek, a rehabilitáció, az adományok, ideértve az adományozott vért, vagy kutatási és fejlesztési tevékenységek megkönnyítése. A kedvezményeket további szja-kban kell elszámolni, pl. Szja / 0, szja / bruttó és szja / d.

  PIT-37 és PIT-36 a PIT-11 alapján

  Már ismerjük az PIT-37-el történő elszámolás alapvető szabályait. Most használja a SZJA-11 PIT-37 vagy PIT-36 kitöltése:

  • bevételek, adólevonható költségek, jövedelem, kapott előlegek, valamint a SZJA-11 át kell helyezni a megfelelő PIT-37 vagy PIT-36 rovatba;

  • egynél több fogadása esetén SZJA-11, az összes PIT-11 azonos mezőkből származó összegeit összegezni kell, és az összesített összeget át kell utalni az éves elszámolás megfelelő mezőjére.

  Az elszámolás történhet önállóan, vagy például az online elérhető programok révén. Általános szabály, hogy az ilyen programok lépésről lépésre megmondják, mit kell tennie. Az előretöltött PIT-37 (PFR) betöltése közvetlenül a Pénzügyminisztérium adóportáljáról is lehetséges.

  Az éves kimutatást (PIT-36 vagy PIT-37) a kitöltést követően el kell juttatni a lakóhelye szerint illetékes adóhivatalhoz. A szállítás online, az SZJA kitöltése esetén a program, az e-bevallás és az SZJA PFR segítségével történhet. Akkor szüksége lesz olyan adatokra, mint a név és vezetéknév, születési dátum, PESEL szám, NIP szám és az előző év jövedelmének összege.

  SZJA-11 és az éves szja-kat 5 évig kell tárolni.

  Javasoljuk: A munkavállaló jogait, akik megváltoztatják a munkaviszonyt, jogszabályok szabályozzák-e??