Üdülési pénz - lehetséges?

Minden, az adott munkáltatónál munkát vállaló ember jogosult egy bizonyos szabadságkorlátozásra. A szolgálati idő hosszától függ - 26 vagy 20 nap -, és az egész naptári évre érvényes. Ha egy adott alkalmazott az év folyamán kezdi meg a munkáját, a határt arányosan állapítják meg. A részmunkaidős munkavállalók szabadságának terjedelmét ennek a munkavállalónak a munkaideje határozza meg; a nem teljes szabadságot egy teljes napra kell kerekíteni.

Egy nap szabadság a munkavállaló 8 órás munkájának felel meg. A szabadságok napokban meghatározott alapköre órákra konvertálható, megszorozva azt 8 órával. A szabadság hossza tehát:

 • 160 óra, ha a munkavállaló kevesebb, mint 10 éve foglalkoztatott;
 • 208 óra, amikor a munkavállaló szolgálati ideje meghaladja a 10 évet.

Lásd még

 • Mennyi a fiatalkorú alkalmazott szabadsága??
 • Ünnepek a körtefa alatt és az üdülési pótlék
 • Hétvégi szabadság - megadják-e a szabadságnapokat?

A korábbi munkaviszony időszaka, függetlenül a munkaviszony szüneteitől és a munkaviszony megszűnésének módjától, abba a foglalkoztatási időszakba tartozik, amelytől a szabadság időtartama függ. Idetartoznak a befejezett oktatás időszakai is:

 • alapfokú vagy azzal egyenértékű szakiskola - a tantervben előírt oktatás időtartama, de legfeljebb 3 év;
 • középfokú szakiskola - a tantervben előírt oktatás időtartama, de legfeljebb 5 év;
 • középfokú szakiskola az alapfokú (ezzel egyenértékű) szakiskolát végzettek számára - 5 év;
 • általános középiskola - 4 év;
 • középiskola utáni iskola - 6 év;
 • egyetem - 8 év.

Fontos, hogy a tanulási időszakok nem állnak össze. Az egyetem elvégzése esetén nem mindegy, hogy magán- vagy állami iskola-e, az érettségi módja (nappali, esti, iskolán kívüli) és a tanulmányi hely (Lengyelország vagy külföld) sem releváns..

Kényszerítheti-e a munkáltató szabadságra??

A szabadságot természetben kell felhasználni, mivel ez a szabadság célja - a munkavállaló erejének regenerálása. Általában a munkáltató nem kényszerítheti a munkavállalót a nyaralási szabadságra - azonban két olyan eset állhat fenn, amikor a szabadságra vonatkozó határidőt előírhatja. Ezek:

 • a munkavállaló szerződésének felmondási ideje, amikor a munkáltató megadja és kötelezi a munkavállalót az alkalmazandó üdülési szabadság igénybevételére;
 • munkavállaló lejárt szabadságra küldése, még akkor is, ha a munkavállaló ehhez nem járul hozzá.

Fontos, hogy a felmondási idő alatt történő szabadság megadásáról a munkáltató dönt, de neki nem kell élnie ezzel a joggal, és dönthet úgy, hogy a munkavállaló eljön dolgozni, és a fel nem használt szabadságért egyenértékű szabadságot kap..

Üdülési fizetés - ennek megfelelő összeg

Az ünnepeket az üdülési menetrendnek megfelelően kell biztosítani. A nyaralási tervet a munkáltató állapítja meg, figyelembe véve a munkavállalók kéréseit és a normális munkavégzés biztosításának szükségességét. A szabadság dátumát a munkavállaló kérésére el lehet halasztani, és ezt fontos okokkal kell igazolni. Ha a munkavállaló a munkából való távolmaradást igazoló okok miatt nem tudja megkezdeni a szabadságot a kitűzött napon, különösen a következők miatt:

 • betegség miatt átmeneti munkaképtelenség,
 • fertőző betegség miatti elszigeteltség,
 • kinevezések katonai gyakorlatokra vagy kiképzésre legfeljebb 3 hónapig,
 • szülési szabadság,

a munkáltató köteles a szabadságot későbbre halasztani.

Abban az esetben, ha a szabadság teljes egészében vagy részben a munkaviszony megszűnése vagy lejárta miatt esedékes, a munkavállaló pénzbeli egyenértékre jogosult. A munkáltató azonban nem köteles pénzbeli egyenértéket fizetni, ha a felek úgy döntenek, hogy igénybe veszik a szabadságot, miközben a munkavállaló munkaviszonyban áll egy másik munkaszerződés alapján, amelyet ugyanazzal a munkáltatóval kötöttek, közvetlenül az előző munkaszerződés felmondása után.. Üdülési pénz csak akkor esedékesek, ha a munkaszerződés megszűnt vagy lejárt. A szabadság helyett egyenértékű összeg kifizetése más helyzetekben, például a munkavállaló kérésére, elfogadhatatlan, mivel a szabadság a munkavállaló elidegeníthetetlen joga. A munkavállaló a munkaviszony megszűnése vagy lejárta esetén üdülési támogatásra jogosult.

Üdülési fizetés, azaz üdülési fizetés

Minden munkavállaló, aki nyaralni megy, garantáltan kap nyaralási díjat erre az időre. A Munka Törvénykönyve egyértelműen kimondja, hogy a munkavállalót megilleti az a díjazás a nyaralásért, amelyet akkor kapott volna, ha akkor dolgozott volna. Tehát, ha a munkavállalónak nincsenek változó javadalmazási elemei, akkor ugyanolyan díjazásban részesül a szabadságon töltött hónapért, mint amelyet a szerződés garantál. Ha viszont az alapfizetés mellett a munkavállaló változó javadalmazási összetevőket is kap, azaz bónuszokat, gyakorlati juttatásokat vagy az éjszakai munkáért járó juttatásokat, akkor számíthat arra, hogy a nyaralási hónap alatt további díjazásban részesül. nyaralási pénz. A szabadság díjazása a szabadság kezdetének hónapját megelőző 3 hónap időszakának változó összetevőiből kerül kiszámításra; ha az összetevők jelentősen ingadoznak, ez az időszak 12 hónapig meghosszabbítható. Ha van egy meghatározott üdülési alapja, ossza el azt az órák számával, amelyek alatt a munkavállaló az adott időszakban munkát végzett, beleértve az alap megállapítását is. Ezt az eredményt viszont meg kell szorozni az alkalmazott szabadságának óráival.

A rekreáció társfinanszírozása

A szokásos üdülési fizetés mellett az alkalmazottak is kaphatnak nyaralási pénz támogatások formájában.

A vállalati szociális ellátások alapja (ZFŚS) az alkalmazottak és családtagjaik, nyugdíjasok és nyugdíjasok - volt munkavállalók és családtagjaik, valamint más olyan személyek számára áll rendelkezésre, akiknek a munkáltató a társasági szociális ellátások alapja szabályozásában szociális ellátásokra jogosult. A szociális kritériumok nagyon fontosak a támogatások összegének meghatározásakor. A körtefa alatti ünnepeket a társaság szociális ellátási alapjából fizetik. 2000 HUF-ig mentesek a személyi jövedelemadó alól. Érdemes megemlíteni, hogy a járvány kapcsán a szociális juttatások alapjából kapott dolgokra vagy pénzekre vonatkozó jövedelemadó-mentesség határát 1000 HUF-ről 2000 HUF-re emelték, de csak akkor, ha a munkavállaló megkapja őket 2021-ban és 2021-ben. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a ZUS-járulékokat nem az ellátás összegére gyűjtik. A kormány bevezette az utazási utalványt. Legalább egy gyermekes családok és fogyatékossággal élő gyermekek számára készült. Az utalvány összege 500 HUF, az ellátás független a jövedelemtől. A támogatás összege nincs előre meghatározva - összege a munkavállaló és családtagjai pénzügyi helyzetétől függ. A körtefa alatt csak a munkaszerződéssel dolgozó emberek nyaralhatnak. Fontos, hogy a munkavállalónak nem kell sehová mennie nyaralási pénzért - elég ha elmegy egy 14 napos pihenőre, és megfelelő kérelmet nyújt be..

Összegzés - amikor az alkalmazott nyaralási díjat kaphat

A munkavállaló nem mondhat le a nyaralásról, és nem kérhet egyenértékű díjat cserébe. Üdülési pénz Csak egy esetre jogosultak - ha a szerződést felmondták vagy a szerződés lejárt, és az alkalmazott nem használta természetben a szabadságot. Minden alkalmazottnak jár az üdülési díjazás is - ha nem fizetnek változó összetevőket, akkor ugyanannyit fog keresni, mint munka közben. Javasoljuk: Mikor vegye igénybe a kéthetes nyaralást?