jutalékbér minimálbére

Az Art. A munka minimális díjazásáról szóló törvény 6. §-a szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló díjazásának összege nem lehet alacsonyabb az adott évben megállapított minimális javadalmazásnál. 2021-ben ez 2800 HUF lesz. Mi a minimálbér és miből áll? Akár minimálbér a jutalékbérért megmaradt?

Minimálbér

2021-ben a minimálbér pontosan 2800 HUF lesz. Ez jelentős növekedés a folyó évhez képest (bruttó 2600 HUF). A minimálbér fogalma azonban nem szinonimája az alapilletménynek. A Központi Statisztikai Hivatal felsorolta a munkaviszonyból származó javadalmazás és juttatások összetevőit, amelyeket a személyes fizetésekbe beépített. Ezek megkapása nem kötelezi a munkáltatót arra, hogy a minimális összegig fizesse a fizetést.

Miből áll a minimálbér?

A munkavállalói javadalmazás összegének kiszámításához figyelembe kell venni a munkavállalói javadalmazási összetevőket és a munkaviszonyból származó egyéb juttatásokat - a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott foglalkoztatási és javadalmazási statisztikák alapelvei szerint - a személyes javadalmazáshoz. A foglalkoztatásról és a javadalmazásról szóló jelentések magyarázatának függelékével összhangban a személyes javadalmazás különösen a következőket tartalmazza:

 • alapfizetés;
 • idő, jutalék, darabszám formájában kiszámított alapilletmények;
 • a munka minimálbérének kompenzálása;
 • juttatások (a nyelvtudásért, a speciális munkakörülményekért, a speciális képesítésekért vagy a vezetői feladatok ellátásáért járó juttatásokért)
 • jutalmak, szabályozás és diszkrecionális jutalmak;
 • juttatási juttatások (pénzegyenértékek, pl. szén, energia, étkezési juttatások, egyenruhák, ha a törvény előírja);
 • a munkahelyen vagy azon kívül végzett, de a munkáltató által kijelölt (pl. ügyeleti ügyelet) tevékenységek díjazása;
 • díjazás az üdülési szabadságokért, betegség miatt munkaképtelenség idejéért, a munkavállalónak nem tulajdonítható állásidőért, képzési szabadság;
 • készpénz-egyenértékek a fel nem használt nyaralási szabadságért;
 • kompenzációs juttatások.

1. példa.

A minimálbér 2021-ban 2600 HUF. Anna Anna teljes munkaidőben dolgozik, novemberben pedig 1900 HUF alapfizetést kapott, de emellett 700 HUF bónuszt is, tehát összesen 2600 HUF-t. Ez a bérfizetés megegyezik a minimálbérrel, ezért törvényes.

Mely összetevőket nem veszik figyelembe a minimálbér alapja?

A munkavállaló minimálbérének kiszámításakor a következőket nem szabad figyelembe venni:

 • jubileumi díjak;
 • a munkavállalóknak járó végkielégítés az öregségi vagy rokkantsági nyugdíj kapcsán;
 • a túlórázás díjazása;
 • éjszakai munkadíj;
 • gyakorlati pótlék.

A minimálbér nem tartalmazza továbbá: a munkaszerződésen kívül megkötött polgári jogi szerződésekből eredő összegeket, táppénzeket, a Társaság szociális ellátások alapjából finanszírozott ellátásokat, egyenértékű ruhák mosására, üzleti utazási díjak befizetését, a szerzői jogok használatáért vagy elidegenítéséért járó díjazást. vagy kapcsolódó, azaz díjak és jogdíjak.

A minimálbérnél alacsonyabb bér

Ha egy adott hónapban a munkavállaló javadalmazása alacsonyabb, mint a minimálbér, akkor a javadalmazás ezt az összeget kiegészíti kártérítés formájában. Az Art. 7 mp A minimálbérről szóló törvény 2. §-a szerint a kártérítést minden hónap időtartamára fizetik, a fizetést is beleértve. [Figyelmeztetés-információ] A munkavállalónak havonta kell fizetnie a minimálbért, nem havonta átlagosan.

2. példa.

Julia asszony decemberben fogadta:

 • Az alapilletmény 2 250 HUF;
 • 1000 HUF a jubileumi bónuszból.

A jubileumi díj olyan juttatás, amelyet a minimálbér nem tartalmaz. Ezért a munkáltatónak fizetnie kell a minimálbér-kompenzációt.

Az órabér alapján díjazott munkavállalók minden órájukért díjazást kapnak. A kiegyenlítés kiszámításához:

 1. ossza el a minimálbért a munkavállaló által az adott hónapban teljes munkaidőben végzett munka részeként ledolgozandó munkaórák számával;
 2. kiszámítja az órabér és az alkalmazott órabére összege közötti különbséget az adott hónapban;
 3. Szorozza meg a kapott különbséget a munkaórák számával.

3. példa.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott Jan úr óránként 16 HUF díjazást és bónuszt kap. 2021 novemberében nem kapták meg a bónuszt. Az alkalmazott 160 órát dolgozott, amelyért 2560 HUF (160 óra × 16 HUF) fizetést kapott. Ez alacsonyabb, mint a minimálbér, ezért a munkáltató köteles volt fizetni a munkavállalónak a javadalmazás kiigazítását 40 HUF összegben..

Az igazítás kiszámításához:

 1. a minimális óradíj: 2600/160 HUF = 16,25 HUF
 2. kiszámítja az arányok különbségét: 16,25 HUF - 16 HUF = 0,25 HUF
 3. kompenzáció: 0,25 x 160 óra = 40 HUF

Novemberben az alkalmazott 2600 HUF-t (2560 HUF + 40 HUF) kap.

A havi díjak alapján javadalmazott alkalmazottak, akik nem jogosultak a teljes havi munkaidő díjazására, a kompenzációt minden munkaóráért fizetik. Ebben az esetben:

 1. ossza el a minimálbért az adott hónapban a teljes munkaidőben végzett munka részeként ledolgozandó munkaórák számával;
 2. kiszámítja a munkavállaló órabérét;
 3. kiszámítja a minimális órabér és a munkavállaló órabére közötti különbséget az adott hónapban;
 4. szorozzuk meg a különbséget a munkavállaló munkaóráinak számával.

4. példa.

Karol úr egy helyi önkormányzati egységben dolgozik, és 25% -os szakmai támogatást kap. Bruttó alapillete havi 2400 HUF, a szakmai bónusz pedig 600 HUF. Jan urat összesen 3000 HUF díjazás illeti meg. Ez magasabb, mint a minimálbér 2021-ban. Mivel a szakmai támogatást a minimálbér nem tartalmazza, a munkáltatónak kell fizetnie a kártérítést.

Novemberben a kártérítést a következőképpen számítják ki:

 1. a minimális óradíj: 2600/160 HUF = 16,25 HUF
 2. Az alkalmazott óradíja: 2400/160 óra HUF = 15 HUF
 3. aránykülönbség: 16,25 HUF - 15 HUF = 1,25 HUF
 4. kompenzáció: 1,25 × 160 óra = 200 HUF

Novemberben Karol úr 3200 HUF-t (2400 HUF + 600 HUF + 200 HUF) kap.

Minimumbér a jutalékbérért

A jutalékalapú javadalmazási rendszerben a fizetés a munka eredményeitől függ, és nem például a munkavállaló munkaidejétől. Egy ilyen rendszerben a ledolgozott időre a munkavállalót olyan díjazás illeti meg, amely általában egy százalékarány és például a munkavállaló által az értékesítésből származó forgalom összege szorzata. Az így megállapított havi fizetés a teljes havi munkavégzésért nem lehet alacsonyabb, mint a munka havi minimálbére. Ha a munkavállaló a törvényi minimumnál kevesebbet kap, kártérítést kell kapnia.

5. példa.

A teljes munkaidőben dolgozó Ania asszony egy adott hónapban megkapja:

 • 2000 HUF alapilletmény

és

 • ráadásul jutalékra jogosult, amely:
  • augusztusban - 0 HUF;
  • szeptemberben - 500 HUF;
  • októberben - 1000 HUF.

Két hónapig Ania fizetése alacsonyabb volt, mint a minimum (2021-ban - 2600 HUF). Ezért a munkáltató köteles biztosítani a minimálbérig terjedő kártérítést a következőkért:

 • Augusztus - 600 HUF;
 • Szeptember - 100 HUF.

Októberben Ania elérte a minimálbért, ezért semmilyen kompenzációt nem fog kapni (2 000 HUF + 1 000 HUF = 3 000 HUF).

6. példa.

Adam úr teljes munkaidőben dolgozik, és csak jutalékot kap. Elérte a bérét:

 • 5000 HUF júliusban;
 • 2600 HUF augusztusban;
 • 2300 HUF szeptemberben.

Bár az egész negyedév átlaga meghaladja a minimálbért, a béreket havonta kell figyelembe venni. Szeptemberben a munkáltatónak 300 HUF kártérítést kell fizetnie Adam úrnak.

A munkavállaló javadalmazását a munkavállalói javadalmazási elemek és a munkaviszonyból származó egyéb juttatások alapján számítják ki. Ezeket össze kell hasonlítani az adott évben alkalmazandó minimálbérrel. Minimálbér a jutalékért szintén biztosítani kell. Ha a munkavállaló az adott hónapban a minimálbérnél kevesebbet keres, akkor a kártérítést ki kell fizetni. Javasoljuk: A fizetés határidőre történő nem fizetése - jogi következmények