A gyermekgondozás az év során munkahelyváltáskor, hogyan lehet kiszámítani?

Április 1-jétől munkahelyemet 1/2-ról teljes munkaidősre cseréltem. Szeretném tudni, hogy van-e jogom gyermekgondozásra az óránkénti opcióban is? Ha igen, mekkora szabadságot vehetek igénybe - gyermekgondozás 14 éves korig?

Halina, Lubomierz

Babaápolási

Az Art. A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) 188. cikke szerint az a munkavállaló, aki legalább egy gyermeket 14 éves koráig nevel, naptári évben 2 napra jogosult a munkából való felmentésre, a javadalmazás jogával. Ezt hívják babaápolásnak. A 2016 elején hatályba lépett változásokkal összhangban, babaápolási óránként is használható. A munkavállaló az ellátás igénybevételének módjáról - akár óránkénti, akár teljes napokon keresztül - tájékoztatja a munkáltatót az adott naptári év első kérelmében. Lásd még

  • 14 éves gyermek gondozása és nyaralási terv

Gyámság részmunkaidős munkavégzés esetén

A Családügyi, Munkaügyi és Szociálpolitikai Minisztérium szerint a Munka Törvénykönyvének 188. cikke jelzi, hogy az ellátás mértéke arányos a munkavállaló munkaidejével. Ezenkívül a minisztérium rámutat arra, hogy a mentesség kiszámításához nincs törvényileg meghatározott algoritmus, ezért az ellátás összegének meghatározásakor feltételezni kell, hogy korrigálni kell. Feltételezzük, hogy a betegszabadság hiányos óráját egy teljes órára kerekítik.

1. példa.

Adam úr az idő 1/3-án dolgozik, és úgy dönt, hogy fizet az óránkénti gyermekgondozásért. Egy naptári évben gyermekenként 6 óra betegszabadságot vehet igénybe (16 óra x 1/3 idő). Lekerekített részórák teljes órára. Részmunkaidős alkalmazott babaápolási Az óránkénti támogatás arányos a teljes munkaidős állások számával.

Gyermekgondozás és munkahelyváltás

Az év során változó gyermekgondozási órák számának kiszámítása bonyolultabbá válik. Az elején feltett kérdés megválaszolása érdekében külön kell kiszámítani az elbocsátási jogosultságot arra az időszakra vonatkozóan, amelyben a munkavállaló félidőben foglalkoztatott, és külön, amikor már teljes munkaidőben dolgozik. Ezután vonja le az eredményből a felhasznált órák számát.

2. példa.

Április 1-jén Halina munkahelyét 1/2-ről teljesre cserélte, márciusban pedig 4 órás gondozást vett igénybe. A januártól március végéig tartó időszakban Halina asszony 8 órára (16 óra x 1/2 idő = 8 óra) volt jogosult. Amikor azonban megváltoznak a foglalkoztatási feltételek, azaz áprilistól, megszerzi a 16 órás jogot a teljes munkaidős átmenetre. Ebből az összegből azonban vonja le az abban az évben már használt órák számát (16 óra - 4 óra = 12 óra). Ez azt jelenti, hogy Halina asszony 12 órás gyermekgondozásra pályázhat.

3. példa.

Kalina asszonyt próbaidőszakban, február 1-jétől április végéig alkalmazták, félállásban. Januárban a munka idejének 3/4-ét egy másik munkáltatónál dolgozták, és 2 óra gyermekfelügyeletet használt fel egy 14 éves kor alatti gyermek számára. A január 1-jétől január 31-ig tartó időszakban Kalina asszony 12 órás szabadságra jogosult (16 óra x 3/4 teljes munkaidő = 12 óra), amely az egész éven át 3/4 teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló éves juttatása. Ha Kalina asszony a február 1-jétől április végéig alacsonyabb részmunkaidőben dolgozik (3/4-ről 1/2-re változott), akkor 8 órás (16 óra x 1/2 idő = 8 órák). Ebből az összegből vonja le az abban az évben már felhasznált órák számát. Ez azt jelenti, hogy Kalina asszony további 6 órás gyermekgondozást vehet igénybe (8 óra - 2 óra = 6 óra).

4. példa.

Májusig Jagoda asszony 3/4-szer dolgozott (16 óra x 3/4 idő = 12 óra), és 10 órányi szabadságot használt fel. Ezután álláshelyét 1/3-ra csökkentették (16 óra x 1/3 hozzászólás = 5,33 óra, 6 órára kerekítve). Következésképpen Mrs. Jagoda már nem részesülhet a gyermekgondozásban, mivel 10 órás gyermekgondozást használt, 3/4-szer dolgozott.

Emlékeztetni kell azonban arra, hogy a törvényben nincs releváns szabályozás, így ha a munkáltató nem az itt bemutatott módon számolja ki az egy gyermekre jutó ellátás összegét, az nem lesz hiba. Először is az Art. A Munka Törvénykönyve 188. §-ának 3. §-a alapján a munkáltató köteles minden alkalommal kiszámítani a gyermek gondozásának összegét a munkaidő arányában, szem előtt tartva, hogy egy naptári évben e szabadság teljes összege nem haladhatja meg a 16 órát.. A gyermekenkénti ellátás összege egy naptári évben nem haladhatja meg a 16 órát.

A gyermekgondozás és az alacsonyabb napi norma

Az alacsonyabb munkaidő-követelményekkel rendelkező munkavállalók - például fogyatékkal élő munkavállalók, akiknek a munkaideje nem haladhatja meg a napi 7 órát - szintén jogosultak babaápolási két napra vagy 16 órára. Ez azt jelenti, hogy akkor is, ha munkaidejük napi 7 óra, egy naptári év alatt 16 órát vehetnek igénybe a munkából. A Munka Törvénykönyve ugyanis nem írja elő az ellátás összegének órára való átszámítását a munkavállalóra vonatkozó napi munkaidő-szabvány függvényében. Az ilyen alkalmazottat továbbra is teljes munkaidőben alkalmazzák, de ez a teljes munkaidős alkalmazott alacsonyabb, mint az általánosan alkalmazandó előírásokban.

Összefoglalva: a munkavállaló dönt az adott naptári év mentességének felhasználásáról az abban az évben benyújtott első kérelemben. A részmunkaidős munkavállaló számára részmunkaidőben nyújtott gyermekgondozás esetében azonban ennek a munkavállalónak a munkaidejével arányosan kell meghatározni. Javasoljuk: Van fizetett gyermekgondozási szabadság??