Fordított jelzálog - jó ötlet?

Egyre többen keresik lehetőségeiket ingatlanjaikban rejlő lehetőségek kiaknázására. Az egyik ötlet a fordított jelzálogintézmény használata, amely lehetővé teszi, hogy bevételt szerezzen a lakásból, cserébe tulajdonjogát átadja a banknak. Fordított jelzálog, az angolszász országokban népszerű, Lengyelországban - eddig - meglehetősen hűvös fogadtatással találkozott. A megoldás hátrányai meghaladják-e az előnyeit??

Mi a fordított jelzálog?

Sok éven át nem volt olyan rendszerszintű megoldás Lengyelországban, amely átfogóan megragadná a fordított jelzálog lényegét. Jelenleg ezt az intézményt a fordított jelzálogról szóló törvény szabályozza. A visszaforgatott jelzálogról szóló törvény 4. cikke
"1. A fordított jelzálogszerződés értelmében a bank vállalja, hogy határozatlan időre biztosítja a hitelfelvevőt meghatározott összegű pénzeszközökkel, amelyek visszafizetésére a hitelfelvevő halála után kerül sor, és a hitelfelvevő vállalja, hogy biztosítékot nyújt ezen összeg visszafizetéséhez az esedékes kamatokkal és egyéb költségekkel együtt.. 
(2) A hitelfelvevő lehet az a természetes személy, aki az ingatlan tulajdonosa, vagy aki a helyiségekre szövetkezeti tulajdonjogra vagy örök haszonélvezeti jogra jogosult. A hitelfelvevő lehet az a természetes személy is, aki ingatlan tulajdonostulajdonos, vagy aki részesedésre jogosult a helyiségek szövetkezeti tulajdonjogában vagy az örök haszonélvezeti jogban ". Fordított jelzálog alapvetően az ellentéte a szokásos jelzálogkölcsönnek. A klasszikus helyzetben az, aki lakást akar vásárolni, egy bank segítségét veszi igénybe, jelzálogkölcsön felvételével saját lakás vásárlásához. A kölcsönt általában egy meghatározott, hosszú időre (általában 30 évre) nyerik, és a hitelt nyújtó bank érdekeit úgy biztosítja, hogy jelzálogjogot létesít a föld- és jelzálog-nyilvántartásban. A jelzálog lehetőséget ad a banknak arra, hogy átvegye az ingatlan tulajdonjogát, ha a hitelfelvevő nem teljesíti kötelezettségeit, és nem fizeti ki az esedékes összegeket a megbeszélt időpontban. Lásd még

  • Az egyenlőtlen részesedések meghatározása a közös vagyon megosztására irányuló eljárás során
  • Pénzeszközök elosztása a válás után a ZUS-ban - a legfontosabb információk
  • Jelzálog válás után - érdemes tudni!

A fordított jelzálog - szinte szó szerint - éppen ellenkezőleg működik. A természetes személy már tulajdonosa egy ingatlannak (lakásnak vagy háznak), és egy bankkal megállapodást kötve havi bizonyos összeget kap az ingatlan tulajdonjogának átruházásáért cserébe. A helyiség tulajdonjoga a helyiség jelenlegi tulajdonosának - a szerződő fél - halála után kerül át. 

1. példa.

A hetvenöt éves Jan a varsói lakás tulajdonosa - szövetkezeti tulajdonjoga van a helyiségekhez. Halála után a lakás örököseihez, fiához és lányához, félig mindegyikhez kerül, a törvényes öröklés szabályainak megfelelően. Jan úgy döntött, hogy igénybe veszi az intézményt fordított jelzálogkölcsön és megállapodást kötött a bankkal. E szerződés értelmében Jan havonta 1000 HUF-t kap. Jan halálakor a bank lesz a lakás tulajdonosa. János gyermekei, mint örökösei, örökölni fogják apja minden egyéb vagyonát, beleértve a fordított jelzálog tárgyát képező helyiségek berendezése. A fordított jelzálog összege - a szerződés rendelkezéseitől függően - egyszer, a szerződés megkötésekor vagy a szerződésben meghatározott részletekben fizethető ki. A fordított jelzálog fedezetét fedezhetik:

  • ingatlan tulajdonjoga;
  • szövetkezeti tulajdonjog a helyiségekhez;
  • az örök haszonélvezeti jog.

A fordított jelzálog alapelvének megfelelően a bank a szerződés alapján egy bizonyos összeget fizet az ingatlan tulajdonosának, amelyet csak halála után térítenek vissza. A szerződés a föld- és jelzálog-nyilvántartásba bejegyzett jelzáloggal biztosított. A fordított jelzálogkölcsön-szerződés alapján fizetett összeget az ingatlan piaci értéke alapján határozzák meg. A fordított jelzálogszerződést írásban kell megkötni. A jelzálog a bank nyilatkozata alapján jön létre. A hitelfelvevő a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül elállhat a szerződéstől, ami azt jelenti, hogy a felek mindent visszaadnak egymásnak, amit a szerződés megkötésekor kaptak. Fontos, hogy a hitelfelvevő a kölcsönt bármikor visszafizetheti (akár a szerződés megkötését követően akár több vagy több évvel is). Az a személy, aki fordított jelzálogszerződést kötött, bármikor lemondhat róla az általa felvett kölcsön kifizetésével. Visszafizetés esetén a bank nem számíthat fel jutalékot (a fordított jelzálogkölcsönökről szóló törvény 13. cikkének (2) bekezdése). A fordított jelzálogszerződés megkötése konkrét kötelezettségeket tartalmaz a hitelfelvevő számára. A fordított jelzálogról szóló törvény szerint:

  • ház vagy lakás biztosítás véletlenszerű események ellen, ha a bank kéri;
  • fenntartja a házat vagy lakást nem romlott állapotban, figyelembe véve a dolgok rendeltetésszerű használatát rendeltetésszerű használatának megfelelően, különösen folyamatos javításokat és felújításokat végez;
  • időben kell fizetnie az ingatlan vagy a helyiség használatával kapcsolatos adókat és kötelező díjakat.

A fordított jelzálog előnyei és hátrányai

Fordított jelzálog különösen csábító lehet az egyedülálló emberek számára, akiknek nincs családja vagy rokonai, akik örökölhetnék a lakást a tulajdonos halála után.

A fordított jelzálog-hitelintézet lehetővé teszi a ház vagy lakás tulajdonosának, hogy további pénzeszközökhöz jusson anélkül, hogy bármilyen bonyolult feltételnek eleget tenne - valójában a bankkal történő szerződéskötés egyetlen követelménye az ingatlan. Az ingatlant nem szabad semmiféle kötelezettséggel terhelni - feltételezhető, hogy a bank nem lesz érdekelt a szerződés megkötésében, ha az ingatlan föld- és jelzálog-nyilvántartása tele van más érdekelt hitelezők bejegyzéseivel. A szokásos jelzáloggal ellentétben a bank nem értékeli a potenciális hitelfelvevő hitelképességét, mivel a hitelt a hitelfelvevő telephelye biztosítja. A szerződés bármikor felmondható, teljesítésének egyetlen feltétele a kölcsön visszafizetése. A szerződés a lakás tulajdonosának halála után is felmondható - a törvényes örökösök kifizethetik az adósságot és visszaszerezhetik a lakás tulajdonjogát. A fordított jelzálog-vállalkozó örökösei a teljes fennmaradó összeget visszafizethetik. Ebben az esetben a banknak nem lesz igénye a helyiség tulajdonjogának átruházására. A fordított jelzálog hátrányai elsősorban a szerződés alapján fizetett összeghez kapcsolódnak, amely nem mindig felel meg a lakás tulajdonosának kívánságainak. Fordított jelzálog az is okozza, hogy a helyiség tulajdonosának potenciális örököseinek figyelembe kell venniük a lakás elvesztését vagy az örökhagyó által kapott (és leggyakrabban használt) összeg visszafizetésének kötelezettségét, ha meg akarják tartani az ingatlanhoz való jogot.

A potenciális vásárlónak óvakodnia kell a megtévesztő ajánlatoktól

A fordított jelzálog ügyfeleket kínáló szervezetekre vonatkozó követelmények nagyon magasak. A piacon sok olyan egység van, amely a fordított jelzáloghoz hasonló ajánlatokkal csábítja a potenciális ügyfeleket, de valójában teljesen eltér a fordított jelzálogtól. A különbségek elsősorban az egyén érdekeinek biztosításában rejlenek. A lakás vagy ház tulajdonosának fontolóra kell vennie, hogy további forrásokat szerezzen-e az ingatlan tulajdonjogának átruházásáért cserébe, alaposan meg kell vizsgálnia, hogy melyik intézménnyel kívánja megkötni a szerzõdést, és mi a pontos rendelkezése.. A fordított jelzálogkölcsön-intézmény használatában érdekelt személynek a szerződés megkötése előtt ellenőriznie kell, hogy az általa kötött szerződés létrejön-e fordított jelzálogkölcsön, vagy járadékra vonatkozik. Leggyakrabban az ún jelzálogpénztárak egy lehetőség az életfogytig tartó szabadságvesztés, amely alapján az egyén megkapja az ún járadék. A két intézmény közötti különbségek meglehetősen jelentősek és általában kedvezőtlenek az alap ügyfele számára. Életjáradék esetén a lakás tulajdonjoga a szerződés megkötésekor átruházásra kerül - a jelzálogpénztár azonnal a lakás tulajdonosává válik. A lakás tulajdonjogának átruházásáért cserébe az alap nyugdíjat fizet a volt tulajdonosnak, és felmerül a lakás fenntartásával kapcsolatos költségek (például bérleti díjat vagy ingatlanadót fizet). Érdemes azonban emlékezni arra, hogy a járadékot havonta fizetik, és nem lehet egyszeri visszafizetést elérni a lakás értékének megfelelő összeggel - kivételesen sajnálatos helyzetekben az alap szimbolikus összegért kaphat lakást, ha az előző tulajdonos halála nem sokkal a szerződés megkötését követően következik be. Egy ilyen megállapodás felmondása általában lehetetlen vagy nagyon nehéz. Javasoljuk: Lehetséges-e lerövidíteni a betegszabadságot??