Munkavállalói végkielégítés

Az a munkavállaló, akinek egészségi állapota nem teszi lehetővé a hatósági feladatok ellátását, és akit munkaképtelennek nyilvánítottak, ezen a számlán nyugdíjat kérhet. Viszont a munkavállaló által a megfelelő életkor elérése lehetővé teszi, hogy éljen a nyugdíjjogosultságokkal. Ilyen helyzetben is jogosult nyugdíj és rokkantsági végkielégítés a munkáltatótól? A cikkben válaszolunk.

Ki jogosult nyugdíjra és rokkantsági végkielégítésre?

Az ilyen típusú ellátásokkal kapcsolatos kérdéseket a munkajog részletesen szabályozza. Az Art. A Munka Törvénykönyve 921. cikke nyugdíj és rokkantsági végkielégítés olyan munkavállaló kapja meg, aki megfelel az öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra való jogosultság feltételeinek, akivel a munkaviszony megszűnt öregségi vagy rokkantsági nyugdíj miatt. Ez azt jelenti, hogy végkielégítés formájában nyújtott ellátás nem nyújtható annak, aki rokkantsági vagy öregségi nyugdíjra jogosult, de továbbra is foglalkoztatja.

A munkaszerződés, kinevezés, kinevezés és választás alapján alkalmazott személyek nyugdíjra vagy rokkantsági ellátásra jogosultak. Lásd még

  • Végkielégítés a munkavállaló halála után a családtagok számára

A szerződés felmondásának eljárása és a végkielégítéshez való jog 

Nyugdíjas és rokkantsági végkielégítés esedékessé válik, ha:

  • a szerződés felmondása ezen juttatás munkavállalónak történő odaítélésével kapcsolatban,
  • amikor a munkavállaló megszerezte a jogot a munkaviszony megszűnése után, de a munkaviszony alatt megfelelő kérelmet nyújtott be a munkáltatóhoz annak kifizetésére.

Nem számít, hogy a munkaviszony kinek a kezdeményezésére vagy milyen módon szűnt meg. Az ilyen ellátáshoz való jog nem függ az adott munkáltatóval kötött szerződés jellegétől vagy szolgálati idejétől. 

Az öregségi és rokkantsági végkielégítéseket nem kapják meg azok, akik jogosultak nyugdíj előtti ellátásokra vagy túlélő hozzátartozói ellátásokra.

A munkavállaló csak egyszer jogosult nyugdíjra vagy rokkantsági ellátásra. Nyugdíjas és rokkantsági végkielégítés nem jogosult, ha ilyen juttatást már kapott egy korábbi munkáltatótól. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a munkavállalót rokkantsági végkielégítésben részesítették, majd nyugdíjazták. A munkáltatónak a foglalkoztatási igazolásban fel kell tüntetnie az ilyen juttatás munkavállaló részére történő folyósításáról szóló információkat.

1. példa.

Marek úr megszerezte a rokkantsági nyugdíj jogát. Ezért felmondta a munkaszerződést a jelenlegi munkáltatóval. Utolsó munkanapján rokkantsági végkielégítést fizettek neki. Egy idő után úgy döntött, hogy folytatja munkaviszonyát egy másik munkáltatónál, és folytatta azt a nyugdíjkorhatár végéig, és megszerezte a nyugdíjhoz való jogot. Marek úr nem kapott nyugdíjazási végkielégítést munkáltatójától, mivel rokkantsági végkielégítést kapott korábbi munkahelyén, ami összhangban van a hatályos szabályozással.

Nyugdíjas és rokkantsági végkielégítés - az ellátás összege

Ha a munkavállaló teljesíti az ellátás folyósításának minden feltételét, a munkáltató köteles azt kifizetni. A végkielégítés összegének legalább meg kell egyeznie a munkáért járó egyhavi díjazás értékével. Ez garantált érték, és a munkáltató természetesen magasabb összeget is fizethet.

Az a munkáltató, aki kikerüli a nyugdíj és a rokkantsági végkielégítés kifizetését, pénzbírsággal sújtható.

A nyugdíjazás és a rokkantsági végkielégítés összege nem függ az adott munkahelyen eltöltött időtől. Ennek kiszámításakor az éves szabadság egyenértékének kiszámításakor alkalmazott elveket kell alkalmazni, anélkül, hogy azt tényezővel és órákkal el kellene osztani. A számítás nem tartalmazza továbbá az éves szabadság megadásának, a szabadság díjazásának és a szabadságért járó pénzösszeg meghatározásának és kifizetésének részletes szabályairól szóló rendelet 6. §-ában felsorolt ​​elemeket..

Rendelet az éves szabadság megadásának, a szabadság idejében fizetendő díjazás és a szabadság pénzbeli egyenértékének megállapításának és fizetésének részletes szabályairól
6. § A nyaralási szabadság időtartamának díjazását (a továbbiakban: "szabadságdíj") a munkaviszonyból származó javadalmazás és egyéb juttatások figyelembevételével határozzák meg, kivéve:
1) egyszeri vagy nem időszakos kifizetések egy adott feladatért vagy eredményért,
2) a munkára való felkészültség idejéért és a munkavállaló által nem okozott állásidőért járó díjazás,
3) jubileumi hálapénz (díjak),
4) díjazás az éves szabadság idejéért, valamint egyéb igazolt munkából való távolmaradásért,
5) az éves szabadság pénzbeli egyenértéke,
6) a bírósági képviseletért járó jogi tanácsadó kiegészítő díjazása,
7) betegség vagy a fertőző betegség miatti elszigeteltség miatti munkaképtelenség időtartama,
7A) a munka díjazásának ellentételezésének összege a munka minimális díjazásának összegéig,
8) a vállalati bónusz alapból járó jutalmak, további éves javadalmazás, a nyereségben való részvételből vagy az egyenlegtöbbletből eredő követelések,
9) nyugdíj vagy rokkantsági végkielégítés vagy egyéb végkielégítés,
10) a munkaviszony megszűnése esetén fizetendő javadalmazás és kompenzáció - a 7–11. §-ban meghatározott elvek alkalmazásával.

A fentieknek megfelelően a végkielégítés összegét az alábbiak feltételezésével számolják: 

  • a végkielégítéshez való jog megszerzésének hónapja után fix havi díjazás;
  • változó javadalmazás egy hónapra - átlagosan három hónapra;
  • változó javadalmazás egy hónapnál hosszabb ideig - átlagosan tizenkét hónap felett.

A végkielégítés a fenti összegek összege.

2. példa.

Joanna asszony augusztusban szerezte meg az öregségi nyugdíj jogát. A munkaszerződés felmondásának hónapjában rögzített, 5000 HUF díjazásra volt jogosult. Ezenkívül havonta jutalmat kap munkája eredményétől függően. Bónusz befizetve:

  • Május - 800 HUF;
  • Június - 550 HUF;
  • Július - 700 HUF.

A változó komponensek átlaga:

(800 HUF + 550 HUF + 700 HUF) / 3 = 683,33 HUF.

Joanna jogosult a végkielégítésre: 

5000 HUF + 683,33 HUF = 5683,33 HUF [riasztási információ] Mind a nyugdíja, mind a rokkantsági végkielégítés védett a levonásokkal szemben.

Nyugdíjak és végkielégítések - járulékok és adók

A szóban forgó ellátás a munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, ezért a munkáltatónak ki kell számolnia és fizetnie kell a jövedelemadót. Ez a kérdés azonban más, ha a ZUS-hozzájárulásokról van szó. A végkielégítés a 2. § (2) bekezdése alapján mentes a járulékfizetések alól. Az öregségi és rokkantsági nyugdíjbiztosítási járulékok számításának alapjainak meghatározásáról szóló részletes szabályok 1. cikkének 2. pontja. Az egészségbiztosítási járulékot szintén nem szedik be (a közpénzből finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokról szóló 81. cikk (1) bekezdése). A munkavállaló ezért csak a jövedelemadó előlegével csökkentett ellátásban részesül.

Nyugdíjak és rokkantsági végkielégítések - összefoglaló

Nyugdíjas és rokkantsági végkielégítés olyan munkavállaló kapja, akivel felmondták a munkaszerződést, és aki öregségi vagy rokkantsági nyugdíjra jogosult. A munkáltató köteles azt legalább egy havi bér összegében kifizetni. Javasoljuk: Munkaigazolás - alapvető információk