Az utazási iroda felelőssége elvesztegetett szabadságért

A nyár az utazások, az üdülési utak és az izgalmas utazások ideje. A Központi Statisztikai Hivatal által közzétett statisztikai adatok szerint az év során a lengyelek több mint 115 milliószor lépték át a lengyel határt (2017. évi adatok). A külföldi utazások száma folyamatosan növekszik. A lengyel turisták szívesen látogatják az európai országokat (a legnépszerűbb úti cél változatlanul Görögország, Olaszország, Spanyolország és Horvátország), de egyre gyakrabban döntenek úgy, hogy egzotikus utazásokra indulnak Ázsia vagy Dél-Amerika országaiba. A lengyelek külföldi utazásainak csaknem egynegyedét utazási irodák szervezték. Az utazási irodák ügyfeleinek többsége nagyszerű emlékekkel tér vissza a csodálatos kilátásokról, a luxusszállodákról és a finom ételekről. Egyesek számára azonban az üdülési utazás stresszforrássá és elpazarolt pénz érzetévé válik. Piszkos szállodai szobák, szemetelt strandok, elkényeztetett ételek - ezek és sok más panasz évente megjelenik a turisták véleményében a népszerű üdülési weboldalakon. Mi a utazási irodák felelőssége ebben az esetben?

Az utazási iroda felelős az elmulasztott vakációért?

Az utazási iroda felelőssége komoly vitákat váltott ki a bíróságok joggyakorlatában. Az Art. 11a bekezdés. A turisztikai szolgáltatási törvény 1. cikke közvetlenül előírja, hogy az utazásszervező (és ezért az utazást szervező utazási iroda) felelős az idegenforgalmi szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés elmulasztásáért vagy nem megfelelő teljesítéséért..

Az idegenforgalmi szolgáltatásokról szóló törvény 11a
(1) Az utazásszervező felelős az utazási szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés elmulasztásáért vagy nem megfelelő teljesítéséért, kivéve, ha a mulasztást vagy a nem megfelelő teljesítést kizárólag:
1) az ügyfél cselekedete vagy mulasztása;
2) harmadik felek cselekedetei vagy mulasztásai, akik nem vesznek részt a szerződésben előírt szolgáltatások teljesítésében, ha ezeket a cselekvéseket vagy mulasztásokat nem lehetett előre látni vagy elkerülni, vagy
3) vis maior.
(2) A szerződés nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése esetén a felelősség kizárása az (1) bekezdésben említett esetekben 1. pontja nem mentesíti az utazásszervezőt a sértett ügyfélnek a turisztikai esemény során történő segítségnyújtás kötelezettsége alól.

Az utazási iroda felelőssége csak akkor zárható ki, ha a szerződés nem teljesítését vagy nem megfelelő teljesítését vis maior, az ügyfél cselekménye vagy mulasztása, vagy a szerződés teljesítésében részt nem vevő harmadik felek olyan cselekménye vagy mulasztása okozza, amelynek cselekedeteit vagy mulasztásait nem lehetett előre látni vagy elkerülni. A jelen törvény által nem szabályozott mértékben a Ptk. Rendelkezései alkalmazandók, ami azt jelenti, hogy a turista által elszenvedett kár fogalmát a Ptk. Rendelkezései alapján kell értelmezni. Lásd még

  • Nyaralási terv és a nyaralás dátumának módosítása
  • Hogyan lehet útlevelet szerezni egy felnőtt és egy gyermek számára?

A turista sajnálata a pihenés örömének elvesztése is

Az ítélkezési gyakorlatban és az irodalomban jól megalapozott álláspont szerint azt kell feltételezni, hogy a kár magában foglalja azokat a veszteségeket, amelyeket a sértett fél elszenvedett, és azokat az előnyöket, amelyek a károkozás elmaradása nélkül is elérhetők lettek volna..

A kár lehet:

  • ingatlan (turisztikai utazás esetén ez például az utazás költsége, a repülőjegy költsége, a turistának felmerülő összes további költség - pl. étkezéssel, egy másik szállodában való szállással, gyógyszerekkel stb. kapcsolatos költségek),

  • nem vagyoni (azaz a sikertelen távozással összefüggésben elszenvedett kár megtérítése).

Ezenkívül a Ptk. Rendelkezései megjelölik a kártérítési kötelezettség általános feltételeit, amelyek magukban foglalják a személy felelősségét, kárt okozó eseményt és az ún. megfelelő ok-okozati összefüggés az esemény és a kár között. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy logikus ok-okozati összefüggésnek kell lennie az utazási iroda cselekedete vagy mulasztása és a turista által elszenvedett kár között..

Az utazási iroda felelőssége az elpazarolt szabadságért

A nem vagyoni kár megtérítésének igénylésének joga a Kbt. 5 mp A szervezett utazásokról szóló 90/314 tanácsi irányelv 1. és 2. pontja. A feltüntetett rendelkezések a turisztikai rendezvény szervezőjének felelősségét képezik az ügyfélnek (fogyasztónak) a szerződés nem teljesítése vagy nem megfelelő teljesítése következtében okozott kárért, valamint a művészet biztosításáért. Az idegenforgalmi szolgáltatásokról szóló törvény 11a. Az irányelvet az Európai Unió valamennyi országa végrehajtotta.

Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az idegenforgalmi szolgáltatások esetében a kár fogalmának magában kell foglalnia a nem vagyoni károkat is az üdülés élvezete elvesztésének formájában ("az üdülés élvezetének elvesztése ")..

A Törvényszék többek között jelezte, hogy "a fogyasztót turisztikai esemény kihasználására ösztönző alapvető inger nem anyagi előnyök (szabadidő, béke, kikapcsolódás, komfortérzet stb.) Elérése; a szervező hanyagságából eredő elmulasztása, vagyis az öröm elvesztése (a szabadság elpazarolása) gyakran az egyetlen kár, amelyet a fogyasztó szenved "(lásd az Európai Bíróság 2002. március 12-i ítéletét, C-168/00 hivatkozás)..

A fent idézett, egyértelműen megfogalmazott rendeletek és ítéletek ellenére, utazási irodák felelőssége a turisták által okozott nem vagyoni károkért, azaz az ún az elpazarolt vakációt nem hajtották végre.

2010-ben azonban a Legfelsőbb Bíróság egyértelműen kijelentette, hogy "az Art. 11 mp. Az idegenforgalmi szolgáltatásokról szóló, 1997. augusztus 29-i törvény 1. cikke lehet az alapja az utazásszervezőnek az ügyfelet ért nem vagyoni kárért az ún. Ún. pazarolt szabadság "(lásd a Legfelsõbb Bíróság 2010. november 19-i állásfoglalását, III. sz. ügyirat, CZP 79/10).

Ezt az álláspontot a Legfelsőbb Bíróság és más bíróságok későbbi ítéleteiben megerősítették. Például a varsói fellebbviteli bíróság 2021. április 29-i ítéletében a ref. VI ACa 1357/12, meg kell állapítani, hogy "a kár fogalmának magában kell foglalnia a nem vagyoni károkat is a pihenés során bekövetkezett öröm elvesztése formájában, és a fogyasztónak joga van a kötelezettség elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése miatt felmerült nem vagyoni kár megtérítésére"..

A turistának joga van nemcsak az utazásért fizetett ár visszaszerzésére, hanem az egyéb felmerült költségek megtérítésére és az elszenvedett kár megtérítésére is..

Ha egy turista vakációja pazarolt például szörnyű szállás, piszkos szállodai szobák, az ígértől eltérő létesítményben található szállodai szoba, nem megfelelő étel, piszkos tengerpart miatt, akkor a turistának joga van az utazási irodától nemcsak az általa fizetett utazási ár megtérítését követelni, egyéb felmerülő további költségekkel (pl. utazási költségek a lakóhelytől távoli repülőtérre, hosszú távú parkolókölcsönzés, az indulás előtt vásárolt gyógyszerek és oltások költségei). Az utazási iroda felelőssége ide tartozik a sikertelen távozás kapcsán elszenvedett erkölcsi kár megtérítése is.

A fent említett határozatok meghozatala óta a lengyel turisták egyre gyakrabban élnek azzal a joggal, hogy kártérítést és jogorvoslatot kérjenek egy üdülési útra, amely rémálommá vált, álmaik megvalósítása helyett. Az elmúlt években a lengyel bíróságok számos, a turisták számára kedvező ítéletet hoztak, amelyekben a fogyasztók kártérítést kaptak az utazási irodák által elkövetett különböző hibákért és mulasztásokért..

1. példa.

A turisták kompenzációt kaptak egy olyan hotel esetében, amely nem felelt meg a gyermekek számára megfelelő feltételeknek - annak ellenére, hogy a gyermekek igényeinek megfelelően kialakított szállodába utat vásároltak, elegendő étel hiányában és az önálló étel beszerzésének hiányában, az utazási iroda vízumkérelmét megtagadta, és megtagadta az utazási irodák beutazását. turisták az indulási országba, valamint a turistáknak a szállodában alkalmazott fizikai munkásoknak szánt szálláshelyeken történő elhelyezése esetén.

A Facebookon található fotók ellentmondhatnak a turista állításainak

Fontos, hogy az elmulasztott szabadság kompenzációjához valóban pazarolni és sikertelennek kellett lennie. A Poznańi Kerületi Bíróság - Poznań óvárosa által tárgyalt ügyek egyikében a felperesek keresetét elutasították, mert a felperesek azt állították, hogy nyaralásuk sikertelen volt, de az utazás során a közösségi hálózatokon az általuk közzétett bejegyzések egészen mást mondtak. Örültek a távozásnak, és nem tartották pazaroltnak az ünnepet. A bíróság véleménye szerint ez elegendő érv volt a fogyasztók keresetének elutasításához.

Frankfurt asztal - segítség azoknak a turistáknak, akik érvényesítik jogaikat

A fogyasztók-turisták számára hasznos eszköz lehet az ún Frankfurt táblázat, a németországi Nemzeti Bíróság polgári tanácsának igényeihez készített dokumentum. Noha a dokumentum nem kötelező Lengyelországban, felbecsülhetetlen segítséget jelent az elpazarolt szabadság kapcsán igényelt kártérítés összegének meghatározásában. A táblázat részletesen felsorolja az utazási irodák számos hibáját és hiányosságát (pl. Túl kicsi szállodai szobák, a szoba felszerelésének hibái, az úszómedence hiánya vagy annak nem megfelelő állapota, a szállás helybeli különbségei az utazásszervező ígéreteihez viszonyítva, az eszköz meghibásodása, a kezelés hiánya vagy helytelen kezelése , az étellel kapcsolatos problémák), és meghatározza az utazási ár hány százalékát kell visszafizetni a fogyasztónak ezen hibák esetén. Természetesen a lengyel turisták számára a táblázat csak tájékoztató jellegű és tájékoztató jellegű. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy érdemes hivatkozni a táblázat rendelkezéseire, és így elkerülni a bírósági szakértő költséges és hosszadalmas véleményét..

A fenti információkból két fontos következtetés vonható le. A fogyasztók-turistáknak meg kell védeniük jogaikat, és reagálniuk kell egy olyan helyzetbe, amikor az álomnyaralás teljesen eltér az utazási iroda ügynökének biztosítékától és a fényes katalógusokban az utazást dicsérő fotóktól. Az utazási irodáknak, az utazásszervezőknek és az üdülési utazásokat árusító ügynökségeknek meg kell őrizniük szolgáltatásaik minőségét, és azonnal reagálniuk kell a turisták indokolt és ésszerű panaszaira, ellenkező esetben fennáll annak a kockázata, hogy az elégedetlen ügyfeleknek eladott utazás áránál jóval magasabb költségek merülnek fel. Javasoljuk: Szakmák utazóknak, vagyis álommunka az utazás szerelmeseinek