SZJA-mentességi nyilatkozat - 2021-ben kell benyújtani?

2019. augusztus 1-jétől a 26 év alatti személyek jövedelemadó-mentességét kezdték alkalmazni. Sajnos nem mindenki élhet az adókedvezmény előnyeivel. Kinek van ez a joga? Mennyi az adómentes jövedelem határa? Lehet-e lemondani róla a kedvezményhez való jog ellenére?? Nyilatkozat az szja-mentességről hogy továbbra is be kell-e nyújtani?

Mentesség - szja-mentesség a fiatalok számára

2019. augusztus 1-jén a három törvényt módosító törvény: 

 • személyi jövedelemadó, 
 • családi ellátások, 
 • államilag finanszírozott egészségügyi szolgáltatások. 

Ennek köszönhetően csak azok a fiatalok keresnek jövedelmet, akik:

 • munkaszerződések,
 • megbízási szerződések,
 • házi feladat,
 • szövetkezeti munkaviszony és
 • üzleti kapcsolat (pl. rendőrök).

A használatához azonban több feltételnek is meg kell felelnie:

 1. jövedelemszerzés az adóalany 26 éves koráig,
 2. nem haladja meg a mentességi határt (2021-ban - 85 528 HUF),
 3. nincs jövedelemadó-átalányadó-adó.

2021-ban azok a személyek, akiknek jövedelme nem haladja meg a 85 528 HUF-t, mentesülnek a díj megfizetése alól. Lásd még

 • Teljes szabadság - mikor és kinek?
 • Amikor a végrehajtó elveszi a fizetést ?

2021-ben már nincs szükség az szja-mentesség bejelentésére!

A 2019-es mentesség kihasználásához a fiataloknak szja-mentességi nyilatkozatot kellett benyújtaniuk munkáltatóiknak. Ha nem, akkor adóelőlegeket fizettek a javadalmazásukra. 

2021-tól azonban ez a könnyítés automatikusan elérhető minden személy számára (aki megfelel a megadásának feltételeinek). Ezért a fizetőknek törvényben előírt kötelezettségük van e mentesség alkalmazására. Másrészt a fiatalok nem kötelesek nyilatkozatot benyújtani ebben az ügyben. Ezért a fizetőknek a bérek 2021 januárjában történő kifizetésével kezdődően ne számítsanak be szja-előleget. Adót akkor kell beszedni, ha:

 • a munkavállaló jövedelme az év során meghaladja a 85 528 HUF-t,
 • az alkalmazott 26 éves,
 • adóbevallást nyújtanak be.

A fiatalok szja-mentessége 2021-ban nem igényli az igazgató / munkáltató nyilatkozatának benyújtását. A 85 528 HUF korlátot meghaladó összeget általános szabályok szerint, az adóskála alapján kell adózni. Ilyen helyzetben a munkáltató köteles az adó 17% ​​-át fizetni a munkavállalóért, és ha a többlet meghaladja az 1. adóküszöböt - az adó 32% -át kell megfizetnie.. Az szja-mentességi határ meghatározásakor fontos a javadalmazás bruttó összege. A Pénzügyminisztérium szerint kulcsfontosságú az a nap, amikor a munkáltató átutalja az adott hónap fizetését. Az alkalmazottak és vállalkozók által kapott jövedelem továbbra is adómentes lehet a 26. születésnapig bezárólag.

1. példa.

Április 29-én az alkalmazott 26 éves lesz. 

 1. Az áprilisi fizetést április 30-án utalják át: Ha a munkáltató a fizetéssel együtt átutalást küld a munkavállaló születésnapja után, akkor elveszíti az SZJA-mentesség jogát az adott havi jövedelme után. Tehát a munkáltató köteles lesz kiszámítani, beszedni és kifizetni az SZJA előleget a keresett jövedelem után.
 2. Az e hónap fizetését a születésnapon (április 29.) utalják át: A munkavállalónak jogában áll szja-mentességet kapni a 26 éves koráig (beleértve a születési dátumot is) kapott keresetért. Tehát egy adott hónapra a munkáltatónak nem kell visszatartania az szja előleget.
 3. Az áprilisi fizetést április 25-én utalják át: Ebben a helyzetben a munkavállaló megtartja a jogot arra, hogy áprilisban felszabaduljon az szja-ból.

A 85 528 HUF (bruttó jövedelem) felső határa a különböző fizetők által megszerzett összes jövedelemre vonatkozik. Ezért előfordulhat, hogy az előlegeket nem több befizető szedi be, és az adózó az éves elszámoláskor meghaladja a mentességi határt. Akkor adót kell fizetnie. Ilyen helyzetben előnyösebb lehet számára az adómentesség alkalmazásának elmulasztása iránti kérelem benyújtása. Az ilyen kérelem kézhezvételekor a kifizető az adóelőlegeket legkésőbb a nyilatkozat kézhezvételének hónapját követő hónapban beszedi. Fontos, hogy ezt a kérelmet minden adóévre benyújtják. 

2. példa.

A 26 évesnél fiatalabb munkavállaló, 2021 januárjában, a fiatalok mentességének figyelembevétele nélkül kérte a munkáltatótól az előlegeket. Ilyen helyzetben a fizető a mentesség alkalmazása nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezését követő hónaptól kezdve beszedi az előlegeket. Ebben az esetben az adót legkésőbb 2021 februárjától kell beszedni.

A 2019. augusztus 1. és december 31. között elért bevételek tekintetében az szja-mentességet azzal a feltétellel alkalmazták, hogy az adózó nyilatkozatot nyújtson be az adózóhoz, aki hajlandó kihasználni az új adókedvezményt. 2021-tól nem kell beszedni az adóelőlegeket. Csak akkor kell megfelelő kérelmet benyújtania, ha az adózó azt akarja, hogy jövedelme után adót számítsanak ki. Javasoljuk: A munkavállaló jogait, akik megváltoztatják a munkaviszonyt, jogszabályok szabályozzák-e??