A társadalombiztosítási járulékok nem a munkáltató által történő befizetése - következmények

Nemrégiben betegszabadságon voltam. Kiderült, hogy a munkáltatóm nem fizet ZUS-járulékokat az alkalmazottakért. Van-e következménye számomra, mint munkavállalóra, ha a munkáltató nem fizeti be a ZUS-járulékokat? Ez azt jelenti, hogy több hónapja nem vagyok biztosított és nem jogosult táppénzre?

Waldemar, Sulęcin

ZUS-hozzájárulások munkavállalónként

Minden munkáltató kötelessége, hogy a foglalkoztatottat a felek közötti munkaviszony létrejöttétől számított 7 napon belül jelentse a Szociális Biztosító (ZUS) biztosításának..

Minden munkaszerződés alapján alkalmazott személyt be kell jelenteni a társadalombiztosításnak:

 • nyugdíj,
 • rokkantsági ellátások,
 • balesetek és
 • betegség

valamint az egészségbiztosításra.

A társadalombiztosítási járulékokat mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak megfelelő összegben kell finanszíroznia, a biztosított díjazásának összegétől függően. A biztosítási díjak százalékos arányát az alábbi táblázat mutatja.

A biztosítás típusa

A munkáltató által finanszírozott járulékok

A munkavállaló által finanszírozott járulékok

nyugdíjazás

9,76%

9,76%

fogyatékosság

6,50%

1,50%

baleset *

1,67% **

-

betegség

-

2,45%

Egészség

-

9,00%

FP

2,45%

-

FGŚP

0,1%

-

A ZUS juttatások összege a munkavállaló által keresett jövedelem összegétől függ, pl .:

 • táppénz,
 • anyasági támogatás;
 • bérleti díj vagy
 • nyugdíjak.

A munkáltató nem fizeti be a ZUS-járulékokat - mit kell tennie a munkavállalónak?

Ha az alkalmazott azt gyanítja, hogy munkáltatója nem fizet érte ZUS-járulékot, többféle módon reagálhat. A társadalombiztosítási rendszerről szóló törvény 23. és 32. cikkére hivatkozva, ha megállapítást nyer, hogy a munkáltató nem fizet járulékot a biztosításért, a munkavállaló köteles erről tájékoztatni a ZUS-ot..

A munkáltató nem fizet a ZUS-nak - első lépés

Ha az alkalmazott gyanítja, de nem biztos abban, hogy a munkáltató fizet-e biztosítási díjat érte, akkor először kapcsolatba kell lépnie a vállalat számára szolgáltatásokat nyújtó emberi erőforrásokkal vagy azzal a személlyel, aki a társaság ZUS-nál történő biztosítását rendezi. Az alkalmazott kérésére a HR osztálynak ki kell nyomtatnia a munkáltató ZUS-val való elszámolásának igazolását.

A munkáltató nem fizet a ZUS-nak - második lépés

Ha a HR osztály nem akarja megadni a munkavállalónak a munkáltató ZUS-nál történő elszámolásának megerősítését, akkor a munkavállalónak írásbeli kérelmet kell benyújtania a járulékainak rendezésére. Ha a munkavállaló írásbeli kérésére a vállalkozó nem kapja meg a ZUS-járulékok befizetésének megerősítését, akkor a munkavállalónak írásban is kérnie kell az elutasítás indokolását.. A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót a személy ZUS-val való elszámolásáról.

A technológia fejlődése és a ZUS rendszerek számítógépesítése szintén lehetővé teszi az ilyen kérdések igazolását közvetlenül a PUE ZUS platformon. Az a munkavállaló, aki hozzáfér a PUE-hez, képes függetlenül ellenőrizni, hogy feljelentést tettek-e a ZUS-nál, és hogy a munkáltató fizet-e érte járulékot.

A munkáltató nem fizet a ZUS-nak - harmadik lépés

Ha a munkavállaló nem szerez információt a munkáltatóval kötött biztosítási díjakkal kapcsolatos elszámolásokról, akkor a következő lépésben közvetlenül a ZUS-hoz kell fordulnia. Az alkalmazottnak joga van a ZUS-hoz fordulni egyedi esetének tisztázása érdekében. Általános szabály, hogy a társadalombiztosítási intézménynél a magyarázó eljárásokat legfeljebb 3 hónapon belül le kell zárni. A ZUS helyzetének tisztázása iránti kérelem esetén ajánlott ennek az intézménynek biztosítani munkaszerződést, fizetési bizonylatokat vagy szja-t az előző évekről, ha van ilyen.

A munkáltató nem fizeti be a ZUS-járulékokat - mit tehet a ZUS?

Az alapvető jogorvoslat abban az esetben, ha a munkáltató nem fizet ZUS-járulékot biztosítottjaként, az a késedelmes fizetés után járó kamat ZUS általi kijelölése, az adórendeletről szóló törvényben meghatározott feltételekkel és összegben. A ZUS-nak joga van további díjat is kivetni a be nem fizetett járulékok 100% -áig egy olyan fizető fél számára, aki nem teljesíti a ZUS felé fennálló kötelezettségeit..

Ha a fent említett korrekciós intézkedések nem hoznak semmilyen hatást, a ZUS-nak lehetősége van arra, hogy kérje az adós felvételét a fizetésképtelen adósok nyilvántartásába. A hátralékokkal és a fizetési határidők be nem tartásával kapcsolatos információkat csak 10 év elteltével törölhetjük.

A ZUS másik módja a fizetési kötelezettségek behajtására az, hogy bűncselekmény gyanúja miatt kérelmet nyújt be az ügyészséghez, mert a munkavállaló ZUS-járulékának nem fizetése a munkavállalói jogok megsértését jelenti.. Magának a munkavállalónak is joga van feljelentést tenni a munkaadóval kapcsolatban az ügyészségen, ha a munkáltató nem fizet érte ZUS-járulékot..

A ZUS-kötelezettségeket nem fizető munkáltatót érintő következmények a következők lehetnek:

 • pénzbírság,
 • szabadságkorlátozás büntetése

vagy

 • két évig terjedő szabadságvesztés.

A munkáltató nem fizet a ZUS-nak - negyedik lépés

A munkavállaló számára további jogorvoslat az a lehetőség, hogy a Nemzeti Munkaügyi Felügyelőségnek (a továbbiakban PIP) jelentést tehet arról a munkáltatóról, aki nem fizet hozzájárulást a ZUS-hoz. Ilyen esetben a PIP-nek joga van ellenőrzést elküldeni a társaság székhelyére, amelynek eredményeként az ellenőrnek joga van határozatot kiadni, majd keresetet benyújtani vagy bírságot kiszabni..

A munkáltató nem fizeti be a ZUS-járulékokat - aki felelős?

Csak a munkáltató felelős a ZUS-nak bejelentett alkalmazottak után fizetendő járulékokért. A társadalombiztosítási járulékok befizetésének elmulasztása a munkáltatónak nincs hatása az ellátások - mind a táppénz, mind az anyasági ellátások - kifizetésére. Az a munkavállaló, akinek nem fizetnek járulékot, nem veszi el az öregségi nyugdíjhoz való jogot, mert azt az esedékes járulékok alapján számítják ki, nem pedig a ZUS-számlára ténylegesen befizetett összegek alapján, feltéve, hogy a kifizető nyilvántartásba vette a munkavállalót és havi jelentéseket nyújt be érte. a ZUS-nak. Az Art. Törvény a társadalombiztosítási rendszerről: "járulékok a nyugdíjazási, rokkantsági, baleseti és betegbiztosításhoz a biztosítottak számára. 16 mp Az 1–3, 5, 6 és 9–12-et a járulékfizetők havonta kiszámítják, elszámolják és átutalják az osztálynak ".

Ezért a munkavállalónak nincs felelőssége a társadalombiztosítási járulékok nem fizetése a munkáltató.

Összefoglalva emlékeztetni kell arra, hogy a munkavállalónak értesítenie kell a ZUS-ot, ha a munkáltató nem fizet biztosítási járulékot - ilyen esetben a Társadalombiztosítási Intézet megfelelő korrekciós intézkedéseket alkalmazhat. Javasoljuk: Van fizetett gyermekgondozási szabadság??