Túlóra, túlórák és juttatásra való jogosultság

Munkaszerződés alapján vagyok alkalmazva az egyik ruházati üzletláncban. Mindig 15 perccel korábban jövök dolgozni, és 10-15 perccel tovább maradok. Vezetői beosztásom nincs, csak az ügyfélszolgálattal foglalkozom. Ilyen helyzetben jogosult vagyok-e további túlórabérre, ha a szokásos 8 óránál többet dolgozom??

Natalia, Milicz

Munkaidő a munkaszerződésben

A két fél, azaz a munkáltató és a munkavállaló között létrejövő munkaviszonyt írásban kell meghatározni - munkaszerződés. Ott meg kell jelölni az adott munkavállaló munkaidejét is. A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Munka törvénykönyve) 29. cikkének (1) bekezdése felsorolja az összes olyan pontot, amelyet a munkaszerződésnek tartalmaznia kell. Ezek:

 1. munka típusa;
 2. Munkavégzés helye;
 3. a munka típusának megfelelő munkabér, a javadalmazási elemek megjelölésével;
 4. munkaórák;
 5. a munka megkezdésének dátuma.

Lásd még

 • Éjszakai munka - munkarend
 • Túlóra a gyakorlatban - amit tudnia kell?
A munkaidő különösen fontos, mivel jelzi azt az időkeretet, amelyben a munkát a munkavállalónak el kell végeznie. Más szavakkal, a munkaidő az az idő, amely alatt a munkavállalónak a munkáltató rendelkezésére kell állnia. Ennek elmulasztása túlórát eredményezhet, ami a munkavállaló további díjazásával jár.

A munkaidő meghatározása

Megkülönböztetünk napi, heti és átlagos heti munkaidőt, ahol az órák névértéke az a maximális óraszám, amelyet egy alkalmazott túlórák nélkül dolgozhat. A munkaidőt az Art. A Munka Törvénykönyve 129. §-ának 1. része, amelyet úgy számolnak, hogy megszorozzuk a 40 órát az elszámolási időszak heteinek számával, majd a kapott óraszámhoz hozzáadjuk a 8 óra szorzatát és az elszámolási időszak végéig hátralévő napok számát, amely hétfőtől péntekig esik. Minden elszámolási időszakban bekövetkező ünnepnap, amely vasárnaptól eltérő napra esik, 8 órával csökkenti a munkaidőt.

1. példa. 

2021 június

hetek száma - 4 hét

hátralévő napok száma - 2 nap

ünnep - 1 nap

A munkaidő 40 óra x 4 hét + 8 óra x 2 nap - 8 óra x 1 nap = 168 óra.

Túlóra

A túlmunka fogalmát az Art. A munka törvénykönyvének 151. §-a. E rendelkezés értelmében a munkavállalóra alkalmazandó munkaidő-normákat meghaladóan végzett munka, valamint az alkalmazandó rendszerből és munkaidő-beosztásból eredő meghosszabbított napi munkaidő meghaladásával végzett munka túlmunkának minősül..

A túlórázás megengedett az alábbiak esetén:

 1. mentési művelet végrehajtásának szükségessége az emberi élet vagy egészség, vagyon vagy a környezet védelme, vagy a hiba megszüntetése érdekében,
 2. a munkáltató speciális igényei.

Ez nem minősül túlmunkának, a munkavállaló számára a személyes ügyek rendezése érdekében adott munkaszüneti idő pótlásának..

Itt kell megjegyezni, hogy a munkavállaló a munkáltató kifejezett kérésére végez-e munkát a szokásos időben. A munka ideje a munkáltató rendelkezésére álló idő és a munka elvégzésére való készség. Ha ez a helyzet, akkor az illető jogosult túlórabérletre. A túlmunkáért fizetendő pótlék összege:

1) a javadalmazás 100% -a - túlmunkáért:

 • az éjszakában,
 • vasárnap és munkaszüneti napokon, amelyek a munkavállaló számára nem munkanapok, a rá vonatkozó munkaidő-beosztás szerint,
 • a munkavállalónak vasárnap vagy munkaszüneti napon cserébe a rá vonatkozó munkaidő-beosztásnak megfelelően biztosított munkanapon kívül;

 2) a javadalmazás 50% -a - a fenti pontokban meghatározottaktól eltérő bármely napra eső túlmunkáért. A túlórázást a munkáltató kérésére kell elvégezni.

Túlóra és részmunkaidő

Részmunkaidős munkavégzés esetén a szerződésben meg kell határozni a megengedett munkaidőt meghaladó órák számát, amelyeket nem kezelnek túlóraként. Ilyen esetben a munkavállaló nem jogosult túlóradíjra - minden további órára a szokásos munkaórával megegyező összegű díjazás jár..

2. példa.

A félállású alkalmazott a hét 5 napján, napi 4 órában dolgozik. A munkavállalói szerződés a következő rendelkezést tartalmazza: "Az elfogadott elszámolási periódusban napi 7 óránál hosszabb munkavégzés a fizetési pótlék megfizetésének kötelezettségét vonja maga után az Art. 151¹ 1. § a Munka Törvénykönyve ”. Ez azt jelenti, hogy az 5., 6. és 7. órában végzett túlmunka túlórabér kifizetését eredményezi (normál túlórabér), és csak a túlórák 7. óráját meghaladó munkavégzéshez lesz szükség a normál fizetés mellett a túlórabónuszra is.

Túlóra - összefoglaló

Ha a munkavállaló a munkaidejét meghaladó munkát végez, a munkáltató kifejezett kérésére, akkor ez a túlmunka, amelyért a munkavállalónak juttatást kell kapnia. Ha azonban a munkavállaló önként hosszabb ideig marad a munkahelyen, vagy korábban kezdi meg a munkát a munkáltató hallgatólagos beleegyezése nélkül, akkor nem kap túlmunkadíjat. Ahhoz, hogy ez az idő túlórának minősüljön, a munkáltató kifejezett beleegyezésére van szükség ahhoz, hogy hosszabb ideig maradjon a munkahelyen. Javasoljuk: A munkavállaló elhagyja a munkát - mi jár vele?