Mire kell figyelni az idénymunkára vonatkozó szerződés megkötésekor?

Az idénymunka jó módszer extra jövedelemszerzésre vagy tapasztalatszerzésre. Előfordul, hogy ez egy fiatal ember első munkája. Annak érdekében, hogy a tisztességtelen cégek ne használják és elkerüljék a csalódást, figyelmet kell fordítani a felajánlott szerződés tartalmára. idénymunka? Nézzük meg!

Mit kell tartalmazni az idénymunkára vonatkozó szerződés tartalmában?

Az idényjellegű munkaszerződésben a szerződő felek és a megkötés idejének meghatározása mellett meg kell adni a javadalmazás kiszámításának módját (havi átalány, óradíj, jutalmak, a borravalók rendezésének szabályai) és a munkavállaló feladatainak körét. Nem kevésbé fontos a szerződéskötés formája. Míg a szóbeli szerződés hatékony és kötelező, a munkakörülményeket írásban kell meghatározni. A Legfelsőbb Bíróság 2016. november 17-i ítélete (az ügy hivatkozási száma: II PK 225/15) Az Art. Az 1974. június 26-i törvény, a Munka Törvénykönyve (Journal of Laws 24. szám, 141. tétel, módosított) 29. §-ának 2. pontja alapján a munkaszerződés írásban jön létre, és ha a munkaszerződést nem írták alá, a munkáltató a munkavállaló munkába állása írásban megerősíti a munkavállalót a szerződő felekkel kapcsolatos megállapodásokról, a szerződés típusáról és annak feltételeiről. A bevált joggyakorlat szerint az írott forma nincs fenntartva a semmisség fájdalma alatt.

A Legfelsőbb Bíróság véleménye szerint (amelyet a 2009. november 4-i ítélet, ügyszám I PK 105/09 hivatkozási szám határoz meg), egy másik munkaszerződés esetén megengedett implicit megkötés. Az írásbeli nyomtatvány be nem tartása nem érvényteleníti az ilyen megállapodást.

Lásd még

  • Külföldi munkavégzés nyári szünetben - hogyan készüljünk fel
  • A külföldi munkatapasztalatok dokumentálása?
A kereskedő megbízhat munka szezonális nemcsak határozott idejű munkaszerződés, hanem polgári jogi szerződés alapján is. Megbízási szerződés megkötésekor vagy konkrét munkára is érdemes írásban tartani.

Van-e meghatározása az idénymunkának??

Szezonális munka nem szerepelnek a munka törvénykönyvében. Feltételezzük azonban, hogy a Legfelsőbb Bíróság 1986. április 3-i ítéletét követően (ügyirat hivatkozási szám: III URN 20/86) az idénymunkákat az év egy meghatározott részében végzik, egy adott évszakhoz, évszakhoz és feltételekhez kapcsolódva. légköri.

Sőt, az idényjellegű feladatok ellátása az ideiglenes munkavégzés egyik formája, amelyet az Art. 2. záradék Az ideiglenes munkavállalók foglalkoztatásáról szóló, 2003. július 9-i törvény (Journal of Laws 166. sz., 1608. tétel) 1. pontjának 3. pontja, amely szabályozza az ideiglenes munkavállalók munkaerő-kölcsönzéssel történő foglalkoztatásának szabályait. A magánfoglalkoztatási irodához való felkeresés jó módja az idénymunka megtalálásának.

Milyen szabályok vonatkoznak az idénymunkás határozott idejű munkaszerződéssel történő alkalmazására?

A munkavállaló idénymunkára történő foglalkoztatása határozott idejű munkaszerződés alapján történik. A munkaszerződés ezen formájának jellemző jellemzője a kijelölt időpont megjelölése, amelyen a munkaviszony megszűnik. Főszabályként a Munka Törvénykönyve 251. cikkének (1) bekezdése alapján a határozott idejű munkaszerződés alapján történő munkavégzés időtartama, valamint a munkaviszony ugyanazon felei között kötött, határozott időre szóló munkaszerződések szerinti teljes foglalkoztatási idő nem haladhatja meg a 33 hónapot, és e szerződések teljes száma nem haladhatja meg a 3 hónapot. Az idézett rendelkezés 2. §-a alapján úgy tekinthető, hogy a munkavállalót, illetőleg az 1. §-ban említett időszak lejártát követő naptól, vagy a negyedik határozott idejű munkaszerződés megkötésének napjától határozatlan időre szóló munkaszerződés alapján foglalkoztatják..

Ez a szabály az Art. A Munka Törvénykönyve 251. § (4) bekezdésének 2. pontja nem vonatkozik a határozott időtartamra alkalmi vagy idénymunka végzése céljából kötött munkaszerződésekre. Más szavakkal, a negyedik távú szezonális munkaszerződés megkötése nem eredményezi a munkavállaló határozatlan időre történő alkalmazását..

1. példa.

2017. július 1-jén Jan úr határozott idejű munkaszerződést kötött egy gyümölcstermelővel. A felek megállapodtak abban, hogy a munkaviszony két hétig tart. A feladat eper betakarítása volt. Július 15-én és 30-án a felek további hasonló tartalmú megállapodásokat írtak alá. 2017. augusztus 14-én, annak ellenére, hogy a szerződés már nem volt érvényben, Jan úr az eperföldre jött dolgozni, a munkáltató ezt nem kifogásolta, és szokása szerint a munkanap vége után fizetést fizetett neki. Meg kötöttek határozatlan idejű munkaszerződést ebben a helyzetben? Nem. Bár a felek hallgatólagosan kötöttek negyedik határozott idejű munkaszerződést, ez szezonális jellegű volt, ezért ilyen hatás nem jelentkezett.

Szezonális munkát végezhetnek-e kiskorúak??

Az Art. A Fiatalkorúak Munka Törvénykönyve 2001. évi 1. és 2. §-a (15 éves, de 18 éven felüli személy) munkaszerződés alapján alkalmazható olyan könnyű munka elvégzésére, amely nem veszélyeztetheti a fiatal életét, egészségét és pszichofizikai fejlődését, és szintén nem akadályozhatják a kötelező oktatás elvégzésében.  A munkajogi rendelkezések lehetővé teszik kiskorú foglalkoztatását idénymunkára, különösen az ünnepi időszakban.Kiemelendő, hogy a Kbt. A Munka Törvénykönyve 190. cikkének (2) bekezdése értelmében 15 év alatti személy alkalmazása tilos. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a megállapodás érvénytelen. Egy fiatal alkalmazott díjat kérhet az elvégzett munkáért. A munkáltatókat viszont pénzbírság illeti meg a 15 év alatti személy jogellenes foglalkoztatása miatt.

2. példa.

Jan tizenhárom éves, és úgy döntött, hogy a nyári szünetben a szomszédos gazdaságban kezdi el az eper betakarítását. Ez a könnyű kézi munka, amelyet a saját tempójában végez. A nyári szünidő alatt végzett munka nem zavarja a kötelező oktatást. Jan azonban nem írhatott alá munkaszerződést, mert még nincs 15 éves. A 15 év alatti személyek munkaszerződés alapján nem alkalmazhatók, kivéve művészeti, kulturális, sport- vagy reklámtevékenységet folytató szervezetnél végzett munkát..

Milyen szabályok vonatkoznak az idénymunkás polgári jogi szerződés alapján történő alkalmazására?

Az idénymunkát polgári jogi szerződés alapján lehet elvégezni, ez a munkaszerződések alternatívája. A szezonális jellegű munka elvégzését megbízási szerződés vagy egy meghatározott konkrét feladatra vonatkozó szerződés alapján lehet megbízni. Előnyös a vállalkozó számára, mivel megkötésük nem vonja maga után a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget. Ezenkívül a polgári jogi szerződés szerinti idénymunkát kiszervezhetik tizenhárom évesek.

Hangsúlyozni kell, hogy azt, hogy munkaszerződéssel vagy polgári jogi szerződéssel van-e szó, nem annak neve, hanem a felek tartalma és szándéka határozza meg. Nem vonható le az a következtetés, hogy a vállalkozó közvetlen irányításával meghatározott időben végzett munka megfelel a konkrét munkára vonatkozó szerződés feltételeinek. A fent leírt feltételek mellett munkát végző személy munkaügyi bíróságot kérhet a munkaviszony fennállásának megállapítására.

A megbízási szerződés és az egyedi munkaszerződés is szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés. Miben különböznek? Megbízási szerződés esetén a kivitelező vállalja, hogy a megbízó számára konkrét jogi lépéseket tesz, ezért fontos a tervezett cél elérését célzó tevékenységek végzése. A konkrét eredmény bekövetkezésének kérdése nem befolyásolja a kötelezettség teljesítését. Amikor azonban a feleket egy konkrét munkaszerződés köti, a konkrét hatás bekövetkezése alapvető és szükséges elem.

3. példa.

Polgári jogi szerződés alapján Jan úr vállalta, hogy a szerződés dátumától számított két hétig epret szüretel. Megbízási szerződésről van szó, mert a vállalkozó kötelessége, hogy a megbízó számára meghatározott tevékenységet végezzen.

Hangsúlyozni kell, hogy konkrét munkára vonatkozó szerződések aláírása munka szezonális a mezőgazdaságban ez nem helyes, mert nyilvánvaló okokból a gyümölcs- és zöldségfélék betakarításával végzett munka nem tekinthető munka elvégzésének.

Új típusú polgári jogi szerződés - a betakarítással járó támogatásról szóló szerződés

E jelenség kiküszöbölése érdekében a szejm 2018. április 13-án elfogadta a mezőgazdasági termelők társadalombiztosításáról szóló törvény módosítását. Az új szabályozás új típusú polgári jogi szerződésről rendelkezik - a betakarítással járó támogatásról szóló szerződésről. Ezeket a szerződéseket a gazdálkodást folytató gazdálkodó és a betakarítási támogatást nyújtó személy, úgynevezett segítő között kell megkötni. A törvényjavaslat indoklása kimondja: a betakarítási támogatásról szóló megállapodást a betakarításra nyújtott támogatás esetében kell alkalmazni, amely magában foglalja a gyümölcs- és zöldségfélék betakarításával, valamint azok későbbi válogatásával és értékesítésre való előkészítésével kapcsolatos tevékenységeket. A gyümölcsbetakarítás olyan tevékenységeket foglal magában, mint a gyümölcsök vagy zöldségek leszedése fákból, cserjékből vagy más növényekből, például eper, paprika vagy paradicsom, pl. Gombák vágása és zöldségek szedése a földről, például hagyma. Például a káposzta és a karfiol betakarításakor eltávolítják a felesleges növényi részeket, azaz a gyökeret és a külső levélréteget. Ehhez a művelethez kés szükséges. Ezenkívül lehetséges a földből gyümölcs, elsősorban alma és szilva gyűjtése ipari felhasználásra. A méret szerinti rendezés és a minőségi osztályok szerinti felosztás elvégezhető a betakarítás során (eper, áfonya), később pedig válogató üzemekben, például almában, körtében. A betakarított gyümölcsöket és zöldségeket konténerekbe és dobozokba rakják, vagy szállítóeszközökbe rakják. Az értékesítésre való előkészítés magában foglalhatja a gyümölcs mosását és tisztítását, valamint a befogadónak megfelelő csomagokba csomagolást, raklapokra rakást és szükség esetén fóliázást. A gyümölcs- és zöldségtárolók előkészítése magában foglalja a falak és padlók mosását és fertőtlenítését. A fent említett tevékenységek fizetett teljesítéséhez szükséges betakarítási támogatásra vonatkozó szerződést egy naptári év során legfeljebb 90 napos időtartamra kötik meg (

).

Ezenkívül a megtárgyalt módosítás kiterjeszti e szabályozás szubjektív hatályát a mezőgazdasági termelők segítőire is, akik munkavállalási engedély alapján a Lengyel Köztársaság területén tartózkodó személyek is lehetnek..  Ez a típusú szerződés baleset- és egészségbiztosítási járulékköteles lesz. Szezonális munka polgári jogi szerződés vagy munkaszerződés alapján hajthatók végre, ebben az esetben a munkáltatók leggyakrabban határozott idejű munkaszerződésről döntenek. Egy másik lehetőség az ideiglenes foglalkoztatási ügynökség alkalmazása.

Az idénymunkák esetében a munkaszerződések alternatívája a polgári jogi szerződések - jutalék és konkrét munka. Előnyük, hogy nincs szükség szigorú munkaidő-időszak, munkavégzés helye, és nincsenek további kötelezettségek, például szabadságok. Fiatalkorú munkavállalók 13 éves kortól is alkalmazhatók ilyen típusú szerződéssel. Sőt, a polgári jogi szerződések gyakran egyszerű módszerek annak elkerülésére, hogy a munkavállalóknak ZUS-járulékot kelljen fizetni..

Ideiglenes alkalmazott foglalkoztatása egy munkaügyi ügynökségnél - nyereséges-e?

Az idénymunkások alkalmazásának egyik népszerű formája a munkaügyi ügynökség szolgáltatásainak igénybevétele. Ebben a modellben a munkaügyi ügynökség a munkavállaló munkáltatója. A vállalat (ügyfél) szerződést köt a kiválasztott ügynökséggel. A szerződés tárgya, hogy az ügyfél számára biztosítson bizonyos számú alkalmazottat. A vállalkozás (ügyfél) elszámolja az elvégzett munkát az ügynökséggel, amely fizeti a díjazást, és elszámol a foglalkoztatott munkavállalókkal. Az ideiglenes ügynökség szolgáltatásainak igénybevétele nem mindig jelent megtakarítást a vállalat számára. A munkaközvetítő ügynökségnél alkalmazott munkavállaló nem kereshet kevesebbet, mint közvetlenül a munkáltatóval kötött munkaszerződés alapján ugyanazon vagy hasonló helyzetben alkalmazott alkalmazott. Ha összeadja az ügynökség szolgáltatásaival kapcsolatos költségeket, akkor egy ilyen alkalmazott költsége magasabb lehet. A vállalat azonban spórol a toborzáson, és nem kell aggódnia a betegszabadságok és a távollétek miatt.  Az ideiglenes munkavállalók nem alkalmazhatók minden pozícióban, vagy nem végezhetnek bizonyos tevékenységeket.

Ezért az idénymunkás alkalmazása gyakorlatilag nem különbözik a munkavállaló alkalmazásától a szokásos szabályok szerinti munkavégzéshez. Ebben az esetben is a munkáltatónak lehetősége van mind a munkaszerződéseket, mind pedig a Polgári Törvénykönyv rendelkezésein alapuló szerződéseket alkalmazni. Javasoljuk: Jogosulatlan elhagyása a munkahelyről - milyen következményekkel jár?