A vállalkozó halála - milyen következményekkel jár az alkalmazott?

A szakmai pályafutásuk alatt álló alkalmazottak kapcsolatba lépnek a különféle munkaadókkal. Általában a munkavállaló nem figyel arra, hogy a munkáltató milyen formában működik - legyen az egyéni vállalkozó vagy egy társaság. Ez a megközelítés tévedés, mert sok múlik a munkáltató jogi formáján, ezen belül is egészen a közelmúltig a vállalkozó halála A cég vezetése önmagában a munkaviszony végét jelentette. Ebben az esetben minden munkaszerződés egyszerűen lejárt a halála után. Az alkalmazottak igazolást kaptak a felmondási idő díjazásának megfelelő foglalkoztatásról és javadalmazásról. A természetes személy vállalkozásának egymás utáni vezetéséről szóló törvény hatálybalépése ezeket a szabályokat teljesen megváltoztatta.

A vállalkozó halála és a vállalkozás folyamatos fennállása

Az egyéni vállalkozás olyan vállalkozás, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik a tulajdonos személyéhez. Emiatt 2018 novemberéig. a vállalkozó halála a cég végével társult, és ezt a hatást sem a vállalkozó, sem a tőle örökölt emberek nem tudták megakadályozni. 2018 őszén az egyéni vállalkozásokat működtető vállalkozók helyzete drámai módon megváltozott, és most már lehet "megmenteni" a céget, és megakadályozni annak összeomlását. Halála előtt a vállalkozó dönthet úgy, hogy bevezeti az ún az utódlási menedzsment, vagyis egy olyan személy kinevezése, akit adminisztrátornak hívnak, aki addig foglalkozik a társaság ügyeivel, amíg az öröklési eljárásokkal kapcsolatos alakiságok le nem zárulnak. Ha a vállalkozó nem nevezett ki örökösödési ügyintézőt, halála után az elhunyt házastársa, törvényes örökösei (pl. Gyermekek vagy szülei) vagy végrendeleti örökösei dönthetnek ilyen megoldásról.. Vállalkozó halála természetes személynek lennie nem feltétlenül jelenti a társaság végét. A vállalkozó dönthet úgy, hogy halála esetén ún a vállalkozás utódlási menedzsmentje. Az erről szóló döntést az elhunyt vállalkozó örökösei is meghozhatják.

Az öröklési menedzsment akkor is bevezethető, ha a gazdasági tevékenységet felfüggesztették (például a munkáltató hosszú távú betegsége miatt).

Az örökösödési tanács létrehozása a következő hatásokkal jár: Lásd még

  • Szerződés a saját munkáltatójával - lehetséges-e?
  • Vállalkozás alapítása lépésről lépésre
  • Szóbeli munkaszerződés - érvényes ez a forma??

  1. a gazdasági tevékenység - a vállalkozó-munkáltató halála ellenére - továbbra is fennáll;
  2. a "visszaesésben " megfogalmazás hozzáadódik a vállalat nevéhez;
  3. az utódkezelő intézi a vállalkozás mindennapi működésével kapcsolatos mindennapi ügyeket, azaz felelős például az alkalmazottak bérének kifizetéséért, vagy az alkalmazottakra bízza az elvégzendő feladatokat.
  4. az örökölt vállalkozás tulajdonosai (azaz elsősorban az örökösök, akik az öröklést az elhunyt munkáltatótól örökölik) döntenek a vállalkozás fontosabb ügyeiről (pl. új alkalmazottak felvétele);
  5. a vállalkozás örökös tulajdonosai felelősek a vállalkozás működtetésével kapcsolatos kötelezettségekért (például bérek kifizetése);
  6. a vállalkozó halála előtt megkötött szerződéseket az egymást követő ügyintéző teljesíti.

Milyen hatással van a vállalkozó halála a megkötött munkaviszonyokra?

A vállalkozás egymást követő irányításának intézményének bevezetésének célja az volt, hogy eloszlasson minden kétséget a vállalkozás örökségével és annak összetevőivel kapcsolatban, valamint hogy lerövidüljön az öröklési ügyek szabályozásával kapcsolatos bizonytalanság ideje. Az örökösödési eljárások hónapokat vagy akár éveket is igénybe vehetnek, ezért ebben az időszakban gondoskodni kell a vállalat és az alkalmazottak jólétéről.

Vállalkozó halála a korábbi jogi állapotban ez a társaság tevékenységének megszűnésével volt egyenértékű - a munkavállalókat csak olyan személy alkalmazhatta újra, aki a munkáltató halála után úgy döntött, hogy megnyitja vállalkozását. A helyzet mára jelentősen leegyszerűsödött - a vállalkozó halála az utódlási igazgatóság felállítása pedig azt eredményezi, hogy az ügyintéző belép az elhunyt vállalkozó jogi helyzetébe, és teljesíti jogait és kötelezettségeit. A munkáltató halála előtt megkötött munkaszerződések nem járnak le, de továbbra is fennállnak. Ha a vállalkozó halála után létrejött a vállalkozás egymást követő irányítása, a korábban megkötött munkaszerződések nem járnak le és folytatódnak.

1. példa.

Jan Kowalski határozatlan időre szóló munkaszerződés alapján dolgozik. Munkaadója Anna Nowak volt, aki egyedül vezette a céget. 2021. január 10-én hunyt el. Halála előtt úgy döntött, hogy azt akarja, hogy a vállalat továbbra is működjön ebben az ügyben, és barátjává nevezte ki Janina Iksińskát az igazgatónak. Vállalkozó halála - Anna Nowak semmit sem változtat a vállalat működésében - Jan Kowalski továbbra is ugyanazon a poszton dolgozik, ugyanazokkal a felelősségekkel és javadalmazással. Munkaszerződése is változatlan marad. Janina Iksińska lesz az új főnöke és felelős lesz a cég munkájáért.

A törvény rendelkezéseinek megfelelően az öröklési vezető gyakorolja a munkáltató jogait és kötelezettségeit az elhunyt vállalkozó alkalmazottai felé. Ez a megoldás nagyobb kényelmet nyújt az alkalmazottaknak - nem kell attól tartaniuk, hogy a főnök halála esetén megfosztják őket a munkától. Az öröklési igazgatóság bevezetése nem változtatja meg álláspontjukat - a munkaszerződésekből fakadó szabályok (pl. A javadalmazás összege vagy a feladatok terjedelme) változatlanok maradnak, és bármilyen ellentmondás esetén (pl. A túlórákért fizetett díjak kifizetésével kapcsolatos vita) a vezető részt vesz a bírósági eljárásban.. A Munka Törvénykönyve 63. cikke (2) bekezdésének 1. és 3. bekezdése
1. § A munkáltató halálának napján a munkavállalókkal kötött munkaszerződések lejárnak, figyelemmel
3–11. § (3) Az (1) bekezdés rendelkezései nem alkalmazandók:
1) a munkavállalót a művészet feltételei szerint új munkáltató veszi át. 231;
2) a munkáltató halálakor örökösödési igazgatóság létrehozása a természetes személy vállalkozásának öröklési irányításáról szóló, 2018. július 5-i törvénynek (Journal of Laws, 1629. tétel) (a továbbiakban: az öröklés kezeléséről szóló törvény) megfelelően..

Az öröklési igazgatóság nem korlátlan - lejár a törvényben meghatározott körülmények bekövetkeztével (pl. Az öröklés megosztása esetén), beleértve a vállalkozó halálának dátumától számított 2 évet is. Kivételes helyzetekben, például az örökösödési eljárások túl hosszú időtartama esetén a bíróság az ügyvezetés időtartamát a vállalkozó halálának dátumától számítva 5 évre is meghosszabbíthatja. Az örökösödési tanács lejártával a munkaszerződések megszűnnek.

2. példa.

Jan Kowalski határozatlan időre kötött munkaszerződés alapján dolgozik. Munkaadója Anna Nowak volt, aki egyedül vezette a céget. 2021. január 10-én hunyt el. A társaságban az öröklési igazgatóság 2022 januárjáig tarthat, és esetleg további három évvel, azaz 2025 januárjáig meghosszabbítható. Ezen időszak után a munkaszerződések lejárnak.

A szerződés nem jár le, ha a munkahely más munkáltatóhoz kerül (például ha a szülő örökségét öröklő egyik munkáltató gyermeke úgy dönt, hogy átveszi a vállalatot).

A szerződés akkor jár le, ha nincs testület

Ha a vállalkozó halála előtt nem döntött úgy, hogy örökösödési menedzsment útján biztosítja a társaságot, és ha az elhunyt örökösei nem voltak érdekeltek a tevékenység folytatásában és az adminisztrátor létrehozásában, akkor a vállalkozás a vállalkozó halálakor megszünteti fennállását.. Ha sem a vállalkozó, sem az örökösei nem döntenek az egymást követő vezetés létrehozásáról, a munkaszerződések lejárnak.

3. példa.

Jan Nowakowskit munkaszerződés alapján alkalmazták Jerzy Słowik által vezetett autójavító műhelyben. A munkáltató meghalt, és halála előtt nem adott utasítást az ügyvezető kinevezéséről és a cég halála utáni sorsáról. A cég tulajdonosának felesége nem volt érdekelt az üzlet folytatásában. Jan Nowakowski munkaszerződése ebben az esetben lejár. Az elhunyt vállalkozó alkalmazottai a felmondási idővel megegyező kártérítésre lesznek jogosultak. Foglalkoztatási bizonyítványokat is kapnak.

A munkaszerződések felmondásának pontos időpontja az eset körülményeitől függően változik - főleg attól függően, hogy az örökösök választanak-e igazgatóságot.

A Munka Törvénykönyve rendelkezései szerint az elhunyt vállalkozó alkalmazottai élveznek elsőbbséget a foglalkoztatásban - ugyanazon szakmai csoportba tartozó munkavállalók újbóli alkalmazása esetén az öröklési vezető köteles olyan alkalmazottat alkalmazni, akinek a munkáltatója halála következtében lejárt a munkaszerződése. A munkavállaló az igazgatótanács kinevezésétől számított 1 hónapon belül nyilatkozhat a munkaviszony szándékáról, és a korábbi munkaszerződésnek megfelelő feltételekkel kell alkalmazni. Javasoljuk: Illegális munkavégzés. Milyen következményekkel jár a szerződés nélküli munkavállaló számára?